Плюсове и минуси на китайския икономически възход

Report
• Природата на Китай
• Промишленост
• Земеделие
• Животновъдство
• Транспорт
• Екологични проблеми
• Население
• Използвана литература,изготвил
Обширната територия на Китай предлага голямо
природно разнообразие. Най-благоприятни
условия за живот и за стопанска дейност има
в източната част.През нея протичат пълноводните
реки Хуанхъ и Яндзъ, които се използват за
напояване и корабоплаване – по течението им
навлизат океански съдове на стотици километри
навътре в сушата. Реките свързват вътрешността
на страната с океана.
р.Хуанхъ
р.Яндзъ
Западните части на страната са високи.
Природните условия в тях са сурови, но те
предлагат добри условия за пасищно
животновъдство, а освен това са богати
на полезни изкопаеми и в тях се развива
добивът им.
Китай е богата на полезни изкопаеми, сред
които водещо място заемат находищата на нефт,
въглища, руди на черните и цветните метали. По
запаси на калай, антимон, магнезий и волфрам
Китай е на 1-во място в света. Големият
природно-ресурсен потенциал прави страната
независима от вноса на суровини
добив на въглища
Промишлеността и строителството
генерират 48% от БВП на Китай.
Страната произвежда около 8% от
всички промишлени стоки в света,
нареждайки се на трето място по
този показател. Водещи са добива
и химическата промишленост,
произвеждат се най-вече
комуникационна
апаратура, дрехи, автомобили, играчки, електроника, оръжия и
строителни материали.
производство на дрехи
Производство на играчки
Производство на автомобили
Китай е добре развита земеделска
цивилизация. В земеделието се
отглеждат ориз, пшеница, тютюн,
памук , зеленчуци, цитруси, чай и
други
Развити са говедовъдство и
свиневъдството. Китай е сред страните
с най- голям промишлен улов на риба в
света.
Китай разполага с огромна и
гъста транспортна мрежа.
Общата дължина на пътищата
е четвъртата най-голяма в
света — 1 930 544 km към
2005 година. Системата от
магистрали се развива
бързо, но все още
сравнително малка част от
китайците разполагат със
собствени автомобили. Като
се изключат военните и
полицейски автомобили,
през 2002 в Китай е имало
12 милиона автомобила и
автобуса, и 8,1 милиона
други пътни возила.
Градският транспорт обхваща всички методи за превоз — автобуси, трамваи, тролейбуси
и метро. Най-старите метрополитени са Пекинският и Шанхайският, построени през
1960-те. Метро има още в Чанчун, Чунцин, Гуанджоу, Нанкин, Шънджън, Тиендзин и Ухан.
Строят се подземни линии и в Чънду, Харбин, Циндао, Шънян и Сиан.
Китайската икономика расте, но с нея и замърсяването. След САЩ, Китай е втората страна в
света, с най-голямо производство на въглероден двуокис. 16 от най- замърсените градове в
света се намират в Китай. Над 70% от водите в тази страна се считат за относително
неизползваеми. Според една студия ежегодно в Китай умират над 400 000 души в следствие
на заболявания, породени от замърсяването на околоната среда. Близо 13 милиарда долара
китайското правителство е принудено да изразходва само за да неутрализира вредите от
“киселинните дъждове”.
Китай е на първо място в света по
брой на населениетo. Средната
гъстота на населението е много
над средната за света, но
населението е съсредоточено
главно по крайбрежиетo.
Над 90 % от населението на
страната са китайци. В Китай
живеят и представители на 60
други народности. Равнището на
урбанизация е ниско – 33%.
Oфициален език е китайският.
тибетка
монголец
Проект по география и икономика
Мария Пилафова
• www1.znam.bg
• www.dw.de.com
Ганка Гетова, VIIа клас
ОУ “Екзарх Антим І”
[email protected]

similar documents