Dr. Ficzere Andrea

Report

„A betegek számára az Internet és egyéb
elektronikus média használata az egészséggel és
életmóddal kapcsolatos információk vagy
szolgáltatások terjesztésére, ill. tárolására.”
Gustafson és Wyatt, BMJ, 2004.
Betegtájékoztatás, felvilágosítás, oktatás
 e-Business (pl. on-line patika)
 Publikációk, szakmai irányelvek, szabványok
 Szakkönyvtár
 Vitafórumok, terápiás konzultáció, on-line konzílium,
web-es szolgáltatás
 Virtuális kórlap
 TELEMEDICINA
 Távvezérelt orvosi műszerek (telemetria)
 Telemetria+mobil kommunikáció
 Mobil-portál (WAP)

Publikus
Orvosi
K+F

Távközlési és informatikai
technológiák alkalmazása az
egészségügyi ellátás javítása
érdekében akkor, amikor a
résztvevők között lényeges
távolságot kell áthidalni

Olyan infó-kommunikációs eszközzel
támogatott tudásmegosztáson
alapuló
› diagnosztikus
› terápiás-, illetve ezeken alapuló
› távfelügyeleti eljárás,
melyben az egészségügyi
szakszemélyzet beteg melletti
jelenlétét on-line elektronikus
kapcsolaton keresztül távolról
pótolják




Táv-konzílium/szupervízió:
 a diagnózis felállításába, a kezelés menetébe
kommunikációs eszközökön keresztül távoli
orvos/szakszemélyzet is bekapcsolódik
Táv-manipuláció:
 a vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy
távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli /végzi a
 vizsgálatot (pl.: endoszkóp)
 beavatkozást (pl. video-vezérlelt robottal vagy
távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett
távmanipuláció)
Távdiagnosztika:
 a diagnózis alapját adó vizsgálat elkészítője és a
diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik
egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak
Távfelügyelet:
 az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél
levő/őt figyelő jelfogók és jeltovábbítók pótolják
 fogadó oldal interaktivitását feltételezi










Telekonzílium (e-kommunikáció)
Teleradiológia (PACS rendszer minőség)
Telepathológia (szövettan, konzultáció, tudományos munka
támogatása)
Telediagnosztika
Telesebészet, robotika (force-feedback, manipulatio,
telemonitoring)
Teledialízis, transplantatio
Teledermatológia
Telepsychiátria (konzultációs-kapcsolati pszichiátria, oktatás,
virtuális realitás, anonimitás előnyei mellett új esélyegyenlőségek)
Tele-háziellátás (videokonferencia, telemetria: EEG, EKG, Holter,
vércukor, folyadékháztartás, légzés, stb.)
Teleoktatás (felsőoktatás, továbbképzés, kutatás támogatása)
vcvdcvcvcvcvvv

Idősek arányának növekedése
 Krónikus betegségek
 Cardiovascularis betegségek
 Daganatok
 Cerebrovascularis betegségek


Fertőző betegségek
Genetikai eredetű bántalmak




Preventio
Rehabilitatio
Otthoni betegellátás
Magasabb színvonalú betegtájékoztatás
Költség – fontos szempont!
 Demográfiai változások
 Egészségügyi ellátás terjesztése a távoli
területekre
 Betegségek mintázata, lefutása megváltozott
 IT előretörése a betegellátásban, kutatásban
 Betegek magatartásának változása (információ
éhség)
 Wellness igény
 Információ mozgás
 Egészségügyi network-ök létrehozása

12
Klinikák
3°
Megyei
kórházak
Healthcare
2°
Városi
kórházak
Healthcare
1°
Healthcare
Szakrendelők
Háziorvos
13
Egészségügyi ellátás javítása
 Költségcsökkentés
 Modern diagnosztikai és terápiás
készülékek használata minél
nagyobb számú beteg esetén

E-health és Telemedicina
megvalósíthatja a fenti
elvárásokat
14




Beteg monitorok
Fitness és wellness monitorok
Önálló életvitelt támogató
megoldások
Interoperabilitás
Point
of Care
PoC
Elterjedés gátja
› interoperabilitás hiánya
› magas költségek, nehézkes/eltérő használat (különböző
gyártók)
› az egészségügyi rendszerekbe történő integráció
nehézsége
¿?


Norvégia 1920-as évek, Haukeland kórház - eü. szolg. rádión keresztül
tengeren levő hajók számára(műtét is)
USA-ban - nagy távolságok áthidalására
›
›

nebraskai Psychiátriai Intézetben 1955 óta zártláncú TV rendszer
 1964-ben összeköttetés audiovizuális kapcsolaton keresztül a 200 km-re
levő Norfolk Állami Kórházzal
bostoni Logan International Airport
 alkalmazottaknak és utasoknak orvosi konzultációs lehetőség, ill. ellátás az
1967-ben létesült összeköttetés révén az állami General Hospital-lal
Kezdeti űrkutatási-katonai indíttatású programok (NASA, DARPA)
›
1975-ben15 telemedicina program az USA-ban (NASA)
 STARPAHC program
 eü. ellátás az Arizonában lévő Papago indián rezervátum lakóinak
 világűrben lévő asztronautáknak 1972-76 között
 1985. Mexico City földrengés - logisztikai és orvosi konzultációs segítség az
ATS-6 műholdon keresztül
 1989. örmény földrengés
 amerikai-szovjet űrbiológiai közös munkacsoport felügyelete alatt
 jereváni orvosi központ és négy amerikai orvosi központ között
összeköttetés
2010
1924
• Kb. 50 orvosi szubspecialitás használja sikeresen a
telemedicina nyújtotta lehetőségeket
• Kb. 200 aktív telemedicine network az USA-ban
• + teleradiológia
• Kb. 100 network napi szinten működik

BM Központi Kórház
› szövettani metszetek ISDN vonalon keresztüli továbbítása a SOTE
I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe

Szatellites videokamera a Heim Pál Gyermekkórház
egyik műtőjében
› az operációt más városban, országban tartózkodó konzulens is
figyelemmel kísérheti, véleményezheti

ABN-Ambro Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító Rt. távkonzílium

Euromedic - teleradiológia

Televízió minőségű videokonferencia-rendszerek, melyhez
speciális orvosi berendezések is csatlakoztathatóak

A videokonferencia-berendezések különféle perifériákkal
bővíthetők

Alapelemek:
› többpontos konferenciaszerverek
› video-eszközök (pl. video-printerek, konverterek,
projektorok)
› audio-eszközök (pl. audio keverők, szinkrontolmács-
berendezések)
› kamerák (pl. mobil vagy automatikus követő
kamerák)
› központi perifériavezérlők

Illesztett elemek:
› speciális távoktatási, távgyógyászati és
távmegfigyelési berendezések

„store-and-forward” képtovábbítás
› orvos-diagnosztikai berendezések által
begyűjtött információ tárolása, ill. távközlési
hálózatokon át történő továbbítása

élő audiovizuális kommunikáció
Home / community
Telecoms
Device
Device access point
LAN / WAN / VPN
Device manager
Carer /
Responder
Observation station /
Data server
Advisor station /
Health record server
Client
Observer /
Escalator
Clinical
Advisor


Táv-konzílium/szupervízió
› A diagnózis felállításába, a kezelés menetébe
különböző kommunikációs eszközökön keresztül
távoli orvos/szakszemélyzet kapcsolódik be.
Táv-manipuláció
› A vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy
távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli
/végzi
 a vizsgálatot
 pl.: endoszkópos vizsgálat
 a beavatkozást
 pl. video-vezérlelt robottal vagy távvezérlésre alkalmas
eszközzel végzett távmanipuláció
 Távdiagnosztika
› A diagnózis alapját adó vizsgálat
elkészítője és a diagnózis felállítója (a lelet
készítője) térben elválik egymástól, de
interaktív kapcsolatban vannak.
 Távfelügyelet
› Az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét
a betegnél levő/őt figyelő jelfogók és
jeltovábbítók pótolják. A módszer a
fogadó oldal interaktivitását feltételezi.
› Egészségügyi ellátók, ill. szakemberek
közötti párbeszéd
 egy adott problémára kínálhat azonnali
megoldást
 lehetőséget teremt rendszeres, több résztvevős
szakmai konzultációra is
› Orvos – beteg közötti párbeszéd

A különböző képalkotó
vizsgálómódszerekkel
(ultrahang, röntgen, CT,
MRI, SPECT, PET, PET-CT)
készült digitalizált
képanyagok továbbítása
és eseti konzultációja

a mindennapos
diagnosztikai tevékenység
során az elkészült felvételek
távolról történő leletezése



A beteg laparoscopos műtétjét egy robot végzi, melyet a
távolban lévő sebész irányít
A robot karjait a távolban lévő sebész karjai, csuklói irányítják,
míg a műtéti terület képernyőn történő megjelenítése
hangvezérléssel történik
Előnyei:
› távolról történő manipuláció
› a computer interface ki tudja szűrni a műtétet vezérlő
sebész kezének normál esetben is meglévő remegését,
› lehetőség van a műtéti terület két, ill. háromdimenziós
megjelenítésére
› a módszer segítségével lehetővé válik :
 a sebészek távolról történő oktatása
 távoli – esetleg háborús – területeken történő betegellátás
 asztronauták űrben történő operációja

http://www.youtube.com/watch?v=d7IojFFHtiA

A telemedicina egyik legnépszerűbb és legígéretesebb
területe
› 12 csatornás EKG készülékek, ill. vérnyomásmérő
készülékek, melyek alkalmasak a jeltovábbítása
interneten és e-mailen keresztül
› készülékek, melyek képesek a bypass műtéten
átesett betegek komplex otthoni monitorozására
› távolról, interneten keresztül programozható mobil
készülékek, melyek a beteg mobil telefonjához
csatlakoztatva képesek automatikus adatátvitelre
› a pacemakerek működésének folyamatos figyelése,
ill. távolról történő beállítása
› implantálható cardioverter-defibrillátorok,
 alkalmasak a jeltovábbításra,
 azonnali beavatkozást tesznek lehetővé
Valósidejű EKG monitoring
a beteg távoli megfigyelése - szakmai
protokolloknak megfelelően
 ritmuszavarok észlelése
 posztoperatív megfigyelés

›
otthoni körülmények között, alacsonyabb költséggel
automatikus szívritmus analízis, teljes anyag
archiválás
 vészriasztás (mentők, szakorvos, rokonság)
 valós idejű mobil video kapcsolat
 gombnyomásra felépülő, élő video
összeköttetés a beteg mobil telefonja és a
központ között





12 csatornás EKG + mobil telefon
2 ujj - 30 sec a telefon két oldalán
görbe küldés
azonnali diagnózis




konzultációs-kapcsolati pszichiátria
oktatás
virtuális realitás megteremtése
egyre nagyobb szerepet kap a:
orvos-beteg között e-mailezés
› web kamerán keresztül történő psychotherápia
› sms-ben történő utánkövetés
› speciális, a kezelést elősegítő CD romok használata
›

Előnyei:
›
›
›
›
›
a beteg önkifejezése szabadabb
szégyenérzete csökken
a kezelés folyamatosabb
távoli területeken lévő betegek is elérhetőek
ahol szükséges, biztosítható az anonimitás
nem lesz kiégési szindrómája
 nem néz le téged
 nem próbál meg szexuálisan közeledni
hozzád

› távol élő betegek folyamatos monitorizálása
› a webes felületre folyamatosan érkező információkból a
kezelő személyzet egyénre szabott terápiát állíthat össze a
beteg számára
› a beteg otthonában lehetőség van a legfontosabb vitális
paraméterek (pl. vércukor, folyadékháztartás, légzés,
szívritmus, vérnyomás, stb.) folyamatos ellenőrzésére
› lehetőség van GSM technológiára épülő megoldások
használatára
 olyan területeken is elérhetővé válnak a távgyógyászati
szolgáltatások, ahol esetleg nincs lehetőség internetes
kapcsolat kialakítására

cukorbetegek
› rendszeres (akár karóra méretű) vércukormérést követő telefonos
adattovábbítás
› kisméretű vércukormérő készülékek, melyek kétirányú audiovideo jeltovábbításra alkalmasak
› kombinált készülékek is, melyek kombinálják
 a real-time vércukor monitorozás
 kevésbé invazív inzulin pumpa funkcióit

krónikus tüdőbetegek
› légzésfunkció monitorozása
 hordozható, telefonos adattovábbításra alkalmas
spirométerek
 az asthmás és COPD-s betegek folyamatos oxigén ellátására,
ill. oxigén szint mérésére alkalmasak

demens betegek
› térbeli és időbeli dezorientáltságuk miatt folyamatos
felügyeletet igényelnek
 karóra méretű műszer, mely előnyeit
 a beteg gondozója vagy a szolgáltatás központját hívja
a beteggel kapcsolatos információért, vagy a honlapon
lévő térképen lokalizálhatja a beteget

otthoni monitorozás
› kamerával felszerelt robot, mely hanggal irányítható
 az általa begyűjtött képanyag mobil telefonon, ill.
interneten keresztül jut a központba
 a beteg egészségi állapotával és biztonságával
kapcsolatos információkat is továbbít
› miniatűr elektronikus eszközök (MEMS - Micro ElectroMechanical Systems)
 különböző vitális paraméterek (pl. vérnyomás, vércukor,
stb.) továbbítása

monitorok hangjelzés mellett
adattovábbításra is alkalmasak

a rögzített és továbbított adatok azonnal
eljutnak (sms, e-mail, ill. pager-ek és távoli
betegfigyelők aktivációja, stb.), a
nővérekhez/orvosokhoz, ill. beépülnek a
beteg kórtörténetébe

a legkorszerűbb műszerek a különböző vitális
paraméterek összehangolt elemzésére, ill.
automatikus görbe analízisre is képesek
›

csökken a fals riasztás lehetősége
orvos által irányított robotok, melyek utasításra
végigmennek az adott osztályon, s begyűjtik a
betegekkel kapcsolatos legfontosabb
adatokat
Telemedicina előnyei 1.


Közvetlen előnyök:
› Gyógyítási költségek csökkentése a hatékonyabb belső
folyamatok következtében
› Anyagmegtakarítás (filmek, papír,stb.)
› Utazási költségek és időmegtakarítás
 egészségügyi személyzet
 betegek, vagy egészségügyi szűrővizsgálatokon
résztvevők
Közvetett előnyök:
› Egészségügyi szolgáltatások eljuttatása távoli, ritkán lakott
területekre
› Hatékonyabb, gyakran életmentő jellegű kezelés
biztosítása távolra







Javul az orvosi/szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés
Javul a betegek életminősége, biztonsága
Csökken a kórházi tartózkodás gyakorisága, időtartama
Rövidülnek az egyes várólisták
Másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése, akár
külföldről is
Optimalizálható az erőforrások felhasználása
Egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése hatékonyabb

Egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszer
Gyorsabb az új gyógyszerek, eljárások, szakmai normák és jogszabályok
országos megismerése

Öregkori önállóság lehetősége





beteg - orvos kapcsolat
elszemélytelenedése
(gyakrabban?) előforduló orvosi
műhibáktól való félelem
magas költségek (?) beruházás
orvosi hiúság – nincs szükség más
belföldi/külföldi szakember
véleményére
hgfhghghghghghhhh

Adatbiztonság
› Személyi jogok védelme
› Adatok hozzáférésének szabályozása
› Adatok manipulálásának megakadályozása
› Adattovábbítási és konvertálási biztonság
› Adattárolási biztonság
Jogosultságkezelés
 Átviteli sebesség

felelősség kérdése
 jelenleg hatályos jogszabályok szerint a betegért a
terápiát végző a felelős
› így egy rossz tanács alapján hibásan eljáró orvost
vonhatnak felelősségre, jóllehet ő csak egy javaslatot
hajtott végre
 javaslat: megosztott felelősség
› tanácsadót is felelősségre lehet vonni, amennyiben
javaslata nem felel meg a rendelkezésre álló
információk alapján ajánlható legoptimálisabb
követelményeknek

Szervezeti
 TM szolgáltatásokhoz szükséges
források
 TM konzultációs időpontok
 Továbbutalás
 Legkorszerűbb technika
hozzáférhetősége
Szociális / Politikai
 Technológiai, infrastrukturális
beruházások
 Eü. regionális és helyi fejlesztési
tervek
Technológiai
 Megbízható, mobil, ergonomikus
és felhasználó-barát rendszerek
 Optimális képminőség a
diagnosztizáláshoz
Etikai / Jogi
Bizalmas adatkezelés
•
Résztvevők
• EU, OSAP, EüMin, OEP, ANTSZ, EüStratKp, Inf. Közl. Min, Nemz. Fejl. Hiv.,
Foglalk. Pol. Munkaügyi Min., Humán erőforrás program iroda, MEDINFO /
ESKI, MOK, …
•
Egységes stratégia és gondozás
•
Jogi szabályozás
• etika, adatvédelem, eü. szoftverek minősítése
•
Szabványosítás
• EU, HL7 US, HISA EU, telematikai + eü. együttes, honosítások
•
Adat-kompatibilitás
• adatszintű egységesítés
•
Ágazati adatmodell és adatszótár (sokszereplős ágazat – meta adatbázis)
•
Adat és Információgazdálkodás szabályozása, Intézmények, fenntartók,
szervezetek, üzleti világ (adatvagyon – jogi/gazdasági adás/vétel,
nyilvánosság mértéke)
•
Minőségbiztosítás (ISO, KES)
•
Adatvédelem (adatvédelmi törvény)

A telemedicinás szolgáltatások jelenleg még nem számolhatóak el
lobbyzni a biztosítóknál és a törvényalkotóknál
Megváltoztatja-e a képzést a telemedicina?
 Megváltoztatja-e az egészségügyet a telemedicina?
 Fejletlen országok ellátása/oktatása javul-e?


Összhang:
szervezeti struktúrák
› egészségügy finanszírozási rendszer
› telemedicina
›

Telemedicina lehetőségeinek megteremtése
Eu. javaslatokkal összhangban
› TIOP 2.2.7.
 Teleradiológia
 Teledermatológia
 Teleophtalmológia
 Telepathológia
Egyéb szakmák
 Oktatás
 Tudományos tevékenység
 Bevétel növekedés

› Kollaboráció egyéb eü. intézményekkel
 Konzílium
 Ügyeleti tevékenység
 Oktatás
 Tudományos tevékenység

Betegoktatás / népegészségügyi programok

Regionális, hazai, ill. Euro-regiós központi szerep
› Gyógyításban
› Oktatásban (graduális, postgraduális)
› Népegészségügy programokban

Tudományos kutatómunka és kollaboráció magas
színvonalának megőrzése, ill. javítása
› Hazai
› Nemzetközi vonatkozásban

Az egyre nehezedő feltételek mellett a Centrum és a
Főiskola gazdasági helyzetének megőrzése, javítása, a
stabilitás biztosítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vízió megalkotása
Hosszú távú,jól kidolgozott finanszírozási terv
Jól működő, effektív tele/e-egészségügyi környezet
Teljes munkaidejű koordinátor alkalmazása
Személyzet képzése/továbbképzése
Megfelelő technika alkalmazása
A folyamatok megfelelő szabályozása, algoritmusok
kidolgozása
Marketing
Hagyományos betegellátáshoz való kapcsolódás biztosítása
Tudásmegosztás – együttműködés más TM centrumokkal



Az európai digitális életforma egyik sajátossága
Élethossziglan tanulás csak távoktatásban történhet
A távoktatás – szemben a hagyományos közép- és
felsőfokú oktatással
› gyorsabban taníthatja az új ismereteket

Feltételezi és ugyanakkor megköveteli, hogy a
› hallgató erősítse önállóságát
› javítsa a tanulás iránti motivációját

A távoktatás ösztönzi az infokommunikációs
technológiák és szolgáltatások kreatív használatát

Gradualis képzésben
Postgradualis képzésben
Konferenciákon



Új életforma (?)
› számos munkakörben kötelező lesz a heti egynapos
továbbképzés



A tudás személyes és társadalmi tőkévé váltásának
kulcsmódszere lehet
A távoktatás multimédiás tananyagai megkönnyítik a
tudás befogadását
Nem csak ismeret átadás, hanem a konkrét valóság
gyakorlása lehet virtuális valóságjátékokkal (társadalom
modellező játékok)

similar documents