Các thời kỳ văn minh Hy lạp

Report
Các thời kỳ văn minh Hy lạp
•Thời kỳ văn minh Crete-Mycenae (TNK III-XII
TCN)
• Thời kỳ Homere (TK XI-IX TCN)
• Thời ký quốc gia thành bang (TK VIII-IV
TCN)
• Chiến tranh Hy Lạp-Ba Tư (492-448 TCN)
• Thời kỳ Hy Lạp-Hy Lạp hóa (334-31 TCN)
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN MINH
HY LẠP
•
•
•
•
•
•
Chữ viết
Văn học
Sử học
Nghệ thuật kiến trúc
Triết học
Khoa học khác
1.Văn minh chữ viết
• Chữ viết Hy Lạp có từ thời Crete-Mycenae
2.Văn học Hy Lạp
Nơi cư ngụ của các vị thần
• Cảnh
Sinh
hoạt
của các
vị thần
trên
đỉnh
Olympia
•Zeus
Vị thần
tối cao
• Hara
là vợ
của
Zeus
•Dionysus
Thần rượu
nho con trai
của Zues và
Ariadne
• Apollo
Thần ánh
sáng , tri
thức, con
của Zeus
và Semele
.Sử thi Hy Lạp
•Thơ và kịch
.Thơ
-Tiếp theo Home, Hediot có hai tập
thơ: Gia phả của các vị thần, Lao động và
ngày tháng.
- Thế kỷ VII, xuất hiện thơ chữ tình:
Acsilô cút là người đặt nền móng, tiếp
theo là nữ sĩ Xapho, panhda….
.Kịch
- Bắt nguồn từ ca múa trong lễ hội,
Etsin (525-426TCN) đã sáng lập ra Kịch
Tiếp theo là Sophocle, Eripist…
• Sophocle
và vở “Edip
làm vua”
3.Lịch sử
4.Những công trình nghệ thuật kiến
trúc
Những mốc thời gian đáng nhớ
Thánh địa Delphi thờ thần Apollo
Phế tích lăng Halicanassus
• Cột Doric do người Doran (VII) sáng tạo, không có đế, ở đền
Pathenon- Athens
• Cội Ionic người Ionia (VI) sáng tạo, có đế.
• Cột Corinthian mảnh mai, giống một lãng hoa, ở đền PantheonRome
5.Triết học
• Phái
Duy
vật
• Duy tâm
Trường Athens, cái nôi triết học phương Tây
6. Các khoa học khác
• Toán học
- Thales (624-546TCN).
Người đo được chiều cao của
Kim Tự Tháp. Tính được ngày
Nhật thực
- Pythagoras(580-500TCN),
cha đẻ của số học. Người
chứng minh tổng 3 góc một
tam giác là 180 độ.
•Vật lý
- Logic học
• Zenon; Từ một lý lẽ hợp logic dẫn đến một
kết luận sai lầm.
- Thiên văn
• Xác định các chòm sao

similar documents