Határon átnyúló vállalkozási lehet*ségek

Report
Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Mit lehet tudni
Ausztriáról?
Piacbővítés külföldön
Fókuszban Ausztria, Svájc és Horvátország
2014. december 2. Budapest
Bemutatkozás
 Külügyminisztérium  2004 őszétől Külgazdasági és
Külügyminisztérium: jelentősen változtak a hangsúlyok
 Külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárság: befektetési
főoszt. és külkereskedelmi főoszt.
 A külgazdasági attaséi hálózat: mindent megteszünk a lehetőségekhez
mérten, hogy sikeres magyar-osztrák kétoldalú gazdasági, üzleti
kapcsolatok tovább bővüljenek; a magyar KKV-k kijussanak az
osztrák piacra
 Főbb tevékenységek:
 Exportfejlesztés (termék és szolgáltatás)
 Külföldi működő tőke- és befektetés-ösztönzés, Magyarországon
munkahelyek teremtése
 Gazdaságdiplomácia
Külgazdaság
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), külföldi
befektetések
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., hazai vállalkozók
részére kereskedelemfejlesztés
Magyar Export-Import Bank Zrt (Eximbank) és Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt. (mehib)
Társminisztériumok:
• Nemzetgazdasági Minisztérium
• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
• Földművelésügyi Minisztérium
Külgazdasági attasék
Tanácsadás, tájékoztatás
• Iparűzéssel, szolgáltatásnyújtással, szolgáltatás-termékexporttal kapcsolatos
tájékoztatás, tanácsadás
• Tájékoztatás az adott tevékenységvégzéséhez szükséges bejelentésekről,
kérelmekről, eljárásról
• Tájékoztatás a vonatkozó jogszabályokról
• Magyarul tárgyalóképes osztrák adótanácsadó és ügyvédi irodák listája
Kereskedelemfejlesztés, befektetések ösztönzése
• Export tanácsadás (potenciális vevők listája (osztrák cégadatbázisból,
szakszövetségek adatbázisaiból), piaci sajátosságok, értékesítési csatornák
• Tájékoztatás ausztriai vállalkozás alapításáról – magyar tőkekivitel
• Magyarországi osztrák befektetések ösztönzése – külföldi tőkebehozatal
• Közreműködés üzletember találkozók, egyéb üzleti rendezvények szervezésében
Magyar export iránya
KSH, Külkeresk. 2013 (2014. 07.)
Magyarországra irányuló
import
Ausztria relációban
HU-AT kétoldalú kereskedelmi
kapcsolatok
A forgalom szerkezetét tekintve
69.7%-a gépek és
feldolgozott
termékek
Tőkebefektetések
Kétoldalú közvetlen tőkebefektetések (M EUR)
2009
2010
2011
2012
Ausztria közvetlen tőkebefektetés-exportja Magyarországra
-482,3
176,8
1 023,0
1 154,0
Ausztria közvetlen tőkebefektetés-állománya Magyarországon
9 381,4
8 733,6
7 901,2
9 098,0
Magyarország tőkekifektetése Ausztriába
-22,3
12,9
42,6
52,0
Magyarország tőkekifektetés-állománya Ausztriában
68,0
86,1
105,6
79,6
Forrás: MNB
Gazdasági helyzet
• Az Ausztriában befektetett magyar tőke állománya nem jelentős
• Az Ausztriában telephellyel rendelkező magyar érdekeltségű cégek
száma kb. 1000-re tehető
• A munkaerő-piaci korlátozások 2011. május 1-i megszüntetése után az
Ausztriába irányuló szolgáltatásexport (pl. építőipari, biztonsági,
egészségügyi, karbantartási területen) a gazdasági kapcsolatok egyre
fontosabb tényezővé vált.
• Üzleti területen a vendéglátás (panziók, éttermek, kávézók
üzemeltetése), vegyes kereskedelem, IT-szolgáltatások (Kürt
Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Qualysoft Informatikai Kft.)
keresettek.
• Idegenforgalom: elsősorban a magyar turisták által különösen kedvelt
tartományokba (Stájerország és Karintia) mennek.
• Ausztriába Magyarországról szinte kizárólag szolgáltató
vállalatok/vállalkozók települnek ki, hiszen magyar ipari vállalatoknak
nem éri meg osztrák munkabéreken dolgoztatni és osztrák ingatlanokat
vásárolni.
Magyarok Ausztriában
• Az osztrák gazdaság az exportképes terméket vagy
szolgáltatást kínáló magyar cégek számára nagy potenciállal
bír: IT szolgáltatások, fémipari/gépipari beszállítás,
textilipari együttműködés és feldolgozott élelmiszer kivitel
területeken.
• Az osztrák befektetés-ösztönzési ügynökség (ABA)
beszámolója alapján 2013-ban minden 5. új céget középkelet-európai vállalkozás alapította Ausztriában (összesen
2751 vállalkozás). Magyarország kiemelkedik a mezőnyből;
888 új céget alapítottak a magyar vállalkozások.
• Új tendencia, hogy több, korábban Ausztriában határon átnyúló
szolgáltató magyar cég alapít vállalkozást Ausztriában. Az
osztrák vállalkozói TB-től származó adatok alapján kb. 11.000re tehető a magyar egyéni vállalkozók száma Ausztriában (pl.
pizzafutár, házi gondozás, szórólapterjesztés stb.).
Piaci adottságok Ausztriában
Ausztriában olyan magyar cégek próbálkozzanak, ahol van:
 exportképes termék
 külkereskedelmi ügyintézésben tapasztalat
 német nyelv ismerete
 német (vagy angol) nyelvű honlap, prospektus
Piaci sajátosságok, üzleti környezet:
• alapvetően nyitottak a külföldi partnerek felé, bizalmi elv fontos
• kiszámítható gazdaságpolitika, adórendszer, ügyfélbarát adóhatóság
• erős regionális tudat, tudatosan vásárolnak osztrák terméket!
• magas minőségi követelmények, de nyomott árak
• nagyfokú kiskereskedelmi koncentráció (élelmiszer, lakberendezés)
• fizetési morál jó, de új kapcsolat esetén mindig ellenőrizni kell a partnert
• a rövidtávú nyereségérdekelt hozzáállást nem minden esetben díjazzák
Interneten sok információ hozzáférhető – jól működő szakmai szövetségek,
értékes adatbázisok, statisztikák, tanulmányok
Keresett termékcsoportok Ausztriában
Áruk:








Gépipar, készülék-, berendezésgyártás, részegységek (beszállító-ipar)
Hegesztett acélszerkezetek
Általában egyedi kisszériás termékek (üvegipar)
Csomagolóanyagok
Élelmiszerek (fontos a jó csomagolás és megfelelő árualap)
Fröccsöntött műanyagtermékek
Elektronika
Textilipar
Szolgáltatások:




Építőipari kivitelezés
Biztonsági szolgáltatások
Wellness-szolgáltatások
IT
 Nagykereskedők , beszerzési társulások (listát tudunk adni)
 Kereskedelmi ügynök, képviselő igénybevétele - meglévő piacismeret,
ügyfélkör, csak az értékesített termékek utáni jutalék fizetendő, egyéb
költségek nem, azonnali piacra lépés, kézben tartható költségek.
www.handelsagenten.at
 Beszállító ipar - kamarai szakszövetségek, klaszterek honlapján
megtalálhatók a megcélzott cégek, sok esetben kereskedők is.
 Szakvásárok, kiállítások - általában a meghatározó szereplők jelen vannak,
érdemes a regionális vásárokat is látogatni. www.messe.at
 Osztrák Gazdasági Kamara cégadatbázisa - 440 ezer céget tartalmaz,
szabadon kereshető - http://firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx )
 Közbeszerzések – a részvételt csak nagyon felkészült , közbeszerzésben
jártas cégeknek javasoljuk (munkadíjaknál min. 3X szorzó alkalmazása)
Ajánlott honlapok:
• Gazdasági Minisztérium BMWFJ – szakképesítés elismerésével,
iparűzéssel kapcsolatos anyagok:
• http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/default.aspx
• Osztrák Pénzügyminisztérium (Adóhivatal) BMF – adózással
kapcsolatos információk: http://www.bmf.gv.at
• Naprakész jogszabályok – RIS - jogi információs rendszer:
• http://www.ris.bka.gv.at/
• Vállalkozói portál – USP – vállalkozással kapcsolatos gyakorlati
információk: http://www.usp.gv.at/
• Cégalapítás –”Invest in Austria”: http://www.aba.gv.at/
• Osztrák Gazdasági Kamara: http://www.wko.at/
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Köszönöm a figyelmüket!
Voller-Szenci Ildikó, külgazdasági attasé
Magyarország Nagykövetsége Bécs
Külgazdasági Iroda
A-1010 Wien, Bankgasse 4-6
Tel: +43-1/537-80-471
E-mail: [email protected]

similar documents