Lekarza Prowadzącego

Report
Prezentacja Medicover dla
ING
Dlaczego Medicover?
Grupa Medicover
W Polsce jesteśmy znani pod następującymi markami:
Co nas wyróżnia ?
Obsługujemy tylko klientów posiadających abonament / ubezpieczenie
Medicover – system zamknięty
Każdy Pacjent objęty jest opieką Lekarza Prowadzącego - indywidualnego
opiekuna do spraw zdrowia
Dzięki wdrożonemu Standardowi Opieki nad Pacjentem gwarantujemy
uzyskanie pomocy medycznej zawsze wtedy kiedy jest ona potrzebna
u swojego lekarza prowadzącego w dniu zgłoszenia lub dnia
następnego!
Zapewniamy możliwość kontaktu ze swoim Lekarzem Prowadzącym także
przez telefon i internet
Oferujemy możliwość uzyskania porady lekarskiej także w formie czatu z
lekarzami
Zapewniamy pomoc doraźną 24/7
Umożliwiamy umawianie wizyt zarówno przez telefon jak i internet
Co nas wyróżnia ?
Oferujemy kompleksową opiekę medyczną – od wizyt u lekarzy
podstawowej opieki medycznej po pełnoprofilową opiekę szpitalną, we
własnym Szpitalu Medicover
W Szpitalu Medicover zapewniamy:
pełen zakres usług medycznych od kardiologii i interny przez chirurgię,
chirurgie naczyniową, ortopedię, laryngologie, urologię po ginekologię,
położnictwo i neonatologię
Przeprowadzanie małoinwazyjnych operacji oraz zaawansowanych
specjalistycznych procedur chirurgicznych
Zaawansowaną diagnostykę
Oferujemy ofertę specjalną na leczenie niepłodności w klinikach Invimed
Nowoczesne placówki medyczne
Jednolite standardy postępowania medycznego we wszystkich
Centrach Medicover
Elektroniczna dokumentacja medyczna
Standard opieki Medicover – korzyści dla
pacjenta
Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjenta:
Nie chcemy aby leczył się sam, zgadując do jakiego specjalisty się udać; tak
organizujemy opiekę, aby pacjent uzyskał właściwą pomoc w odpowiednim czasie
Zapewniamy pomoc medyczną zawsze wtedy, gdy jest potrzebna:
Udostępniamy różne sposoby uzyskania pomocy (wizyta lekarska, organizacja
pomocy doraźnej przez Hot Line Medicover, kontakt z lekarzem prowadzącym lub
koordynatorem opieki przez telefon, kontakt z lekarzem przez Internet, możliwość
zamówienia recepty przez telefon lub Internet, chat z lekarzem)
Chcemy rozwiązywać problemy zdrowotne pacjenta:
Sam dostęp do specjalistów to często za mało, by pomóc pacjentowi, ważny jest
plan diagnostyki, wskazanie właściwego specjalisty i koordynacja leczenia, by
rozwiązać problem
Całościowe podejście do zdrowia:
Poszczególni specjaliści patrzą ‘wycinkowo’ na pacjenta (pod kątem swojej
specjalizacji), lekarz prowadzący zajmuje się zdrowiem całościowo
Standard opieki Medicover – korzyści dla
pacjenta
Oszczędność czasu pacjenta:
Większość problemów naszych pacjentów może być skutecznie rozwiązana przez
lekarza prowadzącego
W razie potrzeby pacjent jest kierowany do właściwego specjalisty
Na wizytę u specjalisty pacjent udaje się z wynikami badań, wcześniej zleconymi
przez lekarza prowadzącego (o ile są wskazane)
Całość opieki jest koordynowana przez lekarza prowadzącego (lekarz prowadzący
pozostaje w kontakcie z odpowiednimi specjalistami)
Pacjent ze wskazaniami medycznymi uzyskuje szybką pomoc specjalisty
Skrócenie czasu leczenia
Bezpieczeństwo pacjenta:
Pacjent pozostaje pod opieką jednego lekarza – swojego opiekuna do spraw
zdrowia (lekarz zna pacjenta i całościowo zajmuje się jego zdrowiem, koordynując
proces leczenia i diagnostyki)
Wizyta u specjalisty odbędzie się szybko, jeśli są ku temu wskazania medyczne
Większa efektywność leczenia
Program „Pacjent w Centrum Opieki”
Pierwszy i jedyny na polskim rynku modelu opieki medycznej w ramach
którego pacjent otoczony jest stałą opieką zaufanego lekarza
prowadzącego, który:
całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta
zaleca działania profilaktyczne
udziela porad i ustala plan leczenia
w zakresie swojej specjalizacji
w razie potrzeby kieruje na konsultację
do wybranego specjalisty
kontaktuje się z pacjentem w przypadku
nieprawidłowych wyników badań
zna potrzeby zdrowotne pacjenta
i zapewnia ciągłość opieki
System zamknięty
Z naszych usług korzystają Klienci posiadający imienne karty członkowskie.
Dzięki temu wiemy dokładnie, ile osób otaczamy obecnie opieką i jesteśmy w
stanie zaplanować inwestycje oraz rozwój naszych placówek tak, aby spełniać
przyjęte standardy dostępności do usług medycznych.
Dzięki systemowi zamkniętemu, ograniczamy do minimum wizyty osób, które
nie posiadają abonamentu lub ubezpieczania Medicover.
Dzięki takiej polityce możemy zagwarantować Państwa pracownikom
nieprzerwany i szybki dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej.
Dziękujemy za uwagę

similar documents