Gorejova

Report
Prvky skupiny medi
Radka Gorejová
Obsah
•
•
•
•
Všeobecné vlastnosti
Meď
Striebro
Zlato
Z
Meď (Cu)
Konf.
• [Ar] 3d10 4 s1
Elektr.
•7
Z
Striebro
(Ag)
• 47
Konf.
• [Kr] 4d10 5s1
Elektr.
• 1,4
Z
Zlato
(Au)
• 29
• 79
Konf.
• [Xe] 4f14 5d10 6s1
Elektr.
• 1,4
Výskyt
• V zemskej kôre ako
rýdze
• V zlúčeninách
Chalkopyrit
CuFeS
Kuprit
Cu2O
Argentit
Ag2S
Všeobecné vlastnosti
• 1 e- na VV
• Vysoké Ttop.
• Plne obsadený d
orbitál (n-1)
• Vysoká hustota
• Menšie at. polomery
ako atómy alkalických
kovov
• e- z „d“ orbitálu :
podiel na tvorbe
väzby v kovoch a
zlúč.
• Kujné
• Ťažné
Ušľachtilé kovy, nevytesňujú z kyseliny vodík
• Oxidačné čísla:
• Stále
I (meďný, zlatný)
II (meďnaté)
III (zlatité)
V (len zlato)
• Reaktivita klesá so
stúpajúcim
protónovým číslom
červená
biela
žltá
MEĎ
• Využitie:
•
•
•
•
•
•
• Výroba:
Elektrotechnika
• Pražením
chalkopyritu; čistenie
Strojníctvo
elektrolýzou
Zliatiny(bronz,mosadz)
Mincovníctvo
Chem. priemysel
Atď.
• Zlúčeniny:
CuSO4·5H2O
→ Modrá skalica
• Cu + H2SO4 → CuO +
H2O + SO2
• CuO + H2SO4 →
CuSO4 + H2O
• Cu2S – sulfid
meďný – vzniká
priamou redukciou
prvkov
• CuS – sulfid
meďnatý –má čiernu
farbu, vo vode sa
nerozpúšťa
• Cu2O, CuO
• Reakcie:
• H2SO4(zried.) + H2O2 +
Cu → CuSO4 + 2 H2O
• Cu + H2SO4(konc.) →
CuO + SO2 + H2O
• CuO + H2SO4 →
CuSO4 + H2O
• 3 Cu + 8 HNO3(zr.) →
3 Cu(NO3)2 + 2 NO +
4 H2O
• Cu + 4 HNO3(konc.)→
Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2
H2O
• 2 HCl(zr.) + H2O2 +
Cu → CuCl2 + 2 H2O
STRIEBRO
• Využitie:
• Výroba:
• Elektronický
priemysel
• Fotografický
priemysel
• CD, DVD
• Šperkárstvo
• Amalgám
• Elektrolýzou z rúd
(Cu, Pb, Zn)
• Zlúčeniny:
• Reakcie:
• Arkantit
• 3 Ag + 4 HNO3 → 3
AgNO3 + NO + 2 H2O
• Argentit Ag2S
• Lapis (AgNO3 )
• Striebro je najlepší
tepelný a elektrický
vodič spomedzi kovov
ZLATO
• Využitie:
• Zlúčeniny:
• Šperkovníctvo
• Dentálne zliatiny
• [KrF]+[AuF6]-
• Výroba:
• Rýdze
• Zliatina so striebrom
(elektrum)
• Reakcie:
• Au + 3 NO3− + 6 H+ →
Au3+ + 3 NO2 + 3H2O
• Au3+ + 4 Cl− → AuCl4−
Ďakujem za pozornosť

similar documents