Kosttillskott, av Johan

Report
De farliga kosttillskotten!?
Bakgrund
Kroppsideal
manlighet = muskler
kvinnlighet = smal
STÖRRE OCH STÖRRE – MINDRE OCH MINDRE
Bakgrund
• Styrketräning – estetiska skäl.
• Dopningsanvändandet, främst AAS, ökar.
• Muskelökande och prestationshöjande
kosttillskott.
• ”Svenskt rekord” i doping – hälsofarliga
substanser.
• Måltidsersättningar
• Extrema bantningsmetoder
• Sverige i ”dietpsykos”
• Branschen exploderar!
DET ÄR SKILLNAD PÅ
KOSTTILLSKOTT OCH
KOSTTILLSKOTT!
Är du säker på att du
inte är dopad…?
Hur många äter kosttillskott?
• Enkätstudie PRODIS med över 10 000 svar
• United Minds ”Barn och ungdomar om dopning”
ÄR DET VERKLIGEN SÅ MÅNGA
SOM BEHÖVER TILLSKOTT…?
Vilka kan behöva kosttillskott?
• D-vitamin
• Barn, äldre och gravida
• De som av olika anledningar har en konstaterad
brist på något
Trots att det finns många brister i våra matvanor visar
kostundersökningar att de allra flesta får i sig tillräckligt med
vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. För de flesta
finns inget behov av kosttillskott om du inte bevisligen har en
brist på något.
Studier visar att det finns anledning till att vara restriktiv med att
äta tillskott med höga doser av olika vitaminer och mineraler.
Riksidrottsförbundets rekommendationer:
”RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent
medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att
idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra
kosttillskott”
Sveriges Olympiska kommittés rekommendationer:
”SOK avråder generellt och bestämt elitidrottare från tillskott,
undantaget vid individuell medicinsk indikation efter med
påföljande utvärdering i samråd med kostexpertis”
• Det räcker i de allra flesta fall med vanlig
mat – kosttillskott kan aldrig ersätta mat.
• Vanligaste anledningen till att vi äter
kosttillskott är i förebyggande syfte?
• Ändå omsätter kosttillskottbranschen i
Sverige flera miljarder kr per år – och
branschen bara växer och växer…
• Varför…?
• Kroppsfixerat samhälle.
• Livsstilsproblematik – Quick Fix!
• Medikaliserat samhälle.
• Vi ”luras” att tro att vi behöver KT för
att må bra. För att vara på den säkra
sidan.
• Extremt aggressiv marknadsföring i en
mycket lukrativ bransch!
• Det finns INGEN myndighet som systematiskt
förhandsgranskar kosttillskott – upp till varje kommun att
sköta tillsyn.
• Inga krav på tillverkare att de ska anmäla sina produkter till
Livsmedelsverket innan de börjar säljas, det krävs alltså inget
godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja
kosttillskott i Sverige.
• Ingen central samordning – låg kunskapsnivå.
• Salusförbud endast i den aktuella kommunen.
• Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras enligt
livsmedelslagstiftningen. Det är tillverkarens ansvar att
produkterna är säkra att använda och följer lagstiftningen!!
• Dopinglaboratoriet i Köln, Tyskland undersökte 634
kosttillskott och det visade sig att cirka 15 procent av
dessa innehöll dopingklassade substanser – främst
prohormoner
Nandrolon och testo
Prohormoner testo
Prohormoner nandro
Summa positiva
Gick ej säkert analysera
23
64
7
94
66
3,6 %
10,1 %
1,1 %
14,8 %
10,4 %
• Malmö Stad, undersökning november 2010:
 85 kosttillskott från Hälsokostbutiker etc.
 21 av 85 varor innehöll substanser som borde vara
läkemedelsklassade.
 71 % var felmärkta.
• Livsmedelsverket 2011, granskade 43
kosttillskott från åtta svenskspråkiga webbsidor
 Substanser med kända biverkningar påvisades i 28 av de
43 produkterna.
 Åtta av de 28 produkterna skulle kunna klassificeras som
läkemedel utifrån definitionen i 1§ läkemedelslagen.
VAD KAN DET HÄR
INNEBÄRA FÖR DIG?
Finns det inga bra kosttillskott?
Att tänka på gällande kosttillskott:
• Behöver jag tillskott?
• Friska människor med normala ätvanor behöver inte kosttillskott
• Lagstiftningen och kontrollerna är otillräckliga
• Kosttillskott i höga doser kan vara skadliga
• Vissa näringsämnen kan orsaka negativa interaktioner
• Om kosttillskott ska användas bör det endast användas som tillägg
till diet och bör endast vara en tillfällig lösning. Användning bör ske i
samråd med specialister som exempelvis läkare, nutritionist eller
dietist
• Kosttillskott är ofta ett slöseri med pengar
• Kosttillskott kan orsaka ett positivt dopingtest!
Kontakt
[email protected]
072-70 77 353
Tack för att ni
har lyssnat!
// Johan

similar documents