Voss 2011 rapport - Stavanger offshore tekniske skole

Report
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Faglig ekskursjon Voss 2011
19.06 – 21.06.2011
Årets signingsferd hadde 3 hovedmål:
 Erfaringsutveksling med Voss tekniske fagskule
 Synfaring Vangstunnellen
 Orientering og synfaring av Hardangerbrua under bygging.
Deltakere:
Einar Myrhaugen
Aksel Budsberg
Max Waldow
Arne Dag Hertervik
her sammen med våre venner på Voss tekniske fagskule
Ivar Magne Flatabø
Kai Hysing
John Aas.
Standsmessig innkvartering på Fleischers hotell i bakgrunnen.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Synfaring av Vangstunnellen.
Mandag morgen kl. 09.00 ble vi møtt av Flatabø og Co utfor hotellet for å gi oss i veg til fots
til Vangstunnellen, kort spasertur på ca. 5 minutter.
Vangstunnellen bygges under eksisterende jernbane og fortsetter gjennom Vangsnuten.
Dette gir ekstra konstruktive utfordringer grunnet jernbane, overliggende bebyggelse, problematisk fjell
Og andre trafikale problemer som må løses.
Gutta boys med byggeleder Bjarne Løne
Før avgang inn i tunnelen.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
En fotokollage av vandringen inne i tunnelen.
3D skisse av rundkjøring og tunnellåpning.
På veg inn i betongkulverten
Sikt tilbake ut tunnelen.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Overgang til sirkeltverrsnitt
Støping av fundament.
Forskaling sirkeltverrsnitt
Heising forskalingselement
Rett vegg
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Skjøtemuffer til videreføring av betongdekke rektangulær kulvert
Under jernbanespor.
Armering av ekstra forsterkingsbuer betong
Under bebyggelse.
Skjøtejern klar
Fjellbolter før og etter montering
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Etter en god gjennomgang av Vangstunnellen, gikk turen opp til Voss tekniske fagskule
hvor deilig lunsj ble servert i skolens kantine.
Etter en kort omvisning satte vi oss ned i personalrommet og hadde en givende utveksling
av synspunkter på fag og drift av teknisk fagskole.
Bygg og anleggskollegiene på de to skolene synes ganske så enige om erfaringer og konklusjoner
angående faglig utvikling, pedagogisk retning og behov i den tekniske fagskolen for at skolen skal
oppfylle samfunnskrav og lov om fagskoler.
Grunnet hektisk møteaktivitet på Hardangerbrua, var ankomst tidspunkt satt til kl. 15.00.
Seansen startet med Power point gjennomgang av prosjektet
ved prosjektleder fra Statens Vegvesen, Søvik.
Her fikk en fortalt om politisk prosess, økonomi og en del av de
tekniske detaljer.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Noen skisser og bilder fra Vegvesenets info-folder.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Etter gjennomgangen bar det så ut på anlegget.
Første stopp var tunnellportal Vallavik. Deretter en rask gange
opp i forankringskammeret. Svetten var hos enkelte
gruppemedlemmer allerede da meget fremtredende.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Deretter gikk turen tilbake til bilene, og etter en kjøretur et lite stykke opp, var det
på fottur igjen. Stigning på denne vegen var så stor, at vanlige kjøretøyer ikke
ville kunne komme opp. Enkelte gruppemedlemmer var mer svette enn andre, og
enkelte hadde luftambulansens telefonnummer klar. Men etter en stund var alle
på plass for å betrakte kabelførings fundamenter , vogge og inngang i
fjellmassivet. Det er 25m fjell mellom kabelinngang i fjell til forankringsplata inne i
forankringskammeret vist på foregående side.
Copyright @ ADH
STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Et imponerende stykke ingeniørarbeid.
Etter vel gjennomført syning, ble det marsj tilbake til bilene og tilbake til vegvesenets
anleggskontor for avlevering av sikkerhetsutstyr.
Retur Voss og hotellet kl. 18.25, akkurat tidsnok til å få av svetten og starte reparasjon av
sterk dehydrert tilstand.
Det er veldig positivt for lærermiljøet både å treffe kolleger fra andre skoler, utveksle
erfaringer, og ikke minst få se med egne øyne dagens spissteknologi innen bygg- og
anlegg i direkte utførelse.
Ikke minst er det positivt å knytte kontakter med næringslivet, NB. For en stor del
gjennom tidligere studenter ved de enkelte fagskolene.
Retur Stavanger gikk strykende med den
erfarne sjåfør Max. Alle var enig om at
dette var en flott og givende faglig
ekskursjon.
Stavanger 22.06.2011
for
For fordypning Bygg- og anlegg
Arne Dag Hertervik
Copyright @ ADH

similar documents