botsende culturen - Slo-maw

Report
Botsende culturen
&
Grondrechten
dia 1 – 10 : 2 lessen
Hoe kunnen we met verschillende
culturen samenleven en met
elkaar omgaan.
Welke botsingen kunnen er
ontstaan?
Drie vormen van met elkaar
omgaan
• Segregatie
• Integratie
• Assimilatie
Segregatie
• Opdelen van een
samenleving in
gescheiden delen
• Zuid-Afrika
– Thuislanden
• Amerika
– Vrijwillig: Amish
– ?: Native Americans
Assimilatie
• Verlies van eigen
culturele identiteit:
– Onvrijwillig
• Hitler Duitsland
• Iran
– Gestuurd:
• ABN
– Vrijwillig
• Na emigratie (2e / 3e
generatie)
Integratie
• Gedeeltelijke
aanpassing aan de
dominante cultuur
– Wederzijdse
aanpassing
• Dominante cultuur
neemt elementen over
Vraag:
• Wat is het verschil tussen segregatie en
assimilatie?
• Segregatie: strikt gescheiden
• Assimilatie: volledig opgaan
• Wat is het verband tussen censuur en
gedwongen assimilatie?
• Bij censuur worden bepaalde uitingen verboden.
• Bij gedwongen assimilatie is het verboden je cultuur te
uiten. Dan is sprake van censuur.
Vraag:
• Wanneer gaat integratie over in
assimilatie?
• Wanneer het laatste kenmerk van de oorspronkelijke
subcultuur verdwijnt (pizza-eter gaat over op stamppot).
Culturele tegenstellingen
• Botsende normen en
waarden
• Mannen – vrouwen
• Ouderen – jongeren
• Progressieven –
Conservatieven
• Christenen - Moslims
Culturele tegenstellingen
• Botsende grondrechten:
– Art. 1, Gw.
• Discriminatieverbod
– Art. 6, Gw.
• Godsdienstvrijheid
– Art 7, Gw.
• Vrijheid van meningsuiting
Vraag
• Leg met een voorbeeld uit hoe grondrechten
kunnen botsen:
• Als je geloofsuitingen wilt verbieden, botst vrijheid van
godsdienst met vrijheid van godsdienst
• Waarom mag de scheidsrechter bij voetbal de
wedstrijd stilleggen als er beledigende
spreekkoren zijn?
• 137,c WvStr. Opzettelijk en openlijk beledigen is
verboden
Relevante uitzendingen:
• Kijk naar de film Teleac NOT 3102751
Nederland migratieland (15 min) (HAVO)
• Teleblik nr 1197 – Andere Tijden 2005

similar documents