MHK Üyelerinin görev ve sorumlulukları

Report
ATLETİZM FEDERASYONU
MERKEZ HAKEM KURULU
FAALİYET
SUNUSU
MERKEZ HAKEM KURULU
Fatih Çintimar
Başkan
Gözde Gencoğlu
Zeynep Bediz Oyar
Necati Çeteci
Müslüm Aksakal
Cengiz Keskin
Şükrü Onat
Celal Kayaöz
Ömer Aras
Müslüm Aksakal (Asbaşkan)
Atletizm Federasyonuna gelen hakemlikle ilgili yazışmaların
Federasyon Başkanı adına takibini ve yazışmalarını yapmak,
Bu konularda Federasyonu ve MHK. Üyelerini bilgilendirmek,
Merkez Hakem Kurulu üyelerinin sorumluluğuna verilen
görevlerin takibini yapmak,
Federasyon sorumluluğunda yapılacak müsabakaların yerel
ve deplasman hakemlerini kurul üyeleri ile birlikte belirlemek ve
yazışmalarının yapılmasını sağlamak,
İllerin talepleri doğrultusunda hakem kursu ve terfi sınavlarını
yapacak kurulu belirlemek ve kurula başkanlık yapmak.
Zeynep Bediz Oyar (Kurul Sekreteri)
MHK toplantı kayıtlarını tutmak ve karar defterine işlemek,
Hakem kurs ve terfi sınav sonuçlarının Merkez Hakem
Kurulu odasında bulunan kütüklere işlenmesini sağlamak
Yıllık hakem seminerlerde belirlenen faal hakem bilgilerini
takip ederek sezon başlangıcında Atletizm Federasyonu
sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
Hakem kursları ile terfi sınavları için soru bankası
oluşturmak, kurs ve seminerlerde komisyon üyeliği yapmak,
Atletizm federasyonuna gelen hakemlikle ilgili yabancı
yayınların çevirilerini yapmak.
Faal hakem bilgi istatistiklerinin tutulması ve raporlarının
hazırlanması.
Necati Çeteci (Üye)
Türkiye genelinde resmi yarışmalarda kullanılacak
fotofiniş, optik ölçüm, rüzgar ölçüm gibi elektronik ölçüm
cihazlarının kalibre ayarlarının kontrolü, bakımı ve bu cihazları
kullanacak hakemlerin yetiştirilmesi için kurs ve seminerlerin
düzenlenmesini planlamak,
Federasyon sorumluluğunda yapılacak yarışmaların
fotofiniş hakemlerininin koordinasyonunu ile bu yarışmaların
“elektronik ölçüm cihazı kontrol form” larının tutulmasını
sağlamak,
Maraton ve Yarı Maraton koşu parkurlarının ölçümlerinin
yapılması ile hakem yetiştirme kurslarında kurs hocalığı
ve komisyon üyeliği yapmak,
Gözde Gencoğlu (Üye)
IAAF’nin benimsediği kural değişikliklerini takip etmek,
çevirilerini yaparak yorumlanması için MHK. toplantılarına
sunmak, benimsenen yorumları ile birlikte Türkiye genelinde
tüm faal hakemlere aktarılmasını sağlamak,
Yıllık seminer sunularında yer alacak önemli kural
hatırlatmaları ile sezon içerisinde tespit edilen resimli hakem
hatalarını da içeren sunumları hazırlayarak yılsonu
seminerlerinde kullanmak üzere Atletizm Federasyonu
sayfasında yayınlanır hale getirmek,
Atletizm hakem kursları ile terfi sınavları için soru
bankasını oluşturmak, hakem yetiştirme kurslarında kurs
hocalığı ve komisyon üyeliği yapmak.
Ömer Aras (Üye)
Türkiye genelinde yapılacak resmi yarışmalar
öncesinde kros ve yol yarışmalarının parkur
kontrollerini yapmak,
Resmi pist yarışmaları öncesinde teknik
direktörlerin hazırlamış oldukları sektörlerin
kontrolerini yaparak sektör kontrol çeklistleriyle
uyumluluklarını sağlamak,
Hakem yetiştirme kursları ile terfi sınavlarında
komisyon üyeliği yapmak.
Cengiz Keskin (Üye)
Hakem kurs ve terfi sınav sonuçlarının Merkez
Hakem Kurulu odasında bulunan kütüklere
işlenmesini,
Yıllık hakem seminerlerinde belirlenen faal hakem
bilgilerini takip ederek sezon başlangıcında Atletizm
Federasyon sayfasında yayınlanmasını sağlamak,
Hakem kursları ile terfi sınavları için soru bankası
oluşturmak, komisyon üyeliği yapmak.
Türkiye genelinde yapılacak resmi yarışmalar
öncesinde kros ve yol yarışmalarının parkur
kontrollerini yapmak,
Pist yarışmaları öncesinde teknik direktörlerin
hazırlamış oldukları sektörlerin kontrolerini yaparak
sektör kontrol çeklistleriyle uyumluluklarını sağlamak.
Şükrü Onat (Üye)
Türkiye genelinde yapılacak resmi yarışmalar
öncesinde kros ve yol yarışmalarının parkur
kontrollerini yapmak,
Alan yarışmaları öncesinde teknik direktörlerin
hazırlatmış oldukları sektörlerin kontrolerini yaparak
sektör kontrol çeklistleriyle uyumluluklarını sağlamak
Hakem yetiştirme kursları ile terfi sınavlarında
komisyon üyeliği yapmak.
.
Celal Kayaöz (Üye)
Atletizm Federasyonunun Pist, kros, yol,dağ koşuları ile,
yürüyüş ve çoklu yarışmaların müsabaka cetvellerini
hazırlamak,
Yarışmaların puan veri alt tabanlarını planlamak,
Federasyon yarışmalarının internet ortamında kulüp
ve ferdi kayıtlarını almak,
Start listelerinin çıkartılması ile birlikte çalışacağı
bilgisayar hakemlerinin görev alanlarını belirleyerek
yarışma sonuçlarının sağlıklı olarak yayınlanmasını
sağlamak.
Kurs ve hakem seminerlerinde komisyon üyeliği
yapmak.
Yukarıda belirtilen görev alanı manuel olarak
bilgisayar ortamında yapılan çalışmalardır. Ancak mevcut
fotofiniş sistemleri ile uyumlu (hy-tek) yarışma yönetimi
yazılımlarının satın alınması ülkemizde yapılacak olan
Ulusal ve Uluslar arası atletizm yarışmaları için
entegrasyonlarının sağlanmasına büyük katkı
sağlayacaktır.
MERKEZ HAKEM KURULU
2014 SEZONUNDA BAŞARILAR
DİLER
Fatih Çintimar
Başkan
Gözde Gencoğlu
Zeynep Bediz Oyar
Necati Çeteci
Müslüm Aksakal
Cengiz Keskin
Şükrü Onat
Celal Kayaöz
Ömer Aras

similar documents