Economie en maatschappij - vvkso

Report
STUDIEDOMEIN
ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
INHOUD SESSIE
• Omschrijving van het studiedomein
• Analyse en conclusies
• Het nieuwe kader
– Het continuüm Economie en maatschappij
– Leerlingen op het continuüm
• Slotbeschouwingen
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET STUDIEDOMEIN
ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
• Aandacht voor economische en commerciële
aspect van de maatschappij
• Inzicht verwerven in de macro-economie,
micro-economie en informatica
• Centrale plaats voor opleiden tot
ondernemerschap en vele vormen van
commerciële, logistieke en administratieve
dienstverlening
• Band tussen economie en maatschappij:
brede maatschappelijke en humane visie
ANALYSE STUDIERICHTINGEN
• Beschrijving + analyse: toekomstso.vvkso.be
• De meeste studierichtingen
• Enkele voorbeelden
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Economie-wiskunde
Economie-moderne talen
Economie-wetenschappen
Handel
Boekhouden-informatica
Informaticabeheer
Kantoor
Verkoop
Kantooradministratie en gegevensbeheer
ECONOMIE-WISKUNDE
ECONOMIE-WISKUNDE
ECONOMIE-WISKUNDE
ECONOMIE-MODERNE TALEN
ECONOMIE-MODERNE TALEN
BOEKHOUDEN-INFORMATICA
BOEKHOUDEN-INFORMATICA
BOEKHOUDEN-INFORMATICA
HANDEL
HANDEL
INFORMATICABEHEER
INFORMATICABEHEER
VERKOOP
KANTOOR
KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER
BESLUITEN UIT DE ANALYSE
• Nood aan transparant onderscheid binnen
doorstromingsrichtingen
• Hiaat: combinatie kwalificatiedoorstroming op dit moment niet
onmogelijk
• Verbreding kwalificatiegerichte opleidingen
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET CONTINUÜM
ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
LEERLINGEN OP HET CONTINUÜM
Ec-MT
Ec-Wet
Handel
Ec-Wi
ST
IB
ST
BI
Ec-MT
Verkoop
Handel
Kantoor
Modeverkoop
Logistiek
Verkoop
Kantoor
SLOTBESCHOUWINGEN
• Studiedomein
– Als transparant kader
• Uitgangspunt niet onderwijsvorm maar leerlingenprofiel
• Leerlingen worden zich meer bewust van de mogelijkheden en beperkingen van
hun keuze
• Elk ordeningskader is tot op zekere hoogte arbitrair. Niet alle leerlingen maken
snel een keuze. Er zijn studiedomeinoverstijgende studierichtingen nodig
– Continuüm als ordeningskader en kijkwijzer
• Een domein kan als één geheel aangeboden worden - vlotte overhangen zonder
beschotten
• Een domein heeft grote gemeenschappelijkheid: commerciële vaardigheden,
logistiek, ondernemingszin … komen aan bod in alle types van studierichtingen
• Nodeloze complexiteit vermijden (dubbels, hybride profileringen)
• De tweede graad: drie types
• Algemene vorming evenwaardig binnen het hele continuüm:
– Nederlands , moderne vreemde talen, sociale competenties …

similar documents