Adolf Hitler*in Ölümü

Report
Adolf Hitler’in Ölümü
HAZIRLAYANLAR:
Dilara Ezgi Aydın
Melike Gökçen Cüne
ADOLF HİTLER
20 Nisan 1889 yılında Yukarı Avusturya'nın
Braunau kasabasında doğdu.
Avusturya asıllı Alman politikacı, devlet adamı
ve diktatör.
Orta öğrenimini başarısız bitirince ressam olma
ümidiyle Viyana Güzel Sanatlar Akademisi
sınavına girdi ancak başarısız oldu.
1912'de Viyana'dan Münih'e geldi. 1914'de I.
Dünya Savaşı çıkınca Hitler, Bavyera ordusuna
gönüllü olarak girdi.
1933 yılında başbakan oldu.
1933 itibari ile Almanya'nın başbakanı ve
1934'den ölümüne kadar Almanya'nın Führeri
idi.
1921-1945 yılları arasında Nasyonal Sosyalist
Alman İşçi Partisi'nin başkanlığını yapmıştır.
II. Dünya Savaşı’nın kaderini çizen isimlerden
biri oldu.
ABD’nin II. Dünya Savaşı'na
Müttefiklerin tarafına katılması ve Rus
Ordusu’nun ilerlemesi ile Alman ordusu
gerilemeye başladı.
Sovyet güçlerinin 23 Nisan
1945'te Berlin'e girmesi
ile III. Reich'in yıkılacağı
kesinleşmişti. İstila edilen
Berlin'de; Hitler, eşi Eva
Hitler ile yeraltı sığınağında
(Führerbunker)30 Nisan
1945 günü intihar etti.
Cesedi vasiyeti üzerine
takipçileri tarafından
yakıldı.
20.yy’ ın Çözülemeyen Hikayesi
Adolf Hitler’in ölümü üzerine birçok tartışmalar
oldu. Siyanür zehirlenmesi,silah yaralanması ya
da her ikisi birden ölümünün nedeni olarak
gösterildi.
Kafatasından ve üst çenesinden mtDNA
analizleri yapıldı (dişlerinden).
Bunlar Moskova’da şuan dosyalar halinde
saklanılıyor….
HİTLER’İN ÖLÜMÜNDE KESİN OLAN DURUM
HİTLER’İN SİLAHLA KAFASININ
PARÇALANMASIDIR…
İNCELENMESİ GEREKENLER
• Siyanür zehirlenmesi: Ağzında siyanür kapsülü
kalıntıları bulunduğu iddia ediliyor.
• Silahla yaralanma: Hitler’in önce sevgilisi Eva
Braun'u sonra da kendisini bir silah vasıtasıyla
vurarak intihar ettiği iddia ediliyor.
• Yakılmış ceset: Yakılmış cesetten kesin sonuç
için çene ve diş yapısı ile kemikten DNA analizi
yapılmalıdır.
Adolf Hitler’in Kimlik Tespitinde
Yararlanılan Bulgular
1972 yılında Reidar F. Sognnaes (the School of
Medicine and Dentistry, University of California,
Los Angeles) Hitler’den 1944 yılında alınan(bir
suikast girişimi sonucu) 5 adet baş X-Ray
tabakasını buldu.
X ışınları yardımı ile dişle ilgili bazı
karakteristik koşullara ulaşılmasını sağladı.
Ferdinand Sognnaes bu dişle ilgili sonuçları
karşılaştırdı. Dikkatli bir çalışmanın ardından bu
dental kanıtın Hitler’e ait olduğu anlaşıldı.
DİŞ ANALİZİ
Adli Odontoloji, diş hekimliğinin Adli Bilimlerdeki
uygulamasıdır.Kimliklendirme çalışmalarında
etkin bir rolü vardır. Özellikle kitlesel felaket
kurbanlarının kimliklendirmesinde çok önemli bir
araçtır. Kişiye özel bir yapısı olan çene ve diş
paterni, kişinin sağlığında ve öldükten sonra
yapılmış gözlemlerin karşılaştırması sonucu kimlik
tespitine yarayabilir.
Bunun dışında;
Adli diş hekimlerinin ısırık izlerini, şüphelilerin
ağız yapısı ile karşılaştırmaları olası saldırganların
tespitinde güçlü kanıtlar sunabilir.
ADLİ TIP İNCELEME KURALLARINA GÖRE
16. Kimliği bilinmeyen ya da şüpheli olgularda,
kimliklendirme için DNA çalışmaların ihtiyaç
duyulabileceği düşünülerek örnekler alınmalıdır.
EDTA’lı tüp içine 3 cc kan, 1-2 cc ile gazlı bez
üzerine oluşturulan kan lekesi, diş örneği ve
özellikle uzun kemiklerin korpusundan alınan
parçalar üzerinde kolaylıkla çalışılmaktadır. Bu
örnekler için ayrıca bir koruyucu madde
kullanılmamaktadır. Ancak postada
gecikilmemesi sağlanmalıdır.
SİYANÜR ZEHİRLENMESİ
Hitler’in ölmeden önce siyanür içtiği diğer
bulgulardan biriydi.
Siyanür
CN bileşikler halinde sanayide
yaygın şekilde kullanılan bir
maddedir. CN özellikle sentetik
plastik yapımında, metal
temizlenmesi ve sertleştirilmesinde,
altın elde edilmesinde, fotoğrafçılık
ve metalürji gibi iş sahalarında
kullanılmaktadır. Ayrıca bazı fare ve
böcek öldürücülerinde de CN
bulunmaktadır.
Siyanürün gaz formu olan hidrojen siyanür
(HCN); renksiz, acı bademi andıran rahatsız
edici kokulu gazdır.
Sıvı formu olan hidrosiyanik asit ya da
prussik asit ise, %2 ve %4 oranında suda
çözelti halinde bulunup “Scheele asidi” olarak
da anılmaktadır. Sıvı siyanür de gaz hali gibi
renksizdir.
SİYANÜR ZEHİRLENMESİ
Siyanür zehirlenmesi, asıl olarak siyanür içeren
maddelerin ağız yoluyla, solunum ile ve deriden
emilim yoluyla alınmasıyla olabilir.
Sıvı hidrojen siyanür deriden çabuk, gaz formu
ise yavaş emilir.
Solunum yolu ile siyanür zehirlenmesi en
tehlikeli olanıdır, çünkü bronşiyal mukoza ve
alveollerden toksik dozda emilim çok hızlıdır.
Siyanür zehirlenmesinde en duyarlı organlar
merkezi sinir sistemi ve kalptir. Orta düzeyde
karşılaşmada belirtiler bir saatten önce ortaya
çıkmayabilir.
Siyanür hızlı etki eden bir zehirdir. Belirtiler ve
ölüm sıklıkla çok çabuk gerçekleşmektedir.
Siyanür zehirlenmesinin ortaya çıkışı,
karşılaşılan zehirin tipine bağlıdır.
Hidrojensiyanür buharları en hızlı etki eden
biçimdir ve belirtiler saniyeler içinde, ölüm ise
dakikalar içinde olur.
Siyanür tuzlarının ağız yoluyla alınmasında
yavaş emilmeleri nedeniyle zehirlenme yavaş
oluşmakta, tedavi ile kişinin kurtarılması
olanaklı olmaktadır.
Yüksek doz ağır temasta, ani kollaps gelişip,
kişi bilinç kaybı ile haykırarak yere düşer ve bu
duruma “apoplektik felç biçimi” denilmektedir.
OTOPSİ SIRASINDA
Dış muayenede cesedin yanında durulduğunda
acıbadem kokusu hissedilmektedir. Göz bebeği
geniş, dudaklar ve yüz kırmızı renktedir. Ağız ve
burun delikleri köpükle kaplı olabilir.Parmaklar
sıkılı durumdadır. Deride tuğla kırmızısı renk
göze çarpar. Ölü sertliği erken başlar, uzun
sürer.
Ölüm sonrası analizlerde siyanür 2,5-6 aya
kadar tanınabilmektedir. Oluşan siyanhidrin'in
dayanıklılığı, vücutta uzun süre kalmasını sağlar.
Otopside makroskopik olarak şunlar saptanabilir:
1. Ölü lekeleri kırmızı renktedir.
2. Tüm epitel dokularda ufak kanamalar bulunmaktadır.
3. Tüm organlarda acı badem kokusu vardır, özellikle
midede belirgindir.
4. Kan akıcıdır.
5. Ölüm yavaş oluşmuşsa akciğerde ödem bulunabilir.
6. Mide mukozası şişmiştir. Mide sertleşmiş
durumdadır.
7. Siyanür bileşikleri ağızdan alınmışsa yemek borusu ve
mide yüzeyinde erozyon,kanamaya bağlı koyu kırmızı ve
siyah renk olabilmektedir.
Siyanür Tayininde Kullanılan Yöntemler
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Titrimetrik Yöntem
Kromatografik Yöntem
Elektrokimyasal Yöntem
Florimetrik Yöntem
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Spektrofotometrik Yöntemler
1) Titrimetrik Yöntem: Siyanür iyonlarının
gümüş nitrat ile titrasyonuna dayanır.
AgNO3 + 2KCN
K[Ag(CN)2]+ KNO3
2) Kromatografik Yöntem: Bu yöntem ile
siyanür iyonu tespitinde çok iyi sonuçlar
alınmaz çünkü siyanürün disosiasyon sabiti
küçüktür ve dedektörde saptanamaz.
3) Elektrokimyasal Yöntem: Bu yöntemin
temeli, amonyaklı çözeltide siyanür ve nikel
iyonlarının hızla reaksiyona girerek [Ni(CN)4]
anyon kompleksi oluşması ve kompleksin Hg
elektrodlu polorografide tespitine dayanır.
4) Florimetrik Yöntemler: Bu yöntemde
siyanür iyonu taurin varlığında NDA ve
izoindol türevine dönüştürelerek florimetrik
yöntemle ayrılmışlardır.
5) Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi:
AAS ile tespiti için değişik yollar
izlenebilir.Uygun çözücülerle kompleksler
oluşturulur ve AAS’ye verilerek alınan sonuçlarla
kantitatif analiz yapılır.
6) Spektrofotometrik Yöntemler: Siyanür
analizi için birçok bilim adamı tarafından farklı
yollarla spektrofotometrik analiz yapılmıştır ve
bu sayede bitkilerde,doğal sularda,atık sularda
eser miktardaki siyanür tespiti yapılabilmiştir.
Adolf Hitler ve SiYANÜR
Siyanür ampulünün parçalanan camlarını içeren
bir kıymık birikintisi cesedin AĞZINDA
BULUNDU!!!
Bu cam parçasına gereken işlem
yapıldığında,üzerinde siyanür izlerine
rastlandı…
Ayrıca diğer otopsi bulgularıda bunu kanıtladı.
Siyanür Zehirlenmesi Otopsi Bulguları
• Ölü lekelerinin açık kırmızı olduğu
görülmekteydi.
• O2’nin dokular tarafından kandan alınmaması
nedeniyle kan kırmızı- pembe renkteydi.
• Otopsi esnasında iç organlarda karakteristik
olarak acıbadem kokusu algılanmıştı.
Bu Zehirlenmeye Örnek Olarak
• İZMİR - (DHA) Uşak`ın Eşme İlçesi`nin
Kışladağ Mevkii`nde TÜPRAG şirketi tarafından
siyanürle altın çıkarılmaya başlandı. Bir hafta
önce Eşme`de yaklaşık bin kişi şiddetli baş
ağrısı, mide bulantısı, nefes almakta zorlanma,
bacaklarda ve kollarda uyuşma, ishal
şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
….
Bu olaydan sonra yapılan kan
analizlerinde siyanüre rastlandı
Bunun anlaşılmasında en büyük
etkenlerden biri kanın KIRMIZI-PEMBE
RENKTE OLMASIYDI.
Tarihten Örnekler
Tarihin en büyük toplu intihar vakası ;
1978''de Guyana Jonestown''da oldu. " Dünyanın
sonu geldi hepiniz cennete gideceksiniz" diyen
lider Jim Jones isimli rahip müritlerini ölüme
sürükledi. Tam 914 kişi siyanürlü bir içki içerek
hayatına son verdi ve son anda bu içkiyi
içmekten vazgeçenler ise vurularak
öldürülmüşlerdi.
Traji komik bir siyanür zehirlenmesi
hikayesi
1998'de bir Fransız oldukca karmaşık bir intihar
girişiminde bulundu. Bir deniz
kıyısında yüksek bir yamacın tepesine çıkıp
boynuna bir ip bağladı, ipi de büyük
bir kayaya bağladı. Sonra siyanür içti ve kendini
ateşe verdi. Uçurumdan atlarken
de tabancayla kafasına ateş etti!
….
Ama devamı daha ilginç. Çünkü kurşun onu
ıskalayıp ipi kesti, böylece adam suya
düştüğünde asılı kalmadı.Soğuk su yanan
elbiselerini söndürmekle kalmadı aynı zamanda
onu şoka sokarak yuttuğu siyanürü
kusmasını sağladı. Sudan bir balıkçı tarafından
çıkarılıp hastahaneye götürülen
adam orada hipotermi (vücut ısısının aşırı
düşmesi)den dolayı öldü...
….
Tarihte Siyanür Zehirlenmesiyle Ölen
Ünlüler
Horacio Quiroga
• Çok önemli bir kısa öykü yazarıydı
• Prostat kanseri olduğu anlaşılınca karısı ve
çocukları tarafından terkedilidi
• Bundan sonra bir sabah kalkıp bir bardak
siyanür içti ve dayanılmaz siyanür ağrıları onu 5
dk içinde öldürdü.
• Yerde bulunan cesedinde ağızdan pembe renkli
kan geldiği görüldü
Ünlü Polimer Kimyacı Wallace
Carothers
İntihar mı Cinayet mi?
• Kardeşi Isobel zatürreden öldükten sonra bir
depresyona girdi Wallace
• Ölümden 1 ay sonra Wallece evde ölü bulundu
• Başucunda bulunan bir limonatada siyanüre
rastlandı
• Kafa karıştırıcı olan bardağın üzerinde bir
parmak izinin daha olmasıydı.
Siyanürle İntihar Örnekleri
Katı halde siyanür tedarik edilir.Bu siyanür
kağıda sarılır ve yutulur. Kağıdın midede
erimesii beklenir. Bir süre sonra dayanılmaz bir
acı ile ölüm gerçekleşir
Ya da leblebi boyutundaki siyanürler bir avuç
kırık nohutun içine karıştırılır,bu nohutlar
yutulur ve üzerine alkol alınır.Sonunda ciddi bir
mide bulantısı ve karın ağrısıyla ölüm
gerçekleşir.
Hitlerin Siyanür Zehirlenmesine Türk
Yorumu
Zamanında; ki o zaman da 2. Dünya Savaşı’nın
sonu, Hitler’in Erzurumlular’ın kıtlama şekerine
özendiği söylenerek ağzında siyanür kapsülünü
kıtlatarak kendisini öldürdüğü söylenmektedir.
HİTLERİN SİLAHLA KAFASININ PARÇALANMASI
• Bütün sonuçlar Hitler’in beyne nişan aldığını
göstermekteydi
• Kafatasının da bir kısmı eksikti.
• Bulgular ağızdan beyne doğru nişan
alınmadığını gösteriyordu. Çünkü oksipital
kemik parçaları,sol temporal kemiği,alt elmacık
kemikleri,burun kemiği ve çenesi sağlam bir
halde duruyordu.
ADLİ TIP İNCELEME KURALLARINA GÖRE
18. Ateşli silah ya da alet kullanımı ile meydana
gelen ölümlerde; dış muayenede her yaraya
numara verilmeli, iç muayenede bu numara
belirtilerek traje ve traje üzerinde meydana gelen
yaralanma belirtilmeli, çıkış söz konusu ise
numaralar ilişkilendirilmeli, vücutta kalan
mermi çekirdekleri çıkarılarak hangi numaraya
ait olduğu anlaşılacak şekilde ayrı zarflara
konmalıdır
Cesedin Yakılması
• Hitler’in cesedi yardımcıları tarafından bir
bomba kraterine konularak benzinle
yakıldı.
• Rus güçleri içeri girip cesetleri
bulduğunda ise diş kayıtlarıyla yapılan
otopside teşhis edilen Hitler’in yangından
sonraki diğer bulguları ise:
…..
1. Ceset ciddi şekilde kömürleşmiş ve yanık eti
kokuyordu.
2. Beyin boşluğu içersinde yangından dolayı
hasar almış beyin çok açık bir şekilde
görünüyordu.
3. Dil kömürleşmişti fakat alt ve üst dişler
arasında sıkıştığı anlaşılmıştı
4. Ağzının içinde cam kıymıkları,duvar
parçaları,ince duvarlı bir ampul bulundu.
Bir Yangın Sonrası Bulunan Cesedin
İncelenmesi
• Bir yangın sonrası bulunan sakat bir erkeğin
ceset kalıntıları bir tahta tabut içersinde teslim
edildi. (length 163 cm, width 55 cm, height 53
cm).
• Ceset çok hasarlı olduğu için yaşını belirlemek
çok zordu.
• Ama yine de 50 yada 60 lı yaşlarda olduğu tespit
edildi.Bu ölü adam 165 cm boylarındaydı.
HARİCİ İNCELEME
• Sağ kol ciddi bir şekilde yanmıştı.
• Üst kol ve alt kol kemikleri kırılmış ve
kömürleşmişti.Kuru kaslar kısmen kahverengi
ve siyah görünümündeydi
• Dokunulduğunda liflerin içine doğru
parçalanıyordu
• Sol üst kol ise hasarsız bir şekilde bulundu.
….
• Her iki bacak da kömürleşmişti.
• Yumuşak doku içersinde birçok yer
kaybolmuştu. Yanmış yok olmuştu
• Kalça kemiği ve sağ kaval kemiği kırık olarak
kaydedildi.
• Sol ayak yok olmuştu.
İÇ İNCELEME
• İç organlarının pozisyonu normaldi.
• Akciğerlerinde siyah bir yüzey ve kesim
yüzeyinde koyu kırmızı renkler vardı.Üst
solunum yollarının mukoza membranı koyu
kırmızıydı
• Kalp ventrikülleri pıhtılaşmıştı,kırmızıkahverengi kan ile doluydu.Kalp kası sert ve
haşlanmış et gibi görünüyordu.
….
• Karaciğer siyahtı ve yüzeyinde yanıklar
vardı.Oldukça sıkı kıvamda,kesim yüzeyinde
sarımsı kahverengi görünümündeydi.
• Böbrekler biraz küçülmüş, 9×5×3.5 cm
boyutlarındaydı.Onların kapsülü kolayca
ayrılabilir;böbreklerin yüzeyi pürüzsüz
haşlanmış gibi bir görünümdeydi.
• Mesane 5 cc sarımsı idrar içeriyordu ve mukoza
membranı griydi.
Otopsi Sonucu:
• Bu bilinmeyen adamın cesedi incelendiğinde ,
diğer yanarak ölen insanlarla aynı grupta
olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
• Bu adamın tanınmasını sağlayan en önemli
bulgu:Çok köprülü dişler,yapay dişler,kron ve
dolgular….
• Sonuç olarak cesette yanma yüzünden ağır
hasarlar olduğu anlaşıldı ama öldürücü bir
yaralanma ya da bir hastalığa ait görünür bir
işaret bulunamadı.
Kaynaklar
• -Daniela Marchetti,1 M.D., Ph.D.; Ilaria Boschi,1 Ph.D.; Matteo
Polacco, M.D.; Juha Rainio, M.D., Ph.D. The Death of Adolf
Hitler—Forensic Aspects
• -www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERhitler.htm
• -www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/index.html
• -indigodergisi.editboard.com/t465-hitlerin-bilinmeyenleri
• -http://www.kavgam.net/adolf-hitlerle-ilgili-saklanan-ilginc-belgeadolf-hitlerin-bilinmeyen-yonleri.html
• www.habervitrini.com/yangin_ketonun_fal_baktigi_restoranda_c
ikmis-524801.html
• www.jandarma.tsk.tr/kriminal/turkish%20internet/.../bilarinde3.h
tm
• -www.sakaryarehberim.com/.../sakarya-haberleri-gazetelerikazimpasada-yangin-dehseti-1-olu-116029.html
• Gümüş Gülçin. Siyanür tayini için yeni bir spektrofotometrik
yöntem. 2001,07;11-19
• Sedat Koçak1, Zerrin Defne Dündar1, Şerafettin Demirci,Başar
Cander1, Hakan Doğan. Siyanür Zehirlenmesi: Olgu Sunumu.
2009,12
• Ersoy Gökhan, Toprak Sadık. Güncel Durumu ile Hukuki ve Tıbbi
Açıdan Otopsi Süreci
• Renklidağ Tülay,Karaman Asude. Siyanür Zehirlenmesi. 2003
TEŞEKKÜRLER

similar documents