Wetenschappen en techniek - vvkso

Report
STUDIEDOMEIN
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
INHOUD SESSIE
•
•
•
•
Doel van de oefening
Omschrijving van het domein
Analyse van enkele studierichtingen
Het continuüm binnen het domein
Wetenschappen en techniek
+ voorbeelden
• Slotbeschouwingen
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET STUDIEDOMEIN
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
• Onderzoekende en probleemoplossende
technische houding
• Wetenschappen en techniek: tweeeenheid
• Modern mensbeeld
• Hedendaagse uitdagingen
• Wetenschappelijke methodiek
• Technisch proces
ANALYSE STUDIERICHTINGEN
• Beschrijving + analyse: toekomstso.vvkso.be
• De meeste studierichtingen
• Enkele voorbeelden
–
–
–
–
–
–
Wetenschappen-wiskunde
Industriële wetenschappen
Techniek-wetenschappen
Bouw- en houtkunde
Mechanische vormgevingstechnieken
Vrachtwagenchauffeur
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
BOUW- EN HOUTKUNDE
BOUW- EN HOUTKUNDE
BOUW- EN HOUTKUNDE
BOUW- EN HOUTKUNDE
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN
VRACHTWAGENCHAUFFEUR
VRACHTWAGENCHAUFFEUR
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET CONTINUÜM BINNEN HET DOMEIN
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
VOORBEELDEN OP HET CONTINUÜM
IW
Bouwtechn.
IW
WeWi
BHK
EM
I.ICT
EE
Auto
Mechanische
Vormgevingstechn.
Elektrische
Installatietechn.
?-technieken
?
Schilderwerk
en decoratie
Vrachtwagenchauffeur
VOORBEELDEN OP HET CONTINUÜM
WeWi
IW
Chemie
TW
?
FTA
Biot.
Wet.
DLTW
NGTW
PTW
?
?
SLOTBESCHOUWINGEN
• Studiedomein
– Als transparant kader
• Leerlingenprofielen
– Continuüm als ordeningskader en kijkwijzer
•
•
•
•
Overlappende studierichtingen
Richtingen die leiden tot eenzelfde kwalificatie
Hiaten
Studiedomeinoverschrijdende studierichtingen
– bijv. Latijn-wiskunde
• Brede studierichtingen in de tweede graad
– Algemene vorming
– Brede(re) contexten

similar documents