Árpád-házi királyaink

Report
FELADATOK
Kösd össze az uralkodási időket a
királyokkal!

Könyves Kálmán
I. Szent László
I. Szent István
Géza fejedelem
Aba Sámuel
I. Béla
I. András
Orseoló Péter
István fejedelem
972 – 997
1044 – 1046
1038 – 1041
1095 – 1116
1041 – 1044
1077 – 1095
1046 – 1060
1060 – 1063
1001 – 1038
997 - 1000
Állítsd sorrendbe a magyar királyokat!

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Orseoló Péter
I. Szent István
I. Béla
Aba Sámuel
I. András
Könyves Kálmán
I. Szent László
Állítsd sorrendbe a magyar királyokat!

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Orseoló Péter
I. Szent István
I. Béla
Aba Sámuel
I. András
Könyves Kálmán
I. Szent László
Helyes sorrend:
B; A; D; A; E; C; G; F
Melyik magyar uralkodóhoz tartozik?

 Várispánságok
 Kereszténység felvétele
 Tized fizetésének
elrendelése
 Várkonyi találkozó
 Velencei származás
 Vata- féle
pogánylázadás
 Kóborlás tiltása
Melyik magyar uralkodóhoz tartozik?

 Várispánságok
 Kereszténység felvétele
 Tized fizetésének
elrendelése
 Várkonyi találkozó
 Velencei származás
 Vata- féle
pogánylázadás
 Kóborlás tiltása
 I. István
 Géza fejedelem
 I. István
 I. András
 Orseoló Péter
 Orseoló Péter
 I. László
I. László és Könyves Kálmán
I. (Szent) László
1077 - 1095

 Lovagkirály
 Rend megszilárdulása
 Kóborlás tiltása
 Szigorú törvények a
tolvajok ellen
 Egyház erősítése
 Új püspökség alapítása
 Horvátország
meghódítása
 Szentté avatások
Könyves Kálmán
1095 - 1116
 Papnak szánták
 Kivételes műveltségű
 Első legendák
 Enyhülő szigor
 Királyi birtokok
bevételeinek megőrzése
 Templom körül temető
létesítése
 Halics és Dalmácia
meghódítása
12. Századi Magyarország
 Kálmán erős királyságot hagyott utódaira
 zavaros trónutódlás, a trónkövetelőket külföldről
támogatják (invesztitúra harc)


 A Magyar királyság két nagy birodalom közé
szorult:
 Bizánc – Manuel császár
 Német-Római Császárság – Barbarossa Frigyes
EURÓPA
III. Béla (1172-1196)

 Bizáncban nevelkedett
 Manuel császár saját örökösének szánta
 Főurak egy része hívta haza ↔ bizalmatlanság
fogadta
 Kiváló diplomáciai érzék
 Fegyverforgatásban is jeleskedett
 Bizánci hódítás
 Kapcsolat a francia udvarral
Gazdaság és államszervezet

 Jövedelmei:
 1. birtokairól származó jövedelmek (élelem,
nemesfém)
 2. Uralkodói jogon szerzett jövedelmek = REGÁLÉ
JÖVEDELMEK: vámok és adók
 Pl. sókereskedelem – kizárólagos királyi jog =
MONOPÓLIUM
 Önálló királyi hivatal: KANCELLÁRIA
megszervezése

 Kolostorok építése
 Esztergomi székesegyház és palota építése
 I. László szentté avatása
 Tehetséges fiatalok taníttatása Franciaországban
 Jegyzője a „névtelen” történetíró: Anonymus

similar documents