NORDSTRAND IF G2004 Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig

Report
NORDSTRAND IF
G2004
Visjon til NIF: Flest mulig, lengst mulig best mulig
Tilleggsvisjon G2004: Skape en stor kameratgjeng og et godt lokalmiljø!
Nordstrand G2004
Oversikt over G2004 team
Trenere:
Sosialkomiteen:
• Kristian*
Berg
?
• Klemet*
Gaski
• Espen
Aas
• Torkel
Andersen
• Morten
Myrmel
• Sven Ove
Oksvik
• Kjell Arne
Orseth
• Arne
Rød
• Åstein
Sønsteby
• Carl Fredrik
Sønsteby
• Aslak
Steinsvik (administrativt ansvarlig)
• Vidar
Strømdahl
• Rogerio
Barbosa (Ny fra i fjor)
• Magne
Løvø (Ny fra i fjor
Nordstrand G2004
Vi trenger bistand...
Sosialkomite:
• Fjorårets sosialkomite tar ikke gjennvalg, så her trenger vi nye friske krefter
– Kathrine Finsrud er valgt inn i sosialkomiteen
– En person til kan melde seg/bli utnevnt
Cup komiteen:
• Vi trenger en representant som sammen med Øystein Bu kan være med på å arrangere Nordstrand Cup
– Knut Børgund meldte seg til å være med.
Nordstrand G2004
Sesongen som har gått
• To treninger i uken fra januar.
• Tre treninger per uke fra serieavslutning.
• Godt stabilt oppmøte fra ca. 30 spillere hver gang
• Naturlig frafall blandt de som var minst interessert
• Seriekamper inkl. hospiteringslaget,
• Cuper, Hafslund cup i Valhall i mars, Skeid cup i april, ØHIL cup i juni, Ready cup i
September, Nordstrand cup - Oktober
Nordstrand G2004
Cuper og treningskamper kommende sesong
• Hafslund Cup (29. - 30. mars 2014)
• Minicup(er) i egen regi på Hallager i april?
• Nordstrand Cup (oktober)
• Får stadig invitasjoner til cuper – til vurdering
Større cuper som vurderes
• Arvika Cup – Sverige
–
–
–
•
Stor turnering i Arvika Sverige. Spiller 7-er fotball
Deltagelse krever at foreldre vil være med
Sosialt fin tur som NIF har god erfaring med
Norway Cup
–
–
Mulighet for å melde på lag i klassen over
Må se an hvor langt spillerne har kommet når man vurderer deltagelse
Nordstrand G2004
Sesongen 2014 – Treningsplaner
• Vi trener tre ganger pr. uke i fra januar. Tirsdag, torsdag og søndag. OBS sjekk baneplanen
selv.
• Kaldt ute – vi trener dersom varmere enn 8 grader på hjemmesiden – husk ullsokker etc.
• Ønske om at barna holdes i aktivitet også i sommerferien.
• Hospitering.
• Differensiering.
• Treningskamper.
• Seriestart mai.
• Vi melder på 6 serielag i 5’er, setter opp lagene i april, kort om seriesystemet.
• Ett hospiterings lag i 2003 klassen, 7’er.
Nordstrand G2004
Innhold treninger
• Tar i bruk web verktøy for å planlegge treninger.
• Guttene er i sin motoriske gullalder 8 – 12 år og utvikler seg forskjellig.
• Vi trener på tekniske grunn ferdigheter, basis øvelser.
• Legger inn litt lekne oppvarminger innimellom.
• All trening foregår med ball.
•.Følelsen av å mestre er viktig, så vanskelighetsgraden legges deretter.
• Litt styrke, spenst og koordinasjon.
• Pasningsferdigheter i ulike varianter og med vendinger.
• Firkant øvelser – holde ballen i laget med få touch.
• Kamp i treninger – fokus på det vi trener på i øvelsene.
• Stopp i spill å utfordre guttene på valg.
Nordstrand G2004 -2012 sesongen
Innhold treninger
• Hovedvekt på basisferdigheter, dempe, sentre, finte, bevegelse mv.
• Smålagspill, en mot en, to mot to og dribleferdigheter.
• Mulig noe oppspill, samspills øvelser.
• Trøkk hurtighet, blikk, kunne orientere seg.
• Allsidighet
• Litt spesiell keepertrening for de interesserte
• Kvalitet på treninger. Hva skal til for å bli flinkere?
Nordstrand G2004
Prinsipper kamper
• Nordstrand Fotball sin sportsplan følges.
• Vi spiller alltid opp bakfra.
• Mye ballkontakt tørre å holde ballen i laget.
• Ballen skal ikke sparkes bort.
• Vi tenker ikke kortsiktige resultater.
• Det er mange år til resultater er viktig.
• Det er i disse årene ferdighetsgrunnlaget legges.
• Holdninger og selvstendighet.
• Guttene har ikke faste plasser på banen, de skal rullere plasser.
Nordstrand G2004
Årskalender -foreløpig.
•
•
•
•
•
•
•
•
22. Januar
29. - 30. Mars
April
Mai
13. – 15. Juni
Uke 31
September
Medio oktober
Start trening
Hafslund Cup
Miniturnering på Hallager?
Seriestart
Arvikacup (7'er)
Norway cup
BMIL (Bygdøy) Cup
NIF Cup
Nordstrand G2004
Økonomi
•
Inntektsbringende aktiviteter:
– Miniturnering på Hallager?
– Innbetaling til lagkasse
• Kr 300,- per barn
Nordstrand G2004
Foreldrevettreglene:
•1. Møt opp til kamp og trening- barna ønsker det
•2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente
•3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!
•4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen
•5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!
•6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det
•7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet
•8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv
•9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og
ambisjoner
•10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du
•11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja
•12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier
Nordstrand G2004
Informasjon fra administrasjonsansvarlig
• Kontigenter og lagkasse
• Hvordan kommunisere med administrasjon hvis du har spørsmål
• Hvordan benytte hjemmesiden vår
Nordstrand G2004
Eventuelt
Takk for oppmøtet
Ha en fin kveld

similar documents