Дистанционна класна стая – бърз преглед на подготовката за

Report
Дистанционната класна стая – възможност за работа с
деца със специални учебни планове и инструмент за
бърза проверка на готовността за външно оценяване.
(Планиране и контрол.)
Иглика Ангелова
[email protected]
и
Център за творческо обучение
www.cct.bg
Какви са децата, които обучавам ?
Обичат индивидуалната работа, за
да се съсредоточават и успяват
сами.
Динамични
Дигитално грамотни
Харесват поощренията.
Искат цялото внимание з себе си!
Искат да се чувстват специални.
Какво тежи на нас – учителите?
Ралични нива на знания.
Различна бързина при справяне със
задача.
Различни интереси на децата.
Шумът в класната стая.
Тежкият, понякога невъзможен контрол върху разбирането на всяко дете.
Какъв е изходът от това и има ли такъв?
Постоянно
разнообразяване на
методите.
Постоянно допълване на дейностите.
Постоянно разширяване на средствата за преподаване и контрол.
Проекти ,
работа с природни материали в среден курс, обмяна на
практики,тематични портфолиа.
Внедряване на персонални компютри за обучение
Това пък защо ?
Техники за подкрепящо учене в кръжоци и извънкласни дейности.
Учене – равен – равен
Двустранно преподаване : учител – ученик
Ученик – учител ( Общата работа свързва в общуване и изпълнение на задача)
И въпросът за оценката !
За качеството на знанията, за техния обем,
за точността на изпълнението.
Но ... На учителя , все още лежи ..
Отговорността ...
Статистика , чрез
Интерактивен портал за обучение.
Управление в клас и извън класната стая.
Позната методика – Интерактивност .
Познато съдържание – типови задачи .
Стандартни дигитални умения –
писане, звук, филм, снимка, карта,
графика, гама от въпроси.
Допълнително - интернет и
трупане на опит. за свикване с
бързината за поставяне на
задачите.
Нов инструмент .
Всичко на български!
Може и на английски, може и на френски .... 
Леко за промяна --- технология “ОБЛАК”
Лесно за подготвяне на съдържание и ..... Всичко с картинки !

Няма притеснение при въвеждане на съдържанието!
Не иска повече от обикновенна компютърна
грамотност!
Най – големия
ПЛЮС ++++++
Моментална статистика на резултата !!
Въпроси : ???
Може – 40 ученика Едновременно !
Няма вируси .....
Може в класна стая ....
Може в различни градове, в различни страни ... Без забавяне
Може от вкъщи !
Може без компютър, но със смарт фон и
таблет!
Може ученикът, когато има време... А вие да видите само резултатите...
www.interactive-study.com
Френска методика - за България!
Курс, абонамент за училища , методика...
Просто още един инструмент за обучение ...
Облекчаващ работата на учителя,
По-близък до нуждите на съвременността!
Иглика Ангелова
Център за творческо обучение
www.cct.bg
[email protected]
[email protected]

similar documents