Opravy dřevěných konstrukcí staveb - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STAVEBNICTVÍ
Název předmětu: Dřevěné konstrukce a stavby
Název a ID tématu:
Zpracoval(a):
Opravy dřevěných konstrukcí (STA6)
Ing. Stanislav Matas
OPRAVY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
ROZDĚLENÍ
METODY OPRAV
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
1. Zpevňování konstrukčních prvků
1.1 Příložkování
1.2 Nastavování
1.3 Injektování
2. Nahrazování konstrukčních prvků nebo jejich částí
2.1 Plombování
2.2 Protézování
2.3 Výměna
METODY OPRAV
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
1. 1 Příložkování
Druhy příložek : - dřevěné
(masivní dřevo stejného druhu)
- kovové
(válcované profily, U, ocel.pásy)
- materiály na bázi dřeva
(DTD,PDP,PDJ)
METODY OPRAV
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
1.2 Nastavování
Plocha: - horní
(polymerbeton, výstuha)
- dolní
(polymer beton, syntetická pryskyřice,
výstužný materiál)
- boční (viz předchozí)
- kombinované (viz předchozí)
METODY OPRAV
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
2. 1 Plombování
Materiál: - Dřevo
(obvykle stejná dřevina, jako
opravovaný kus)
- Tmely
(syntetické pryskyřice, polymerbeton)
Konzistence: - pastovité, polotuhé
- lité (polotekuté)
METODY OPRAV
DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
2.2 Protézování
Materiál: - dřevěné
(masivní dřevo stejného druhu)
- kovové
(válcované profily, svařence, ocel.pásy)
- materiály na syntetické bázi
(Epoxid, polyuretany, FF pryskyřice)
PŘÍKLADY OPRAV
Dvojnásobná dřevěná
příložka
Impregnovaná
podložka
Přišroubována a přibyta
PŘÍKLADY OPRAV
Dvojnásobná dřevěná
příložka – oprava krokve
Přibito v sedle
PŘÍKLADY OPRAV
Svařovaná vložka
zpevňující hlavu
stropního trámu
Krycí deska
Roznášecí prvek
PŘÍKLADY OPRAV
Vyztužení pomocí
kovových prvků zalitých
v epoxidové pryskyřici
Výztuhy, (žebírková ocel
apod.)
PŘÍKLADY OPRAV
Nadstavení vrstvou
polymeru s výztuhou
Vrstva polymeru
Výztuha (kov)
Konstrukční deska
(ztracené bednění)
OPRAVY DŘEVOSTAVEB
Ekologické hledisko
- Metody impregnace a nanášení nátěrových hmot:
prováděné přímo na stavbě
- Nanášení štětcem;
- Nanášení nástřikem;
- Nanášení máčením;
- Injektáž;
prováděné na specializovaném pracovišti
- Tlakové metody impregnace ( různé typy)
Ekologické riziko-použití některých technologických postupů a
metod, k tomu potřebných materiálů např. impregnační látky na bázi
ropných produktů. Nutná odborná likvidace
;
Ekologická část
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. ŠTEFKO, Josef, REIPRECHT, Ladislav. Dřevěné stavby, konstrukce,
ochrana a údržba. 1. vydání. Bratislava. Jaga group, spol.s.r.o. 2004, 196 s.
2. HÁJEK, Václav. Stavíme ze dřeva. Praha : Sobotáles, 1997, 152 s.
3. HOROVÁ, Iveta. Průzkumy a návrhy sanací objektů, praktické zkušenosti z
průzkumu. 1. vydání. Zvolen: TU, 1995, 9 s.
4. ŠTEFKO, Josef, REIPRECHT, Ladislav. Dřevěné stropy a krovy typy,
poruchy, průzkumy a rekonstrukce. 1. vydání. Praha: ABF, 2000, 242 s.
5. WASSERBAUER, Richard. Biologické znehodnocení staveb. 1. vydání.
Praha: ABF, 1998, 185 s.

similar documents