Gry komputerowe

Report
Gry komputerowe
Zagrożenie czy dobrodziejstwo
współczesnego świata?
Spis treści:
•
•
•
•
•
•
Wstęp
Jak powstają gry?
Rodzaje gier
Zalety gier
Wady gier
Podsumowanie
Grami interesuje się znaczna część
młodzieży. Dla potwierdzenia tej
tezy przeprowadziliśmy
anonimową ankietę w kilku klasach
naszego gimnazjum dotyczącą
gier komputerowych. Wynika z
niej, że:
• 90% ankietowanych gra w
różnego typu gry
• 85% badanych gra codziennie
minimum 1h
• 50% gra codziennie ponad 2h
Największą popularnością
cieszą się:
-gry przygodowe
-gry akcji
-symulatory
Gry
Przygodowe
7%
15%
40%
38%
Gry Akcji
Symulatory
Inne
Wyniki ankiety potwierdzają
trafność wyboru tematu projektu.
Wybraliśmy ten temat,
ponieważ także jesteśmy
graczami. Każdy z nas
lubi spędzać wolny czas
przed komputerem czy
konsolą.
Jak powstają gry:
Załóżmy, że komuś zaiskrzył
pewien, genialny w swojej
prostocie, pomysł stworzenia gry.
Posiada on również, pewne obycie
w oprogramowaniu, zna się trochę
na grafice i ma kilku ludzi,
podobnie jak on obdarzonych
zdolnościami, które teoretycznie
potrzebne są do stworzenia gry
(np: grafik, muzyk, programista).
Pomysłodawca gry powinien wtedy
sporządzić jej konspekt: musi
zamienić pomysł grupy w czytelny i
zrozumiały dla wszystkich członków
zespołu dokument, zwany w
środowisku "Dokument projektu".
Od tej chwili pomysłodawca staję
się głównym projektantem, a więc
człowiekiem projektującym ogólną
konstrukcje gry.
Przewodniczący projektu musi zadbać
o to, aby skomplikowane i zawiłe
oznaczenia były zrozumiane dla
wszystkich członków grupy.
Bardzo często główny designer to
również Menager Projektu –
człowiek, na którym spoczywa
odpowiedzialność za
dotrzymanie terminów, celów i
doprowadzenie projektu do
etapu produktu finalnego, czyli
gotowego do sprzedaży.
Do pomocy ma on
projektorów asystujących,
czyli ludzi przygotowujących
szczegółowe aspekt gry.
Oni wypełniają wstępny
szkielet gry, po to, aby
pracę mogli rozpocząć
artyści i programiści.
Na tym etapie Manager Projektu
powinien już znać budżet produktu,
którego określenie należy do zadań
producenta. Ta ostatnia osoba
zajmuję się finansami zespołu i
szukaniem ewentualnego wydawcy
dla przyszłej gry. Teraz następuje
faza wytężonej pracy w podgrupach,
która po jakimś czasie zostaje
złączona w całość.
Motion Capture (Przechwytywanie Ruchu)
jest technologią, która na dobre zagościła
w komputerowej rozgrywce.
Etap złożenia tzw. „silnika gry” z
animowanymi postaciami, grafiką,
wstępną muzyką i
niedokończonymi poziomami
nazywa się implementacją, czyli
ożywieniem prototypu gry. Ten
niedoskonały twór ma być
podstawą do dalszego
udoskonalania gry na kolejnych
etapach produkcji.
Oprócz talentu i długich godzin pracy, graficy
potrzebują również specjalistycznych edytorów,
pozwalających osiągać oszałamiające rezultaty.
Rodzaje gier:
• Bijatyki: potocznie mordobicia kładą nacisk na
walkę z jednym przeciwnikiem pomiędzy dwoma
graczami lub graczem i sterowanym przez
komputer oponentem. Gry z tego gatunku
pozwalają oglądać sztuki walki.
• First-person shooter: są strzelankami
w perspektywie pierwszej osoby. Wszystkie
FPSy umieszczają gracza za bronią palną,
pokazując ramię sterowanej postaci. W wielu
FPS-ach tempo gry jest szybkie i wymaga od
gracza dużego refleksu oraz celności
• MMOG i MMORPG: wirtualne światy, w których
tysiące graczy mogą sprawdzić swoje umiejętności
oraz wejść w interakcje z innymi graczami poprzez
internet. MMORPG-i wyłoniły się w połowie lat 90.
Pomysł wieloosobowej gry został szybko
połączony z innymi gatunkami gier.
• Edukacyjne: uczą gracza. Większość tych gier jest
adresowana do młodszych użytkowników w wieku
od trzech do parunastu lat; po tym czasie tematy
stają się trudniejsze więc nauczanie poprzez grę
jest niepraktyczne. Istnieje wiele podgatunków gier
edukacyjnych, a każdy uczy innej treści.
• Symulacyjne: próbują symulować rzeczywiste
warunki i zdarzenia tak dokładnie, jak to tylko
możliwe. Niektóre wymagają dużej ilości
przeczytanych podręczników przed rozpoczęciem
gry. W przeciwieństwie do innych gatunków, wiele
symulatorów nie ma jasno ustawionych celów
pozwalających graczowi na wygranie gry.
• Wyścigowe: są jednymi z najbardziej znanych
gatunków gier. Zwykle umieszczają gracza na
miejscu kierowcy bardzo wydajnego pojazdu i
wymagają od gracza, aby wygrał wyścig z
oponentami kierowanymi przez komputer lub
innych ludzi. Gatunek ten wyłonił się we wczesnych
latach 80 i do dziś jest bardzo popularny.
• Przygodowe: były jednymi z pierwszych gier na
rynku. Od gracza wymagane często jest
rozwiązywanie różnych zagadek przy pomocy
różnych narzędzi. Pierwsze gry przygodowe miały
interfejs tekstowy. W tych grach gracz używał
klawiatury, by wpisywać komendy, np. "weź linę" lub
"idź na wschód", a komputer opisywał, co się dzieje.
Zalety gier:
Gry komputerowe
ćwiczą
koordynację
ruchowowzrokową i
rozwijają
sprawność
manualną.
Gry edukacyjne
wzbogacają
wiedzę i uczą
wykorzystania
jej w
rzeczywistości.
Takie gry jak
logiczne czy
strategiczne
ćwiczą logiczne
myślenie,
zmuszają do
podejmowania
decyzji.
Gry przygodowe
uczą radzić
sobie w
różnych
sytuacjach
polegających
na pełnej
samodzielności
gracza.
Gry komputerowe
zaspokajają
niektóre
pragnienia
grającego.
Dostarczają
rozrywki,
pozwalają się
zrelaksować.
Gry
pobudzają do
działań
twórczych
i rozwijają
tym samym
wyobraźnię.
W wielu grach gracz
uczy się
podporządkowania
regułom.
Gry
komputerowe
często też są
dobrym
miejscem na
rozładowanie
ukrytych
emocji.
Wady gier:
• Propagowanie przemocy i agresji
• Wpajanie rasizmu (religijnego, etnicznego,
itd.)
• Zmieszczenie treści o zabarwieniu
erotycznym
• Wciągnie w nałogi (narkotyki, alkohol,
papierosy)
• Zobojętnienie na przemoc
• Zrelatywizowanie wartości życia (przecież
można mieć dwa, trzy życia w zapasie)
Propagowanie przemocy:
Przemoc jest propagowana w grach, w których
występuje przemoc jako nieodzowny element
rozgrywki.
Wpajanie rasizmu:
Rasizm jest bardzo powszechny w naszych
czasach.
Zmieszczenie treści o
zabarwieniu erotycznym:
Niektóre gry są pełne treści erotycznych,
które źle działają na psychikę młodzieży.
Wciąganie w nałogi:
Papierosy, narkotyki, alkohol lub inne używki
są spotykane w grach.
Zobojętnienie na przemoc:
Częsty kontakt z przemocą sprawia, że
stajemy się na nią obojętni.
Zrelatywizowanie wartości
życia:
To jest bardzo niebezpieczna wada gier
komputerowych, która prowadzi do dużej
ilości śmierci młodych ludzi.
Z tematem: „gry rozwijają czy szkodzą”
spotykamy się bardzo często, jednak my
postaraliśmy się postawić wniosek na
podstawie obiektywnych argumentów.
Jeśli jesteśmy w stanie ograniczyć gry do
logicznych i strategicznych lub
naukowych, a mniej do gier
rozładowywujących złość, mogą z tego
wyniknąć korzyści, na przykład rozwijanie
kreatywności i umiejętność rozwiązywania
problemów.
Jeżeli nie stosujemy się do powyższych
zasad korzystania z komputera możemy
wpaść w wirtualny świat, w którym
wszystko będzie po naszemu i będzie nam
się wydawało, że potrafimy zrobić to
samo, co wirtualny bohater. To może
powodować negatywne skutki. To nie
komputer decyduje o tym, czy gra będzie
nam pomagała, czy też nie, tylko człowiek.
Wniosek
Gry mają wady i zalety.
Ważne jest, aby umiejętnie
z nich korzystać dobierając
gry odpowiednie do wieku i
zainteresowań.
Projekt wykonali:
•
•
•
•
•
•
Aleksander Maciak
Jarosław Turowski
Paweł Mącik
Marcin Szwajgier
Adam Plewik
Krystian Chabora

similar documents