Yhteishaku 2013

Report
YHTEISHAUN AIKATAULU 2013
 HAKUAIKA OPINTOIHIN
25.2.-15.3.2013
 PÄÄSY-, SOVELTUVUUS- JA KIELIKOKEET
22.4.-24.5.2013
YHTEISHAKU ISONIITUN KOULUSSA
 Harjoitushaku ohjatusti vk 5 ja 6
 Huoltajan kuuleminen ja hakusuunnitelman
palautus ke 13.2. mennessä
 Varsinainen haku vk 9-10
 Poissaolijoille haku vk 11
MITEN HAETAAN?
 www.haenyt.fi
 Enintään viiteen koulutukseen
 Hakutoivejärjestys on sitova
 Valinta ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan
pisteet/keskiarvo riittävät -> alemmat
hakutoiveet peruuntuvat
HAKUTOIVEIDEN MUUTTAMINEN
• Mahdollista vain hakuaikana (25.2.-15.3.)
• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo
eikä hakijan vanhempi)
• Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä
hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta
sähköpostiosoitteesta osoitteeseen
[email protected]
9.-LUOKKALAINEN
HAKEE
YHTEISHAUSSA
PERUSOPETUKSEN
PÄÄTTÖTODISTUKSELLA
VÄLITODISTUKSEN TARVITSEVAT
 Ne oppilaat, jotka hakevat yhteenkin
ammatilliseen perustutkintoon, jossa on pääsy -tai
soveltuvuuskoe!
 Välitodistuksella haetaan vain pääsy -tai
soveltuvuuskokeeseen, lopullinen valinta
päättötodistuksen perusteella
TERVEYDELLISET SEIKAT AMMATILLISEEN
KOULUTUKSEEN HAETTAESSA
 Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat
on otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa
 Uudet määräykset (alkaen 1.1.2012) seuraavien
perustutkintojen terveydentilavaatimuksiin
 Humanistinen ja kasvatusala
 Tekniikan ja liikenteen ala
 Luonnonvara- ja ympäristöala
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Hakijoita pyydetään
nettihaussa ilmoittamaan,
täyttävätkö he opinnoissa
edellytettävät terveydelliset
vaatimukset!
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Perus- tai lisäopetuksen
suorittaminen hakeutumisvuonna
3p
Yleinen koulumenestys
4-16 p
Painotettavien arvosanojen keskiarvo
(LI, KU, KO, MU, TN/TS - kolme parasta)
2-8 p
Ammatillinen hakutoive
1. hakutoive
3p
2. hakutoive
1p
Sukupuoli
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet
0 tai2p
1-10 p
JOUSTAVA VALINTA
 Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn
perusteella valita enintään 30% hakijoista
valintayksikköön valintapistemääristä riippumatta
 Joustavan valinnan perustelut (lausunnot,
lääkärin-todistukset ym.) ja kopio
hakulomakkeesta suoraan oppilaitokseen
Joustavan valinnan perusteita
 Terveydelliset syyt
 Oppimisvaikeudet
 Koulutodistusten vertailuvaikeudet
 Harrastustoimintaan liittyvät syyt
 Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
 Sosiaaliset syyt
 Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt
VALINTAPERUSTEET LUKIOKOULUTUKSEEN
 Lukuaineiden keskiarvon mukaan
 Valinnaisen A2- tai B2-kielen väli-ja
päättöarviointi
 Mahdollisuus korvata numeroarvosana
HYVÄKSYTTY-merkinnällä
ERITYISTEHTÄVÄN SAANEET LUKIOT
 Käyttävät opiskelijavalinnassaan muitakin
kriteereitä kuin keskiarvoa.
 Puolet enimmäispistemäärästä muodostuu
kuitenkin lukuaineiden keskiarvosta
YHTEISHAUN TULOSTEN JULKAISU
 Aikaisintaan 13.6.2013
 Koulutukseen valitsematta jääneiden
jälkiohjauskirjeiden postituspäivä 13.6.2013
 Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 27.6.2013
HUOM! Tarkistettava oppilaitoksen omat
päivämäärät!
ENTÄS JOS…?
 Kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voi
hakea
 Täydennyshaussa 5.-12.7.2013
 Tulokset julkaistaan aikaisintaan 2.8.2013
LISÄOPETUS
 Erillinen haku, ei mukana yhteishaussa:
 KEUDA Ammattistartti
 Lisäopetusluokka (10.lk)
HYÖDYLLISIÄ NETTISIVUJA
WWW.HAENYT.FI
WWW.MOL.FI
WWW.KOULUTUSNETTI.FI
WWW.OPINTOLUOTSI.FI
WWW.KUNKOULULOPPUU.FI
WWW.OPISKELIJAKSI.NET

similar documents