Lectio V

Report
Lectio V
II Deklinacja
zaimki dzierżawcze
participium perfecti passivi; participium futuri activi
verba composita
dativus possessivus
II Deklinacja – informacje ogólne
 rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w N: sing na –
us, -er
 rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w
N: sing na –um
 G: sing. zawsze na –i
 rzeczownik vir
Deklinacja II – fleksja (na –us)
Singularis
 N: servus
 G: servi
 D: servo
 Acc: servum
 Abl: servo
 V: serve
Pluralis
 N: servi
 G: servorum
 D: servis
 Acc: servos
 Abl: servis
 V: servi
Deklinacja II – fleksja (na – er)
Singularis
 N: puer
 G: pueri
 D: puero
 Acc: puerum
 Abl: puero
 V: puer
Pluralis
 N: pueri
 G: puerorum
 D: pueris
 Acc: pueros
 Abl: pueris
 V: pueri
Deklinacja II – fleksja (na – um)
Singularis
 N: oppidum
 G: oppidi
 D: oppido
 Acc: oppidum
 Abl: oppido
 V: oppidum
Pluralis
 N: oppida
 G: oppidorum
 D: oppidis
 Acc: oppida
 Abl: oppidis
 V: oppida
W rzeczownikach i
przymiotnikach rodzaju
nijakiego ZAWSZE:
N. = Acc. = V.
Ważne informacje
 Składnia dativus possesivus (possesoris)
 Verba composita (czasowniki złożone)
 nieodmienny przyrostek: ad-, inter-, ab-, de- i inne oraz
oddmiennie czasownik esse
Participium perfecti passivi
 tworzymy od supinum
 -um => us, a, um
 odmienia się jak przymiotniki na –us, -a, -um
Participium futuri activi
 tworzymy z formy supinum
 - um => urus, ura, urum
 odmiana jak przymiotnika –us, -a , -um
Indicativus
Praesens
Imperfectum
possum, posse, potui
Futurum
Singularis
1. possum
2. potes
3. potest
1. poteram
2. poteras
3. poterat
1. potero
2. poteris
3. poterit
Pluralis
1. possumus
2. potestis
3. possunt
1. poteramus
2. poteratis
3. poterant
1. poterimus
2. poteritis
3. poterunt
Indicativus
Praesens
Imperfectum
prosum, prodesse, profui
Futurum
Singularis
1. prosum
2. prodes
3. prodest
1. proderam
2. proderas
3. proderat
1. prodero
2. proderis
3. proderit
Pluralis
1. prosumus
2. prodestis
3. prosunt
1. proderamus
2. proderatis
3. proderant
1. proderimus
2. proderitis
3. proderunt

similar documents