vybrane_slova_po_b

Report
www.timi.wbl.sk
OBSAH
aby, keby, akoby
Chcel by som počítač. Písal by som, ale nemám pero.
Cvičili by ste? Tešili by ste sa z úspechu? Prajem Ti,
aby si bol zdravý. Želám Vám, aby ste ešte dlho žili.
Neviem, ako by som ti to povedal. Keby som sa teplo
obliekol, neprechladol by som. Cítim, akoby ma niekto
udrel po nohe.
Vymysli vety s vybranými slovami by, aby, keby, akoby a napíš ich.
byľ
byľka
bylinka
bylinný
bylinkárstvo
bylinožravec
Čítam
knihu
o
bylinkách.
Žito
má
tenkú
byľ.
Bylinkárka pozná bylinky. Z liečivých bylín si varíme
bylinkový čaj. Krava je bylinožravec. Moja teta sa
venuje bylinkárstvu.
bylín
bylinky
bylinkách
byľ
Bylinkárka
bylinožravec
bylinkárstvu
bylinkový
bystro
bystrina
bystrosť
Bystrica
bystrický
Bystré
Zajac
bystro
skáče.
Môj
kamarát
Bystrík
je
bystrý chlapec. V obci Bystré pečú bystrický chlieb.
Lesný potôčik nazývame bystrina. Okolo bystrého
potoka rastú bylinky. V Banskej Bystrici sme kúpili
auto.
bystrický
Bystrík
Bystré
bystrý
Bystrici
bystro
bystrého
bystrina
bytie
živobytie
byt
blahobyt
nadbytok
príbytok
nábytok
bytosť
bývalý
úbytok
nadbytočný
odbyt
dobyť
obyvateľ
obydlie
dobývať
bydlisko
dobyvateľ
bydlo
prebytok starobylý
POZOR !!!
_____________ v malom __________.
____________ kamarát sa volal Bystrík.
Zarábaš si na ________________?
Som ľudská _______________. Na kopci sa
vypína ______________ hrad. _____________
si skrášľuje nový ________________.
Pomôcka: Bývalý, bytosť, príbytok, Bývam, starobylý, byte, Obyvateľ, živobytie
Boris má _________________ energie.
Žofka je v skupine ___________________.
V
Považskej
Bystrici
mám
trvalé
_________________.
_______________ zvykom sťahovať sa každý
rok do nového _______________.
Pomôcka: nadbytočná, Nebýva, bydlisko, nadbytok, bytu
Doplň i/í, y/ý:
Včera som videl, ako môj spolužiak b__l moju
kamarátku Janku. Bežal som jej pomôcť. Skoro
som si rozb__l koleno. Vtom hodiny odb__li osem
hodín a museli sme ísť na vyučovanie. Chcel b__
som b__ť odvážnejší, ab__ si b__tkári k nám toľko
nedovoľovali. B__ť hrdinom je veľmi ťažké.
Ľahšie je b__ť na bubon do rytmu. V tom som
dobrý. Keď vyrastiem, chcem b__ť bubeníkom.
obyčajný
obyčajne
neobyčajný
neobyčajne
Veľká noc
Vianoce
Veľká noc
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Vianoce
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
býček
býčí
byvolí
kobylí
kobylka
Malý b__ček je v stajni. B__čí záprah stojí na
poli. Na lúke sa pasie b__vol. Kob__la mala
dve malé kob__lky. Kob__lie erdžanie bolo
počuť v okolí. V Španielsku b__vajú b__čie
zápasy. B__volie mláďatko si poranilo nohu.
B__k nemá rád červenú farbu.
Pomenuj
obrázky
vybranými
slovami:
1
2

similar documents