BanaVäg i Väst Ökar växtkraften, minskar avstånden

Report
Nya möjligheter..
BanaVäg i Väst
Roger Smedberg
Mätningsansvarig
BanaVäg i Väst
Vem är Roger Smedberg
•
•
•
•
•
•
2
Född 1954
Började 1970 med att vässa stakkäppar
Har arbetat i ABV, SIAB samt ett byggserviceföretag i Gbg
Startade egen verksamhet 1986
Stora infraprojekt sedan 1993
Har varit mätansvarig i BVIV sedan 2003
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
75 km dubbelspår, med 6 st pendeltågsstationer,
ca 5200 m tunnel, och 10 broar, dessutom en
fyrfilsväg med 28 broar
Allt för det till en paketkostnad på ca 14 miljarder
4
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Trafikpl Surte Norra
6
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Allt ska vara färdigt samtidigt……….Dec 2012
7
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Ca 200 RTK- enheter
8
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Standardutrustning…..?
9
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Svårigheter…….?
Man kan med fog säga att det funnits
problem att hantera.
10
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Strandnära …..
11
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
KC-installation påverkar järnvägen
12
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
KC-utsättning enligt väl utprovad metod….
Med känt resultat…..eller okänt…..
13
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Nära till kommunikationer…
14
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Varför Pa –NRTK…?
•
•
•
•
•
•
•
•
Bättre maskinutnyttjande
Oberoende av fasta brukspunkter
God kontroll på kvaliteten
Monitorering via webben
Snabb igångsättning
Ökad säkerhet mot allvarliga mätfel
Enkelt handhavande
Focus på produktion
• Anslutningspunkter via beräkningstjänsten
15
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Det negativa……
• Inga egentligt negativa synpunkter, om man jmf med egen fast
referensstation.
Dock bör nämnas några saker att tänka på:
Kontroller mot anslutningspunkter måste ske vid inmätning, framförallt
med avseende på höjd
Medelvärdesbildning vid noggrann inmätning
Planering vid tex bärlagerjustering
16
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Spårbyggnad med RTK
17
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
RTK ökar effektiviteten….?
18
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
GNSS styrning, används nu av samtliga
KC-entreprenörer
19
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Utveckling i projektet
• ANSLUTNINGSPUNKTER med beräkningstjänsten
• RTK INMÄTNING av övriga objekt, vid spårentreprenader
• Testmätningar med RUFRIS ( Realtids Uppdaterad FRI Station )
20
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Anslutningspunkter
• BanaVäg i Väst har fått dispens för att etablera anslutningspunkter
baserade på SWEPOS beräkningstjänst.
• Dispensen är ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheterna med en
sådan metod.
• Fördelar är :
–
–
–
–
21
Mycket snabb etablering av punkter
Kräver lite resurser
Samtliga aktörer etablerar punkter med samma system ( Pa-NRTK)
Beräkning utförs med verifierat program
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Anslutningspunkter
• Nackdelar:
– Beräkning av endast 1 pkt / gång
– Inga baslinjeberäkningar
• Utveckling pågår, så att flera punkter ska kunna beräknas samtidigt,
med baslinjeberäkning
22
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
RTK inmätning av övriga objekt i
spårentreprenader
Projektet har sökt dispens för att flytta
objekt i gruppen spåranläggning till
gruppen övriga objekt.
VA-objekt
Kanalisation
KTL-fund
Teknikhus
m.m…..
Vilket innebär att RTK kan nyttjas för
inmätning av dessa objekt
23
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
RUFRIS ( RealtidsUppdaterad FRI Station )
• BVIV har deltagit vid utvecklingen av metoden RUFRIS
– BVIV har bidragit med jmf mätningar i skarp miljö
Metoden innebär att inmätning av ex. spår kan ske utan föregående
etablering av fasta punkter
Fördelar:
Snabb uppstart av inmätning, ingen nymätning av bef. stompunkter
Ingen påverkan av rörelser i marken, inga markeringar i mark
Flexibel placering av station, då sikthinder dyker upp
24
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
Vad är RUFRIS..?
• En metod för att utföra inmätningar utan att etablera fasta
stompunkter
• Att med Pa-NRTK direkt i fält uppdatera stationen som man
använder för inmätningen
• Varje detaljpunkt bidrar till en förbättrad noggrannhet på stationen
• Detta ger i sin tur en succesiv förbättring av hela inmätnngen
25
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden
26
BanaVäg i Väst – Ökar växtkraften, minskar avstånden

similar documents