El.-Architecture - Vehicle ICT Arena

Report
FFI – Forsdonstrategisk Forskning & Innovation
EoM
F&T-Säk
TrpEff
EMK
Prod
FFI – Elektronik, Mjukvara och Kommunikation – Färdplan
Executive Summary
Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904
Urban Kristiansson, Volvo Cars
Vad styr de stora förändringarna?
Trafik / Infrastruktur
Appl.
N
Appl.
1
Fordonstillverkare
Appl.
3
Del-System
Appl.
2
Myndigheter
Mekaniska arkitekturerna på
fordons- & systemnivå
Fordon
samt
Programvara- / Logisk arkitektur
System styr de stora förändringarna.
Leverantör1
SW
DL
NOS
Node 1
HW
LeverantörX
Diagnostic
Komponent x
(hårdvara
&
programvara)
Exempel på effekter av Systemförändringar på FFIs Säkerhet och Miljö (CO2)
Marknadsandel resp. Påverkan vs. Tid
Eftermonterad
SW-baserad Funktion
Marknadsandel
Elsystem
Marknadsandel
Plug-In Hybrider
Marknadsandel
Aluminum Body
Marknadsandel
100%
Aktiv Säkerhet;
Med alla sensorer och
ställdon på plats
&
”Rätt System-Struktur”
Plug-In Hybrider
Minskning av CO2
Dagens Batteriteknik.
Aluminum Body
Minskning av CO2
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
EMK´s Relation till andra FFI-Pgmråd och Kompetensnoder
HMI & User Experience
Brukarperspektivet
EoM
F&T-Säk
TrpEff
Green
Safe
Connected
Basteknologi för Funktioner
El. Architecture – On-Board / Off-Board
Integration / Verification
Consumer Experience Innovation Center
VICTA Round Table / Challenge / Innovation
SW Center at Chalmers
VICTA Lab
Systemteknologi & PMTs
Mognadsgrad hos EMK´s Delområden
EMK´s Delområden
El.-Architecture – On-board
El.-Architecture – Off-board
Green - Safe - Connected functions
User Experience / HMI
Verification / Validation
Förbättring
Stor investering
ger
Liten förbättring
Green
functions
El.-Architecture – On-board
Safe
functions
Connected
functions
Verification / Validation
El.-Architecture – Off-board
User Experience / HMI
Investering
Behov av Kompetens
Kvalitativt
Kompetens
World Leader
El.-Archit.
On-board
User Experience
HMI
Safe
functions
El.-Archit. Green
Off-board functions
Connected
functions
On-Par with
Leaders
Verification
Validation
Basens bredd
indikerar antal
ingenjörer:
<150
150-250
>250
Follower
Kvantitativ Kompetens
Vehicle ICT – Opportunities vs. Competence Gaps
Electric Architecture – On-board
Main Elements
EMK´s Delområden
Opportunities
Topology, Logic design, System
simulations
Establish 48 V, Battery, Convertors,
Electric power
Electric machines
Flexray, Ethernet, On-board Wi-Fi
Communication
for CE
Electric control units, SW-architecture, OS, Continuous
SW
integration, Open source
Functional architecture simplifying
Functional safety
continouos deployment
Wanted
Position
Speed of
Change
Competence
Gap
48 V for improved functionality
On-board Wi-Fi for sensors/
actuators
Electric control units, Standard units, Continuous
SW
deployment, ”Apps in ASIL”
Well established top-down
Functional safety
architecture
Communication
System safety
Utilize multiple voltages
Concept designs
In-house simulation from
requirements to validation
Electric power
TBD
Communication protocol included in
SW
Electric control units, OEM controls SW-layers, R&D an
SW
innovation system
Include cloud functions for ASILFunctional safety
system
Communication
System safety
Utilize connection to cloud
Medium
Average
World Leader
Medium
Electric power
Medium
Reduce number of nodes, Improved
diagnostics
Average
Concept designs
Average
ISO26262
World Leader
System safety
World Leader
2020 - 2025
Per Delområde Beskrivs:
Syfte
Innehåll
Förändring
Kompetensläget
2025 - 2030
El.-Architecture – On-board
El.-Architecture – Off-board
Green - Safe - Connected functions
User Experience / HMI
Verification / Validation
2015 - 2020
Concept designs
Tillgängliga Medel
Inom FFI-EMK – Knappt 70 MSEK/år
Inom angränsande FFI-områden med koppling mot FFI-EMK
•
• Autonoma Fordon
• Komplex Reglering
BADA – Big Automotive Data and Analyzis
ABV – FFI-projekt under beredning
-HeavyRoad
-Next Generation Electric Architecture
Lead Time
Development Cost
Product Cost
Quality
Functionality
HeavyRoad - Background
HeavyRoad - Topics and Technologies
Project Focus
• Virtual Integration
• Automation and Synthesis
Volvo Cars – FFI-projekt under beredning mot 15 oktober
Second Road fas 2 - Del 2
Next Generation Electric Architecture
Tangible Personalization - Recognice Out-/Inside Car
xEVCO2 - Virtual Hybrid PowerTrain
Life-long Battery Control
More efficient Converter Control - Dynamic MKTA-angel - PhD-work
Self-Learning Reinforcement Learning Hybrid Controls Software … PhD-work
Scaling agile development in mechatronics organizations - PhD-work
Autonomous Drive - Digital UX
Susie- Strukturerad användning av ostrukturerad information i tidiga produkt
utvecklings faser
Programförslag - Komplex Reglering
Bakgrund
 Högre krav på energieffektivitet och säkerhet

=> fler och mer avancerade reglersystem
 Hög komplexitet på komplettfordonsnivå
 Saknas effektiv struktur och samordning
 Långa ledtider, resurskrävande kalibrering
Complex transport functions, e.g. real time logistics
Information architecure
Environment for virtual development,
simulation and verification
Combined control engineering and systems
engineering development
Modular function architecture
Platforms for Complex Control
Complex traffic control, e.g. cooperative driving
Complex vehicle control, e.g. automatic vehicles
Complex driveline and chassis control, e.g. hybrid
Programförslag – Big Automotive Data Analytics
Big Data & Datamining in an Automotive Context
Förstudie
Huvudprojekt
2014
2015
2016
Trafikverket
2017
2018
Städers trafikkontor
Service
providers
-
Transport & logistikbolag
Metoder
Analysplatformar
Tjänster
Samhällsnytta
Andra
myndigheter
Fordonstillverkare &
leverantörer

similar documents