KRYSTALIZACE

Report
VY_32_INOVACE_CH1 – 04
Krystalizace
AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: duben 2011
STRUČNÁ ANOTACE: Praktické činnosti z chemie pro 8. ročník. Téma: oddělování
složek směsí – krystalizace.
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice
FRAUS Chemie 8
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krystalizace
= vznik krystalů
= vylučování krystalů z roztoku
Co je krystal?
Krystal je útvar (těleso) omezený rovnými a
hladkými plochami
(částice látky jsou pravidelně uspořádané)
Využití krystalizace
• Čištění krystalické látky:
• Znečištěná pevná látka se rozpustí v rozpouštědle.
• Přefiltruje se, aby se zbavila nerozpuštěných nečistot.
• Odpařením se roztok zbaví rozpouštědla a pevná látka vytvoří krystaly.
Krystalizaci provádíme:
• ochlazením horkého roztoku
• odpařením rozpouštědla
Krystalizace modré skalice
• modrá skalice: chemický název: pentahydrát síranu měďnatého
látka zdraví škodlivá, toxická pro vodní organizmy
Krystalizace modré skalice
• Postup:
• Do kuželové baňky nalij asi 50 ml horké
vody.
• Přidávej po lžičkách modrou skalici a míchej
skleněnou tyčinkou, dokud nebude roztok
nasycený.
• Polovinu horkého nasyceného roztoku vylij
do krystalizační misky , polovinu v kuželové
baňce ochlaď pod studenou tekoucí vodou.
• Pozoruj vzniklé krystaly.
Krystalizace modré skalice
Příprava krystalků cukru navěšených na vlákně.
• POKUS, který si můžeš udělat doma:
• Připrav si horký nasycený roztok cukru.
• Nalij ho do menší zavařovací sklenice, kterou postav na noviny
nebo hadřík (aby bylo chladnutí pomalejší)
• Do víčka udělej malé otvory, do kterých zavěs bavlněnou niť
tak, aby se ponořila do roztoku.
• Nech jeden den v klidu.
Příklady výskytu krystalů:
Příklady výskytu krystalů:
Použité obrázky
•
•
•
Učebnice Chemie 8 FRAUS
Vlastní foto
www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/krystalizace.html
www.obrazky.cz

similar documents