Digital Marketing

Report
Tổng Quan Về Digital Marketing
Nguyễn Nghĩa Tuấn - 7140664
Nguyễn Quang Vinh - 7140067
Nội dung trình bày
1
Digital Marketing là gì?
2
Các hình thức của Digital Marketing?
3
Lợi ích của Digital Marketing
4
Digital Marketing gồm những gì?
5
Digital Marketing phát triển như thế nào?
6
Search engine optimization (SEO)
7
Pay per click (PPC)
8
Social media Marketing (SMM)
Tổng quan Digital Marketing
Digital Marketing là gì?
“Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and
communication”- Asia Digital Marketing Association.
là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông
Tổng quan Digital Marketing
Digital Marketing là gì?
“Digital Marketing is the practice of promoting products and services using
database-driven online distribution channels to reach consumers in a timely,
relevant, personal and cost-effective manner” - Jared Reitzin, CEO –
mobileStorm Inc.
là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân phối trực tuyến - định hướng theo
cơ sở dữ liệu – nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.
Tổng quan Digital Marketing
Digital Marketing là gì?
Digital marketing’ describes the management and execution of marketing using
electronic media such as the web, e-mail, interactive TV, wireless media in
conjunction with digital data about customers characterstics and behaviour. Dave Chaffey, Insights Director at ClickThrough Marketing
là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử, như: website, email,
phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng.
Tổng quan Digital Marketing
Các hình thức của Digital Marketing
1
2
3
Nhóm tăng độ nhận biết thương hiệu
Nhóm tăng tính thuyết phục đối với sản
phẩm và thương hiệu
Nhóm tăng doanh số và chăm
sóc khách hàng
Tổng quan Digital Marketing
Các hình thức của Digital Marketing
1
Nhóm tăng độ nhận biết thương hiệu
Display Ad
PR trực tuyến
Blog & Forum
Tổng quan Digital Marketing
Các hình thức của Digital Marketing
2
Nhóm tăng tính thuyết phục đối với sản phẩm và thương hiệu
Web-based marketing
Social Media
PR trực tuyến
Tổng quan Digital Marketing
Các hình thức của Digital Marketing
3
Nhóm tăng doanh số và chăm sóc khách hàng
Quảng cáo trả tiền PPC
Facebook Ads
Tổng quan Digital Marketing
Các hình thức của Digital Marketing
3
Nhóm tăng doanh số và chăm sóc khách hàng
Mobile Marketing
SEO
Email Marketing
Tổng quan Digital Marketing
Lợi ích của Digital Marketing










Sân chơi bình đẳng
Giảm chi phí
Đơn giản đế đo lường
Kết quả thời gian thực
Linh hoạt thiết lập chiến lược
Phát triển thương hiệu
Tiếp cận nhanh chóng
Tiếp xúc rộng hơn
Phân khúc thị trường
Hành động nhiều hơn
Tổng quan Digital Marketing
Digital Marketing phát triển như thế nào?
Trước đây, chỉ là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (tìm kiếm hữu cơ)



Xây dựng một trang web
Xây dựng liên kết (link).
Bạn hy vọng nó sẽ hiển thị trên các kết quả với các từ khóa (những gì mà mọi người gõ trong khi
họ tìm kiếm)
Khi SEO, PPC ra đời– (Tìm kiếm có trả phí)




Google’s Adwords (3 dòng quản cáo sẽ hiển thị
ở trên hoặc bên phải của kết quả tìm kiếm)
Microsoft’s Adcenter
Yahoo’s search
Xây dựng xung quanh quảng cáo từ khóa
và trả tiền cho tất cả mọi người nhấp chuột
vào quảng cáo và thăm trang web của bạn?
Tổng quan Digital Marketing
SEO là gì?
Định nghĩa SEO
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search engine
optimization –SEO) là tối ưu cho máy tìm kiếm,
hay ngầm hiểu là tối ưu hóa website cho Google)
là bài toán làm thế nào để tối ưu khả năng người
dùng tìm đến một website bằng việc sử dụng
Google.
Hay nói cách khác, SEO là tập hợp những
phương pháp nhằm
nâng hạng (ranking) của một website trong
danh sách trả về của Google, và nhờ đó người
dùng sẽ dễ dàng tìm thấy website được SEO hơn
khi tìm kiếm trên Google.
Tổng quan Digital Marketing
Ưu điểm của SEO?






Chi phí thấp , tiết kiệm chi phí truyền thông khác.
Tiếp cận được khách hàng mục tiêu
Tiếp cận được khách hàng toàn cầu
Tiếp cận khách hàng 24/24
Thể hiện sự tin cậy, lấy được niềm tin khách hàng
Nâng cao lợi thế cạnh tranh của bạn
Digital Marketing Overview
Yếu điểm của SEO
 Phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm
 Độ ổn định không cao
 Tốn thời gian
Digital Marketing Overview
Chiến lược SEO
 Research, research, research, research,
etc
 SEO bằng hình ảnh, biểu tượng
 SEO bằng video, clip
 SEO bằng bản tin, viết bài
 Nội dung sáng tạo
 Phát triển thương hiệu riêng biệt
 Làm SEO trên nhiều ngôn ngữ
 Quảng cáo mạnh mẽ
Digital Marketing Overview
Pay per click (PPC)
Digital Marketing Overview
PPC là gì ?
PPC definition
•
Pay per click (PPC) là một loại hình quảng
cáo trực tuyến được sử dụng trên một loạt
các trang web, bao gồm cả công cụ tìm kiếm,
nơi mà các nhà quảng cáo chỉ trả tiền nếu
người dùng web nhấp chuột vào quảng cáo
của họ.
Digital Marketing Overview
Ưu điểm của Pay per click (PPC)




Nhanh chóng
Dễ thực thi
Hoạt động trên nhiều nền tảng
Linh động
Digital Marketing Overview
Yếu điểm của Pay per click (PPC)





Chi phí cao
Không đảm bảo
Không đáng tin cậy
Từ khóa thông dụng có chi phí cao
Sẽ bị chấm dứt khi ngừng dịch vụ
Digital Marketing Overview
Chiến lực Pay per click (PPC)
 Chọn đúng từ khóa mang tính địa phương
 Tập trung vào đúng công cụ trên từng thị
trường
 Nội dung là trên hết
Digital Marketing Overview
Social media marketing (SMM)
Digital Marketing Overview
Social media marketing (SMM) là cái gì ?
Digital Marketing Overview
Social media marketing (SMM) là cái gì?
SMM là một phương thức truyền
thông đại chúng (xã hội) trên nền
tảng các dịch vụ trực tuyến
Người dùng tạo ra những sản
phẩm truyền thông như: tin, bài,
hình ảnh, video clips… sau đó xuất
bản trên Internet thông qua các
mạng xã hội hay các diễn đàn, các
blog… Các tin, bài này được cộng
đồng mạng chia sẻ và phản hồi
(bình luận) nên luôn có tính đối
thoại
Digital Marketing Overview
Ưu điểm của Social media marketing (SMM)




Tính lan truyền rộng
Tiết kiệm chi phí, hiệu quả
Độ tương tác cao
Tiềm năng lớn
Digital Marketing Overview
Yếu điểm của Social media marketing (SMM)
 Nguồn tin đa dạng dẫn đến thông tin nhiễu
 Khó kiểm soát được nguồn tin
 Cần thời gian dài
Digital Marketing Overview
Chiến lực social media marketing (SMM)
POST Method




People
Objectives
Strategy
Technology
THANK YOU!

similar documents