(OTM) - hanke

Report
Opintohallinnon
tietojärjestelmien
modernisointi (OTM) - hanke
Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät 05.11.2013
Pekka Äikäs
Taustaa 1/2
• OTM-hankkeen tavoitteena on toteuttaa osapuolten
ydintoimintaa ja lakisääteisiä tehtäviä tukeva järjestelmä siten,
että
•
•
•
•
Toteutus on kustannustehokas
Toteutus on elinkelpoinen vähintään seuraavat 20 vuotta
Ratkaisu on tasapuolinen kaikkien osapuolten näkökulmasta
Ratkaisu joustaa erilaisissa muutostilanteissa, esim. uusien
osapuolten liittyminen mukaan
OTM-HANKE
• Yhteinen huoli: Opintohallinnon järjestelmät olivat
tulossa elinkaarensa päähän  seuraavan sukupolven
järjestelmäkehitys käyntiin oli saatava käyntiin
Taustaa 2/2
• 2011 ”tunnustelukeskustelut” TaY-Aalto-Hy
• Lukuvuosi 2011 – 2012 esiselvitys
• Laajuus: yhteinen ”hallintosovellus” ja avoimuus myös muuhun
• Kustannusarvio 6 milj. €
• Syksy 2012 johdon neuvottelut ja rahoituspäätökset
• Toteutusmalli: itse tehden kuitenkin hyödyntäen olemassa olevia
komponentteja
• 1v sopimus 1 milj. € tarkemmasta vaatimusmäärittelyvaiheesta ja
”prototyöstä”
• Tammi-maaliskuu 2013 hankkeen organisointi, käynnistys ja
määrittelyjen tarkennus alkaa
OTM-HANKE
• Opitaan aikaisemmista yhteishanke kokemuksista
• Olennaista varmistaa avainosaajat ja päätöksentekokyky
•  aloitetaan pienellä porukalla, muut mukaan (jos) KUN onnistutaan
Nykytila
•
•
•
•
•
Projektiryhmä ja hankepäällikkö
Johtoryhmä
Ohjausryhmä
Viiteryhmät
Integraatio- ja liitosprojektit x 3
• Toteutuksen rajaus sovittu
• laajempi kuin ”hallintosovellus” – lähtökohtana opetuksen ja opiskelun
prosessien tuki
• Jatkosopimus stilisointia vaille valmis
• 3 v sopimus toteutusvaiheelle 2014-2016
• Sopimuksen IPR kysymyksiä ja muiden liityntämallia koskevia kohtia vielä
viilataan, sen jälkeen allekirjoitus
• Määrittelyvaiheesta ollaan siirtymässä ensimmäiseen toteutukseen
• Toteutukset omana työnä tai kunkin omien kilpailutettujen toimittajien
kautta
OTM-HANKE
• Keskeiset toimijat
Yhteistoiminnan malli
• Kehitysvaihe 2013-2016
• Tuotantovaihe 2017 • Organisoituminen uudestaan
• Jako erilaisiin osapuoliin, esim. päävastuullinen osapuoli,
sivuvastuullinen osapuoli, asiakasosapuoli
OTM-HANKE
• Työyhteenliittymä: HY, TaY, Aalto
• Tavoitteena päätöksenteon ja toteutustyön tehokkuus
• Tuotantovaiheen valmistelu
Suunnitteluperiaatteita
• Missä prosessissa tarvittava tieto syntyy?
• Voidaanko prosessia tukea järjestelmällä niin, että tieto saadaan
suoraan järjestelmään ilman erillistä tiedon kirjausta.
• Asiat hoidetaan loppuun aikaisimmassa mahdollisessa
vaiheessa.
• Opintojen suunnittelu - Mahdollistetaan opiskelijalle
valintojen teko, mutta informoidaan häntä valintojen
seurauksista.
OTM-HANKE
• "Mutkat suoriksi" - minimoidaan turha hallinnollinen työ ja
turhat prosessien vaiheet
• Tieto haltuun alkulähteiltä
Opintojen suunnittelu
suoraviivaistamisen välineenä
• Opintojen suunnittelu ei ollut esiselvitysvaiheessa osa
järjestelmäkokonaisuutta
• Selvisi, että kaikilla hankkeen osapuolilla oli samanlaisia tarpeita
opintojen suunnitteluun liittyen
• Havaittiin, että hyvä opintojen suunnittelun työkalu
mahdollistaa hankkeen tavoitteen
• Kuvataan periaatteet ja säännöt, joiden puitteissa opiskelija voi
toimia omatoimisesti
• Hyödynnetään TIPTOPin osia niiltä osin kuin se on mahdollista
• OTM:ssä rakennetaan varsinaisen opintojen suunnittelun
lisäksi opintohallinnolliseen toimintaan liittyvät palvelut
kaikille opiskelijoille koko opiskelun elinkaarelle
OTM-HANKE
• Lähtökohtana Opintohallinnon tietojärjestelmän
modernisointi –esiselvitys
Perusrekisteri on mukana
• Perusrekisteri syntyy vaiheittain samalla, kun siihen
kytkeytyviä palveluita toteutetaan
• Tullaan rakentamaan myös käyttöliittymä, jota kautta
hallintohenkilö pääsee muokkaamaan perusrekisterin tietoja
• hallintohenkilön työ on pääsääntöisesti poikkeustilanteiden
käsittelyä ja koodistojen sekä sääntöjen ylläpitoa
OTM-HANKE
• rekisteriin tallentuvat tiedot syntyvät osana toimintaa
OTM-HANKE
Järjestelmän rajaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opiskelijahaku- ja valinta (ei KSHJ korvaaja)
Opetuksen suunnittelu (lopputulokset)
Tutkinnosta ja opetuksesta tiedottaminen
Opinto-oikeus
Opintojen suunnittelu
Edistymisen seuranta
Opiskelijaliikkuvuus
Suoritukset
Valmistuminen
Viestintä
Ohjaus ja neuvonta
OTM-HANKE
Keskeinen toiminnallisuus
Arkkitehtuuri
• SOA
• Java, HTML
• SQL
Haaste: Waterscruming
OTM-HANKE
• Vesiputousmallilla ohjataan ketteriä scrum-tiimejä
©
Ketterät menetelmät
• Oppimisprosessi kolmella eri tasolla:
• Halu tuloksiin pitää olla kovempi kuin halu kontrolliin
OTM-HANKE
• Ketterä projektimalli (projektiryhmä)
• Ketterän hankkeen johtaminen (johtoryhmä)
• Ketterän hankkeen rahoittaminen ja tulosten arviointi (yliopistot)
Aikataulu 2013-2016
2013
2014
• Toteutustyötä
• Osajärjestelmien pilotteja ja kokeiluja
• 1-2 kehitystiimiä
2015
• Toteutustyötä
• Osajärjestelmien pilotteja ja kokeiluja
• n kpl kehitystiimejä
2016
• Integraatio ja migraatiohankkeet
• Laaja käyttöönotto
• n kpl kehitystiimejä
OTM-HANKE
• Työn käynnistys, prosessit, vaatimusmäärittely, arkkitehtuuri,
käyttöliittymäpilotteja, työn aloitus
• 1 kehitystiimi
Vuoden 2013 tavoitteita
• Keskeiset prosessit sovittu ja määritelty
• Vaatimusmäärittely toteutettu ≈
• Arkkitehtuurivalinnat tehty
• Teknologiat, rajapinnat, sovitus kunkin yliopiston omiin
ympäristöihin
• Käyttöliittymäpilotti
• Toteutussuunnitelma seuraavalle vaiheelle ≈
• Ensimmäiset toteutusvaiheet marras-joulukuussa
OTM-HANKE
• Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset
OTM-HANKE
Kiitos mielenkiinnosta!
• Lisätietoja:
• http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/
• [email protected][email protected]

similar documents