Bod, úsečka, priamka

Report
BOD, ÚSEČKA,
PRIAMKA
Geometria
2.ročník
Každú úlohu si dobre prečítaj a rysuj podľa zadania .
1. Vyznač 2 body E, F. Body spoj úsečkou.
Vyznač bod G, ktorý neleží na úsečke.
Bod G spoj s bodmi E,F. Aký útvar si narysoval?
2. Narysuj priamku p.
Vyznač bod A, ktorý leží na priamke.
Narysuj priamku k, ktorá prechádza bodom A.
Úloha pre tých, ktorí sú rýchlejší – nerobili sme.
3. Obrázok skús nakresliť jedným ťahom.
4. Narysuj tri priamky m, n, o, tak, aby mali jeden
spoločný bod S.
5. Narysuj červenú úsečku.
Narysuj modrú úsečku tak, aby bola kratšia ako
červená úsečka. Narysuj zelenú úsečku tak,
aby bola z úsečiek najdlhšia.
Úloha pre tých, ktorí sú rýchlejší.- netreba
6. Zvoľ si 6 ľubovoľných bodov. Pomenuj ich.
Spoj ich 6 čiarami tak, aby ti vznikli
3 trojuholníky.
7. Narysuj priamku m. Vyznač na nej úsečku AB.
Vyznač bod S, ktorý leží na priamke m, ale
neleží na úsečke AB.
8. Narysuj úsečku RU. Narysuj priamku h.
Vyznač bod C, ktorý neleží na priamke.
Vyznač bod K, ktorý leží na úsečke.
Úloha pre tých, ktorí sú rýchlejší.
9. Zisti koľko úsečiek je na obrázku.
X
X
X
X
A
B
C
D

similar documents