Co jest dla Ciebie priorytetem? Prezentacja programu PowerPoint

Report
Młodzi aktywni?
Jak zaangażować młodzież w życie
polityczne i społeczne?
W kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu
Powiedz mi – a zapomnę,
Pokaż mi – a zapamiętam
Zaangażuj mnie- a zrozumiem
Arystoteles
Niech celem naszej debaty stanie się
wymyślenie i wprowadzenie pomysłów
na to, co i jak możemy zrobić,
żeby młodzież w naszej
miejscowości- Płocku chętniej
chodziła na wybory i
angażowała się w życie
społeczne.
Wyniki ankiety przeprowadzonej w
szkołach ponadgimnazjalnych w
grupie 500 uczniów, którzy ukończyli
18 r. życia.
Kobiety
Czy zamierzasz wziąć udział w wyborach do
Europarlamentu?
Tak ~ 35,1%
Nie ~ 24.4%
Nie podjąłem/ podjęłam
decyzji ~ 40,5%
Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś/aś "nie" lub "nie
podjąłem/ pojęłam decyzji" to podaj przyczynę:
Nie ma kandydata, na króego
warto głosować ~ 6,5%
Nie znam kandydatów ~
19,6%
Nie wiem na czym polegają te
wybory ~ 19,8%
Nie sądzę aby mój głos miał
jakiekolwiek znaczenie ~
47,6%
Nie interesuję się sprawami
polityki ~ 10,5%
Nie wiem gdzie mogę oddać
głos ~ 5,7%
Co jest dla Ciebie priorytetem?
Rodzina ~ 25,4%
Szkoła (matura) ~ 18,8%
Przyjaciele ~ 21,3%
Chłopak/Dziewczyna ~
11,5%
Pasja ~ 12,3%
Imprezy, życie towarzyskie
10,6%
Mężczyźni
Czy zamierzasz wziąć udział w wyborach do
europarlamentu?
Tak ~ 49%
Nie ~ 27%
Nie podjąłem jeszcze
decyzji ~ 24 %
Jeżeli odpowiedziałeś "nie" lub "nie podjąłem decyzji" to podaj
przyczyne
Nie ma kandydata, naktórego
warto głosować ~ 5,2%
Nie znam kandydatów ~
17,7%
Nie wiem, na czym polegają
te wybory ~ 19,3 %
Nie sądzę, aby mój głos miał
jakiekolwiek znaczenie ~
41,1%
Nie interesuję się sprawami
polityki ~ 17,3%
Nie wiem, gdzie można oddać
głos ~ 10%
Co jest dla Ciebie priorytetem?
Rodzina ~ 28,1%
Szkoła (matura) ~ 17,6 %
Przyjaciele ~ 31,3%
Chłopak/ dziwewczyna ~
6,9%
Pasja ~ 9,2%
Imprezy, życie towarzyskie
~ 6,2%
Żadna polityka nie jest
wartościowa w oderwaniu od
rzeczywistości.
Charles de Gaulle
Fabryką władzy jest sfera
publiczna i fabryka ta musi
pracować nieustannie, a nie raz na
cztery lata.
Gabriel Tarde
Jest to bowiem sekret przyrody i
polityki, że bezpiecznie jest zmieniać
nieraz wiele mniejszych rzeczy niż
jedną wielką.
Francis Bacon
Nawet flądra nie jest bezstronna.
Stanisław Jerzy Lec
Nie ma nie-polityki. Wszystko jest
polityką.
Tomasz Mann
Polityka, kiedy jest sztuką oraz
służbą a nie narzędziem wyzysku,
to działanie na rzecz ideału poprzez
rzeczywistość.
Charles de Gaulle
W polityce cała sztuka polega na
tym, aby mieć dobre oczy i umieć
wykorzystać ślepotę innych.
Émile Zola
Wszystkie słabe rządy opierają się
na tym, że kneblują mądrzejszej
części narodu
Georg Christoph Lichtenberg
Polityka jest sprawą zbyt poważną,
aby pozostawić ją w rękach
polityków.
Charles de Gaulle
Polityk odpowiedzialny jest za
statek a nie za fale.
Abraham Lincoln
Polityka nie może obejść się
bez jakiejś podstawy moralnej.
Adam Mickiewicz
Przygotowały:
Karolina Szmulewicz
Martyna Kisio

similar documents