Национален археологически музей при БАН Теренни

Report
Националният археологически
институт и музей при БАН и
цифровизацията на
археологическото наследство
Кръстю Чукалев,
дигитализация в отдел Фондове,
Национален археологически институт и музей при БАН
www.naim.bg
[email protected]
Национален археологически музей при БАН
Теренни проучвания
Зала „Трезор“
Златна маска на тракийски цар
Гробен инвентар от могила Светица край Крън,
Старозагорско
Бронзова глава на Севт ІІІ от могила Голяма
Косматка, Шипка, Казанлъшко, ІV в. пр. Хр.
Националната информационна система
„Археологическа карта на България”
Библиотека на НАИМ-БАН
ATHENA
CARARE

similar documents