Teatre del segle XIX (nou)

Report
Grup 9:
Marc Balsà
Oriol Jansat
Asier Rabasco
Índex
1.
Contextualització històrica
2.
Corrents artístics
3.
Teatre del segle XIX
4.
Àngel Guimerà
5.
Frederic Soler “Serafí Pitarra”
6.
Conclusions
7.
Bibliografia
1.-Contextualització històrica
 Revolució Industrial:



Neix a Anglaterra a final del segle XVIII.
Instauració d’una nova classe social, el proletariat.
Consolidació de la burgesia com a classe preeminent.
 Revolució Francesa:


Posa punt final a les diverses monarquies Europees.
S’extenen les idees il·lustrades al llarg d’Europa en la primera
dècada del segle XIX.
2.-Corrents artístics
 Romanticisme


Sorgit a la primera meitat del segle XIX.
Predominen els sentiments per sobre de la raó i l’anàlisi
crítica.
 Realisme


Va sorgir a la segona meitat del segle XIX.
Tenia com a objectius reflectir la realitat social.
 Naturalisme

Corrent del realisme que explica els fets des d’un punt de vista
més científic creat per Émile Zola.
2.-Corrents artístics
 Modernisme :


Pretén donar a conèixer la cultura catalana arreu d’Europa.
El teatre del segle XIX només es dóna en la primera etapa.
 Simbolisme:


Enemic de la ensenyança, la declamació, la falsa sensibilitat i
la descripció objectiva  Jean Moréas.
Pels simbolistes, el món és un misteri per desxifrar.
3.-Teatre del Segle XIX
 Teatre Popular:


Retrat humorístic i complet de la menestralia i de les classes
baixes.
Va tenir un gran ressò tot i que va estar menyspreat pel teatre
culte.
 Teatre Culte:


Enfocat a classes altes i riques:burgesia i menestralia.
Melodrames burgesos i drames romàntics (Les joies de la
Roser de Frederic Soler)
4.-Àngel Guimerà (1845-1924)
 Neix el 1845 a Santa Cruz de Tenerife :Origen foraster, mestís,
cosa que li provoca un sentiment de marginació reflectit en les
seves obres.
 1870. Comença a escriure en català i a viure el moviment de la
Renaixença, gran defensor del catalanisme.
 Director i creador de la revista “Renaixensa”
4.-Àngel Guimerà (1845-1924)
 Característiques literàries:

Repetició d’elements similars als de la seva vida:
 Origen fosc de personatges ( Tret de la seva pròpia herència
mestissa)
 Gran caracterització de personatges femenins
 Clip de la biografia d’Àngel Guimerà
4.-Àngel Guimerà (1845-1924)
 Etapa inicial (romàntica): 1879-1890
Obra destacada: Mar i cel
 Ús del vers , situades en l’edat mitjana
 Segona etapa (romanticisme i realisme): 1890-1900
 Drames romàntics contemporanis: Triangles amorosos amb
final lògic
 Ús de la prosa.
 Trilogia: Maria Rosa, Terra Baixa (1897) i La filla del mar
 Tercera etapa (naturalisme i modernisme):1900-1924
 Obres destacades: La santa espina

5.-Frederic Soler “Serafí Pitarra”(1839-1895)
 Va néixer a Barcelona, fill d’una família menestral.
 Actor als quinze anys que va representar les seves pròpies obres
en espectacles privats.
 Autor per excel·lència del teatre popular.
 Recuperació del gènere.
 Ridiculització de la literatura romàntica  Sainets
5.-Frederic Soler “Serafí Pitarra”(1839-1895)
 Va treballar tant teatre popular com culte.
 Teatre popular:


Jaume el Conquistador
El castell dels tres dragons.
 Teatre culte:

Les joies de la Roser (1866)
6.-Conclusions
 En aquest treball hem exposat el teatre del segle XIX
a Catalunya de forma resumida:



Els dos tipus de teatre existents: Culte i popular.
Els corrents artístics.
Els dos autors més importants: Serafí Pitarra i Àngel Guimerà:
Biografia i obres.
7.-Bibliografia
 Llibre de català de 1r de batxillerat
 Àngel Guimerà: Power Point del moodle: “Teatre del segle XIX”
 Serafí Pitarra: http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/
 Imatges:







http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/01/21/17074384.jpg
http://www.nuevastecnologias.com/wp-content/uploads/2010/11/revfrancesa.jpg
http://2.bp.blogspot.com/eFRGagv4bD4/TYknW33jn9I/AAAAAAAAAQo/Eyu0rKxMa6k/s400/revolucio
n_industrial.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/EmileZola.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_O8OCaC3aiI/TGwgLSY4IbI/AAAAAAAABrs/SMzkhjip-yw/s1600/angel_guimera.jpg
http://timerime.com/users/17907/media/Renaixensa.jpg
http://www.escriptors.cat/autors/pitarras/pagina.php?id_sec=2769

similar documents