VY_32_INOVACE_140_SLABIKY_BĚ_PĚ_VĚ_MĚ

Report
Název školy:
Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
Autor:
Mgr. Dagmar Sachsová
Název:
VY_32_INOVACE_140_SLABIKY_BĚ_PĚ_VĚ_MĚ
Téma:
Pravopis slabik BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
Číslo projektu:
CZ 1.07/1.4.00/21.2975
Anotace:
Prezentace slouží k procvičování učiva v předmětu Český jazyk a
literatura ve 2. ročníku
Metodické pokyny:
Žáci se seznamují se slabikami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ a jejich pravopisem:
List č. 4-5 : slabika BĚ - žáci se seznamují s výslovností a pravopisem
této slabiky, ukáží si na příkladech, odůvodňují.
List č. 6-7 : slabika PĚ
List č. 8-9 : slabika VĚ
List č. 10-11: slabika MĚ
Klíčová slova:
slabika, hláska, písmeno
Datum zhotovení:
10 .5.2012
SLABIKY BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
Pravopis
Slabika BĚ
• Ve slabice BĚ vyslovujeme hlásky /b-j-e/, ale
píšeme jen BĚ.
• Ve slabice BĚ vyslovujeme 3 hlásky, ale píšeme
pouze 2 písmena.
• Bělásek, obě, Bětuška, přiběhl, v troubě,
hrábě, oběd, holoubě, běžec, Alžběta, k tobě.
DOPLŇ A ODŮVODNI PRAVOPIS
_ duje, _ žel, _ lásek, od _ hl, hrá _ , v trou _,
_ lovlasý, k so _, Alž _ ta, při _ hla,
o _ dváme, holou _ , o _ , _ da , pří _ hy.
SLABIKA PĚ
• Ve slabice PĚ vyslovujeme hlásky /p-j-e/, ale
píšeme pouze PĚ.
• Ve slabice PĚ vyslovujeme 3 hlásky, ale píšeme
2 písmena.
• Pěkný, zpěvák, pěstuje, na stropě, pětka,
poupě, zpět, pěna, pěšinka, ve sklepě, na
mapě, pěnkava, pět, pěst, v chalupě, zpěv.
DOPLŇ A ODŮVODNI PRAVOPIS
• _ šinka, _ tka, z _ vačka, ve skle _ ,
s _ chají, _ stují, na pum _ , _ tikoruna,
_ nkava, pou _ , _ stičky, _ kná.
SLABIKA VĚ
• Ve slabice VĚ vyslovujeme hlásky /v-j-e/, ale
píšeme jen hlásky VĚ.
• Ve slabice VĚ vyslovujeme 3 hlásky, ale píšeme
pouze 2 písmena.
• Věta, věnec, větrník, vězení, pověděl, hvězdy,
právě, člověk, květiny, větev, věšák, medvěd,
věda, svět, věří, po trávě, ke kávě, vějíř, věk.
DOPLŇ A ODŮVODNI PRAVOPIS
• Na _tvi, ne _ řil, _ zení, _ štkyně, _ děl,
k _ tináč, _ trník, ne _ sta, _ domosti, po
trá _ , zvoni _ , na hla _ , hra _ .
SLABIKA MĚ
• Ve slabice MĚ vyslovujeme hlásky /m-ň-e/,
ale píšeme jen MĚ.
• Ve slabice MĚ vyslovujeme 3 hlásky, ale
píšeme pouze 2 písmena.
• Existují však tady výjimky: pomněnka,
domněnka, zapomněl, vzpomněl, rozumně.
• Město, měsíc, zemědělec, směje se, změnil,
náměstí, rozuměl, měkký, mělčina, země.
DOPLŇ A ODŮVODNI PRAVOPIS
• Zpa _ ti, ná _ stíčko, s _ jí se, _ stečko,
za _ stnanec, _ kká, neu _ l, _ ník, _ řítko,
_ síc, Bartolo _ j, nes _ l, z _ nilo se to,
vy _ nil, u _ l, ze _ koule, pro _ nil.
Použité zdroje:
• Program Microsoft Office 2010

similar documents