SPR. 11:24-25 - Nuwe Lewe Webtuiste

Report
Baie dankie aan almal wat mildelik
bygedra het tot die hulpverlening aan
die mense van Rustenburg
SPR. 11:24-25
Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en
een wat terughou meer as wat reg is, maar tot
sy gebrek. Die siel wat seën, word versadig; en
hy wat laaf, word self ook gelaaf.
Chris Booysen getuig
by Nuwe Lewe
SONDAG - 22 JUNIE
@ 09:00
Oud gevangene en
Dwelm vervaardiger
vir een van die land
se grootste Dwelm
Kartels
Woordbediening by Nuwe Lewe
Julie 2014:
SONDAG 6 JULIE 2014
Student Marc van Wyk
SONDAG 13 JULIE 2014
Past. Marius van Heerden
SONDAG 20 JULIE 2014
Past. Cliff Schutte
SONDAG 27 JULIE 2014
Past. Deon van Heerden

similar documents