Hudební formy - Písňová

Report
Písňová forma, rondo
HV-1 Hudební výchova DUM č. 11
Prima – kvarta osmiletého studia
Mgr. Milena Naglmüllerová; Gymnázium, Sušice
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Základní pojmy I.
 Vzniká přiřazováním částí
 Dvoudílná:

a-b (každý díl se opakuje) „Dívča, dívča, laštovička“
 Třídílná:


a-b-a (pomalé věty sonát a koncertů) „Ha, ty svatyj
Vavřenečku“
a-b-c (méně častá)
 Píseň
 Instrumentální a vokální formy se stejnou stavbou
Základní pojmy II.
 Rondové formy - složená písňová forma
 Řetězové rondo

a-b-a-c-a-d-a-e-f-a
 Obloukové rondo

a-b-a-c-a-b-a
 Sonátové rondo

Kombinace ronda a sonátové formy (finální věty symfonií,
koncertů, atd.
Píseň
 Kompozice básně se slokami
 Lidová, zlidovělá, umělá
 Vokální hudební forma
 Strofická – všechny sloky stejná melodie
 Prokomponovaná – každá sloka melodicky jinak
Historie
 Středověk
 Trubadúři, truvéři, minnesängři, vaganti
 15. a 16. st.
 Chanson (Francie) – 3 – 6 hlas + loutna
 Air – sólová píseň s loutnovým doprovodem
 Frottola, villanella, madrigal (Itálie)
 18. st.
 Lidová píseň (Volkslied)
 19. st.
 Německá umělá píseň v písňových cyklech
 20. st.
 2. Vídeňská škola
Významní mistři
 Wolfgang Amadeus Mozart
 Ludwig van Beethoven
 Franz Schubert
 Robert Schumann
 Johanes Brahms
 Gustav Mahler
Franz Schubert
31. 1. 1797 – 19. 11. 1828
 1. etapa tvorby závislá na
vídeňských klasicích
 Písňová tvorba – velmi
záhy osobitý styl
 Bytostný lyrik tvořící
plně v romantických,
snových náladách
 Kompozice písní je
„nezávislá“ na textu – vše
je obsaženo v hudbě
Obr. č. 1
Ukázky
 2 písně
 http://www.youtube.com/watch?v=OmBqDthi1Fw
 Fischer-Dieskau: 2 Famous Schubert Songs (translated)
 Ave Maria
 http://www.youtube.com/watch?v=bPvAQxZsgpQ
 Luciano Pavarotti
Test




Vysvětli pojem strofická píseň?
Jaký je rozdíl mezi písní lidovou a umělou?
Do jakého období patří trubadúři?
Co je „air“:
 a) tanec
 b) píseň
 c) píseň i tanec
 Napiš alespoň 2 významné mistry, kteří se věnovali
písňové tvorbě.
Seznam použitých fotografií
a ukázek
 Obr. č. 1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_Schubert_by_Wilhelm_August_Rieder.j
peg
 Ukázka č. 1 - http://www.youtube.com/watch?v=OmBqDthi1Fw
 F. Schubert 2 písně
 Ukázka č. 2 - http://www.youtube.com/watch?v=bPvAQxZsgpQ
 F. Schubert – Ave Maria
Hudební formy – písňová forma, rondo
Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II
Autor: Mgr. Milena Naglmüllerová
Předmět: Hudební výchova, oblast HUDEBNÍ FORMY
Třída: prima – kvarta osmiletého studia
Označení: VY_32_INOVACE_HV-1_11
Anotace a metodické poznámky:
Materiál slouží pro objasnění pojmů píseň, písňová forma a rondo. Je součástí celku, který je
věnován nejznámějším hudebním formám. V závěru je připraven test, který prověří základní
pojmy z této oblasti. Součástí matriálu je i poslechová část.
Použité materiály:
Michels, Ulrich, Encyklopedický atlas hudby. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, s.r.o. 2000,
ISBN 80-7106-238-3
Prezentace je vytvořena pomocí nástrojů Power Point 2010
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol
a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

similar documents