ELEMENTLERİN TEKERLEME YÖNTEMİYLE ANLATIMI

Report
ELEMENTLERİN TEKERLEME YÖNTEMİYLE ANLATIMI
HAZIRLAYAN: Özmüt ALTINTAŞ
Uzman Kimya Öğretmeni
• Elementlerin ezberlenmesi zor
bir süreçtir.
• Bunu kolaylaştırmak için
tekerlemeler kullanabiliriz.
• Bu sayede öğrencilerin
hafızalarından öğrendiklerini
geri çağırmaları çok kolaylaşır.
I A GRUBU ALKALİ METALLER +1
DEĞERLİK ALIR
Haydarpaşa Lisesinin Nankör Kimyacısı
H
Li
Na
P
Hidrojen
Lityum
Sodyum Potasym
Rubidyumun
Rb
Rubidyum
Cesedini
Cs
Sezyum
Fırlattı
Fr
Fransiyum
II A GRUBU TOPRAK ALKALİ METALLER
+2 DEĞERLİK ALIR
Beymen
Be
Berilyum
Sarılınca
Sr
Stronsiyum
Mağazasının
Mg
Magnezyum
Cairesine
Ca
Kalsiyum
Bayada
Ba
Baryum
Rahatladım
Ra
Radyum
III A grubu
+3 değerlik
alır
IV A grubu +4/4 değerlik alır
V A grubu -3
değerlik alır
VI A grubu 2 değerlik
alır
Bizim
Cam
Nerimanı Osmanı
B
C
N
O
Bor
Karbon
Azot
Oksijen
Ali
Silerken Patakladı Sakatladı
Al
Si
P
S
Alüminyum Silisyum Fosfor
Kükürt
VII A GRUBU HALOJENLER -1 DEĞERLİK
ALIR
Fatma
F
Flor
İçerken
I
İyot
Klorlu
Cl
Klor
Bira
Br
Brom
Atıldı
At
Astatin
VIII A GRUBU SOY GAZLAR
YÜKSÜZDÜR
Hergele
He
Helyum
Necmi
Ne
Neon
Karısını
Kr
Kripton
Kesip
Xe
Ksenon
Arsız
Ar
Argon
Rendeledi
Rn
Radon
20 TEMEL ELEMENT
Haydarpaşa Lisesinin Nankör Kimyacısı
H
Li
Na
K
Hidrojen Lityum
Sodyum Potasyum
Beymen Mağazasının Cairesiyle
Be
Mg
Ca
Berilym Magnezym
Kalsiym
Bizim Ali Cam Silerken Nerimanı Patakladı
B Al
C
Si
N
P
Bor Alümin Karbon Silisyum Azot Fosfor
Osmanı Sakatladı Fatmayı Klorladı
O
S
F
Cl
Oksijen Kükürt
Flor
Klor
Hergele Necmiyi
Arsızlaştırdı
He
Ne
Ar
Helyum
Neon
Argon
I. SERİ GEÇİŞ ELEMENTLERİ
Kazasker Cafer Selimin Titrek Vuruşuyla
K
Ca
Sc
Ti
V
Potasym Kalsiym Skandiym Titanym Vanadym
Kermesten Menedildi Fetih Conktürkler
Cr
Mn
Fe
Co
Krom
Manganez Demir Kobalt
Niçin Bakır Zahmetli Galibiyeti Getiren
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum
Asıl Sebep
Birlik
As
Se
Br
Arsenik Selenyum Brom
Kardeşliktir
Kr
Kripton
GRUPLARIN DEĞERLİĞİ
1A grubu alkali metaller +1 değerlik alır,
2A grubu toprak alkali metaller +2 değerlik
alır,
3A grubu toprak metaller +3 değerlik alır,
6A grubu kalkojenler -2 değerlik alır,
7A grubu halojenler -1 değerlik alır,
8A grubu soy gazlar yüksüzdür ve bileşik
yapmazlar.
Bilinmesi Gereken İlk 20 Temel Elementin
Yaptığı Bileşikler:
Hidrojen(H)
Berilyum(Be)
Azot(N)
Neon(Ne)
Alüminym(Al)
Kükürt(S)
Potasyum(K)
Helyum(He)
Bor(B)
Oksijen(O)
Sodyum(Na)
Silisyum(Si)
Klor(Cl)
Kalsiyum(Ca)
Lityum(Li)
Karbon(C)
Flor(F)
Magnezym(Mg)
Fosfor(P)
Argon(Ar)
Bu elementler oksijen(O) ile yaptığı bileşiklerde
sonuna oksit eki alır.
CaO kalsiyum oksit gibi.
Kükürt (S) ile yaptığı bileşiklerde sonuna sülfür
eki alır.
MgS magnezyum sülfür gibi.
7A grubu elementleri (F,Cl,Br,I) yaptığı
bileşiklerde sonuna ür eki alır.
NaI=sodyum iyodür
KCl= potasyum klorür
AlF3= alüminyum florür
BeBr2 = berilyum bromür
İyonik ve Kovalent Bağlar
• Metal ve ametal atomları arasında oluşan
bağlar iyonik bağlar.
• Ametal atomları arasında oluşan bağlar
ise kovalent bağlardır.
Kaynaklar
www. youtube.com/watch?v=1nPDZnragOQ
www.6ifenokulu.tr.gg
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

similar documents