Agenda og oppgaver 18122012

Report
Personalseminar IOKS
Kjøreplan 18.desember 2012
Inderøy kulturhus
Versjon 5.desember
Gruppeinndeling
vanlig font:vgs, bold: Ungdomsskolen, kursiv: barneskolen, understreket: Biblioteket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bord 1: Bjørn Håvard Bakken, Erik Kvam, Torunn Zeiner, Roger Hvidsten
Bord 2: Bjørn Bratsberg, Bodil Kolset, Ellen Ingunn Norum, Gerd Sissel Selseth
Bord 3: Mette F. Brattgjerd, Jannicke Lindstrøm, Tove Sundfær
Bord 4: Gerd Iren Bruås, Lars Lothe, Anne Lena Underland, Sveinung Gravås
Bord 5: Hilde Brørs, Paal Frode Pettersen, Nils Erik Ystgård, Linda Brandsås Berg
Bord 6: Annette Dahlø, Johannes Lyngstad, Ann Turid Gangstad, Tor Yngve Nyborg
Bord 7: Quanlon Dehng , Roger Moen, Trond Brage Kosberg, Anne Karen Hårberg
Bord 8: Alfa E.N. Diaz, Kari Øyen, Ulf Håkan Lundquist, Brit Elin Aas
Bord 9: Kim Aleksander Eriksen, Gunvor Ostad, Hild Anne Aas
Bord 10: Elin K. Evenstad, Inger Johanne Grønnesby, Tor Arild Holthe
Bord 11: Jon Arild Ferstad, Henning Røe, Ragne Gjemble
Bord 12: Tone Finsaas, Jostein Råen, Hanne Lenvik, Wigdis Huseth
Bord 13: Siv Furunes, Heidi Skjerve, Marius Lie
Bord 14: Ronni Garli, Lena Sandsaunet, Anne Lise Hofstad Hojem, Elisabeth Kjøsnes
Bord 15: Aleksander L. Gifstad, Anne Grete Sand, Liv Knudsen
Bord 16: Ingri A.P.Grønnesby (Ikke 18/12), Maria Stattin, Arne Hegglund, Ann Katrin Ansnes, Marit Tronstad
Bord 17: Bendik L. Haanshus, Edgar Størseth, Eva Heggdal, Paul Sagen
Bord 18: Jørn T. Haanshus, Bente Steensgaard, Liv Signe Saxhaug Munkeby
Bord 19: Tove W. Haug, Anders Sødermark, Tove Irene Haugbotn
Bord 20: Gunnar Haugseth, Gunvor Winge, Anders Skarland
Bord 21: Anna C.N. Hegdahl, Merethe Ystad, Ivar Bjerkan, Liv Kristin Høyem
Bord 22: Marthe N. Hofstad, Solveig Welde, Rannveig Klepp
Bord 23: Jo L. Jacobsen, Astrid E.Tvete, Kristin Johnsen
Bord 24: Odny Kjelbergnes, Camilla Wolan, Tormod Daling, Janne Kjelvik
Bord 25: Eva Kjesbu, Unni C. Våge, Ingar Rosø, Kari S Nyborg
Bord 26: Keth Ingunn Kleiberg, Trygve Wold, Anne Mette Ness Gausen
Rødt lag: gruppe 1-5:Grønt lag: gruppe 6-10, Gult lag: gruppe 11-15, Blått lag: gruppe 16-20, Rosa lag: gruppe 21-26
Copyright © 2010 TotalConsult
Copyright © 2010 TotalConsult
Aktører
Oppvekstprogrammet i
NordTrøndelag
Inderøy
ungdomsskole
Sakshaug
skole
Inderøy vgs
Inderøy
oppvekst- og
kultursenter
Band
Danseskole
Inderøy
Inderøy
kulturhus
Kulturskole
Idrettslag
Inderøy
Korps
Biblioteket
Teaterlag
• 17.mai
• Julemesse
…
MINT
…
Copyright © 2010 TotalConsult
Tid
2012
2013
2.januar
2014
1.mars
Byggeprosess 3
Byggeprosess 1
Byggeprosess 2
Forprosjekt
Skisseprosjekt
Prosjektering og
bygging
Prosess for
input
byggeprosjekt
trinn 1
Prosess for
input
byggeprosjekt
trinn 2
Prosess
oppstart
Byggforvaltning
Samhandlingsprosess
Copyright © 2010 TotalConsult
Mål for innholdsprosessen
•
Bli kjent med hverandre som organisasjoner og som mennesker
•
Bevisstgjøre oss likheter og ulikheter
•
Formulere framtidsbilde for IOKS
•
Formulere felles mål for IOKS
•
Formulere felles verdier
•
Hva er de ulike aktørenes identitet og bidrag til IOKS?
•
Hvordan får vi fram kulturprofilen?
Copyright © 2010 TotalConsult
Organisering av arbeidet
Styringsgruppe (og arbeidsgruppe):
•
Aase Bergene (Inderøy videregående skole)
•
Ingrid Stai Skjesol (Sakshaug skole)
•
Harald Einar Erichsen (Inderøy ungdomsskole)
•
Sigrid Bjerkan (Inderøy kulturskole)
•
Baard Aarnes (Inderøy Kulturhus)
•
Torunn Sandstad Næss (Bibliotek)
Stab:
• Rødt lag: gruppe 1-5: Lagleder: Leif Morten Heggli
• Grønt lag: gruppe 6-10 Lagleder: Merete Røvik
• Gult lag: gruppe 11-15 Lagleder: Bjørn Åge Henriksen
• Blått lag: gruppe 16-20 Lagleder: Petter Skjervold, Eva Salvesen
• Rosa lag: gruppe 21-26 Lagleder: Gerd Elisabeth Mandelid og Sigrun Moen
Ferstad(vikar 18.12)
Og
•
•
•
•
hvem er staben?
Ped.leder MDD, Petter Skjervold, faglig leder Eva Salvesen
Ped.leder ST/HO Gerd-Elisabeth Mandelid, driftsleder Sigrun Moen Ferstad
Inspektør: Bjørn Åge Henriksen
Rådgiver: Merete Røvik
Copyright © 2010 TotalConsult
Arbeidsform 18.desember og 2.januar
•
•
Delt inn i blandede grupper; på tvers av sted og fag
Fokus på praktisk konkret adferd.
Arbeidet i skal preges av:
•
Involvering
•
Humor
•
Bevegelse
Copyright © 2010 TotalConsult
Plenumssal
•
•
5 ved hvert bord 24 bord = 120 plasser
Ca 30 med hver farge (rød, blå, gul, grønn, rosa)
25
Copyright © 2010 TotalConsult
Kjøreplan 18.12.
•
•
12.00 Felles måltid med taffelmusikk ved kulturskolen - elever og lærere
12.30 Åpning
–
•
– Tidligere fylkesutdanningssjef Marit Schønberg
12.45 De 6 hovedaktørene presenteres
–
•
•
Målsetting
Oppgaver
Arbeidsform og videreføring til samlingen 2.januar
Presenter laglederne (staben)
1345 Gruppearbeid. Besvarelse skrives på flipover
1430 Deling av synspunkter og prioritering
–
–
•
•
•
Sakshaug barneskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy kulturhus, Inderøy
bibliotek og Inderøy kulturskole
13.15 Pause
13.30 Intro gruppearbeid:
–
–
–
–
•
•
Ordfører i Inderøy Ida Stuberg
Besvarelsene henges opp på veggen. De 5 gruppene på ett lag presenterer sin besvarelse for hverandre
De viktigste innspillene prioriteres/kommenteres ved at deltakerne skriver på flipoverarkene (”likes”)
1500 Samling ved gruppebordene Laglederne gir smakebiter fra sitt lags ideer
1515 Refleksjon fra dagen
1530 God tur hjem! Slutt for i dag; velkommen 2.januar 0800 på Jægtvolden
Copyright © 2010 TotalConsult
Velkommen til Jægtvolden 2.januar kl.0800!
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeoppgave Rødt lag
Lagleder: Leif Morten Heggli
Framtidsbildet av IOKS
•
•
I 2020 presenteres IOKS på en stor nasjonal konferanse om ”Lokalmiljø, læring,
helse og utvikling.” Hvordan beskrives IOKS?
Viktige dimensjoner: Kultur, Helse, Læring
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeoppgave Grønt lag
Lagleder: Merete Røvik
Felles mål for IOKS
• Hvilke overordnede mål må innfris innen 2020 for at etableringen av IOKS skal
framstå som en suksess?
• Viktige dimensjoner: Kultur, Helse, Læring
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeoppgave Gult lag
Lagleder: Bjørn Åge Henriksen
Felles verdier i IOKS
• Hvilke 3 verdier skal kjennetegne samhandlingen i IKOS?
• Gi konkrete eksempler på hvordan disse verdiene kommer til uttrykk i adferd
• Viktige dimensjoner: Kultur, Helse, Læring
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeoppgave Blått lag
Lagleder: Petter Skjervold
IOKS’ kulturprofil
• Hva er det viktigste bidraget til et vellykket IOKS fra hver av aktørene?
• Sakshaug barneskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole,
Inderøy kulturhus, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturskole
• Hvordan skal IOKS’ kulturprofil prege virksomheten ?
Copyright © 2010 TotalConsult
Gruppeoppgave Rosa lag
Lagleder: Gerd Elisabeth Mandelid og Sigrun Moen Ferstad (vikar 18.12)
Aktørenes identitet og bidrag til IOKS
• Hva er det viktigste bidraget til et vellykket IOKS fra hver av aktørene?
• Sakshaug barneskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole,
Inderøy kulturhus, Inderøy bibliotek og Inderøy kulturskole
Copyright © 2010 TotalConsult

similar documents