Jak zagospodarować zaniedbane miejsce na terenie

Report
Opracowały:
Anna Żelazko
Justyna Pawlik
Gdy ci smutno gdy ci
źle przyjdź na basen
będzie lżej!
Geneza projektu

Pomysł na budowę basenu zrodził się z powodu potrzeb
mieszkańców gminy Trzebinia. W tym mieście jest dużo osób, które
interesują się sportem. Jest duży odsetek osób pragnących rozwijać
swoje zdolności pływackie i poprawiać kondycję fizyczną. Istnieją
oczywiście boiska sportowe, na których można grać, jednak nie
wszystkim to odpowiada. Basen byłby również doskonałym
rozwiązaniem dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mają
problemy z poruszaniem się. W pobliżu nie ma tak rozwiniętego
obiektu rekreacyjnego co będzie sprzyjać turystyce i uatrakcyjni
piękną miejscowość jaką jest Trzebinia. Dzieci nie będą musiały
jeździć autobusami do oddalonych o kilka kilometrów basenów na
zajęcia z pływania. Okoliczne baseny są zbyt małe by pomieścić
wszystkich chętnych i nie zapewniają żadnych innych rozrywek,
które zachęcają do korzystania z obiektu.
Ankieta - pytania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Czy potrafisz pływać?
Czy jeżeli miałbyś/miałabyś możliwość uczęszczania na
lekcje pływania, to zapisał/zapisałabyś się na takie
zajęcia?
Jak często uczęszczasz na basen?
Czy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania znajduje
się basen?
Jeżeli tak to, czy jest w pełni wyposażony i spełnia
Twoje oczekiwania?
Czy jeżeli w pobliżu Twojego domu powstałby
nowoczesny basen z siłownią i sauną
uczęszczał/uczęszczałabyś na niego?
Jeżeli nie to dlaczego?
Jak często chciałbyś/chciałabyś chodzić na basen?
Wyniki ankiety

Aby dowiedzieć się czy budowa basenu zostałaby
przyjęta pozytywnie przez potencjalnych klientów
przeprowadziłyśmy ankietę wśród setki mieszkańców
Trzebini i uczniów szkół. Wynikło z niej, że 80 na 100
osób wyraziło chęć uczęszczania n basen w Trzebini.
Większość ankietowanych ma w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania baseny, jednak nie spełniają one ich
oczekiwań. 80 % badanych chciałoby uczestniczyć w
lekcjach pływania i co najmniej 2 razy w tygodniu
korzystać z basenu mimo iż do tej pory większość z nich
nie korzystała z niego w ogóle. 20 spośród 100 osób
zadeklarowało, że z powodu braku czasu nie byliby w
stanie uczęszczać na nowoczesny basen, któy ma
powstać.
Charakterystyka projektu

Rynek, na którym będzie działać spółka z o.o., będzie
rynkiem regionalnym. To znaczy, że konkurencję
stanowić będą podobne obiekty w sąsiednich miastach.
Z basenu w tym regionie będą korzystali jedynie
mieszkańcy Trzebini, okolicznych gmin i powiatów.
Z racji tego, że mini aquapark, który ma powstać, będzie
posiadał dwa baseny, siłownię, jacuzzi, kręgielnię i dwie
sauny oraz będą prowadzone zajęcia dostosowane do
odpowiednich grup wiekowych, będzie jedynym takim
obiektem w pobliżu dostępnym dla każdego i na każdą
kieszeń.
Główny cel

Głównym celem wybudowania basenu jest podniesienie kondycji
fizycznej dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie lekcji
z wyszkolonymi instruktorami oraz swobodne korzystanie z basenu
a także podniesienie atrakcyjności miejscowości jaką jest Trzebinia.
Lekcje, które będą się odbywały z wykwalifikowanymi pracownikami
pozwolą uczniom poprawić kondycję oraz dowiedzieć się co należy
robić w przypadkach topienia się lub zachłyśnięcia. Chcemy, aby na
nasz basen uczęszczali nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli
i osoby starsze. Dla nich również mamy przewidziane ciekawe oferty
prowadzenia lekcji, dostosowane do ich stanu zdrowia. Naszym
celem jest również zasilenie budżetu gminy Trzebinia. Chcemy, aby
na nasz basen uczęszczali wszyscy. Nie tylko dzieci i młodzież, ale
również ludzie starsi przekonali się, ze mogą coś zrobić, aby
poprawić swoją kondycję.
Podstawowe cele działalności skrót






Podniesienie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
Rozwinięcie zainteresowania młodzieży sportem
Zagospodarowanie wolnego czasu
Zapewnienie rozrywki i relaksu
Zwiększenie atrakcyjności Trzebini
Obsługa klientów każdej kategorii wiekowej
Dane przedsiębiorstwa
 Nazwa:
Basen „Suzanne” S.A.
 Adres: ul. Żmirki 10
32-540 Trzebinia
tel. (32) 667 84 23
 Działalność: usługowa
Wspólnicy
Justyna Pawlik – prezes
 Anna Żelazko – vice prezes ds. marketingu
i public-relations
 Dorota Kruk – główna księgowa – kadry,
płace, księgowość

Oferowane usługi







Basen sportowy
Baseny rekreacyjne
Jacuzzi
Sauny
Siłownia
Restauracja
Kręgielnia
Zatrudnienie





4 instruktorów pływania – każdy z instruktorów pływania musi być absolwentem
AWF i posiadać świadectwa i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje oraz znać
przynajmniej jeden język obcy, najlepiej angielski. Do ich obowiązków będzie
należało: praca edukacyjna z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi i
niepełnosprawnymi, ratownictwo wodne, udzielanie pierwszej pomocy. Ich
obowiązkiem będzie również prowadzenie lekcji pływania, ratownictwa wodnego oraz
udzielania pierwszej pomocy.
5 sprzątaczki – na stanowiska sprzątaczek mogą ubiegać się osoby z przynajmniej
zawodowym wykształceniem. Do zakresu ich obowiązków będzie należało sprzątanie
szatni, toalet męskich i damskich, natrysków oraz podłogi przy basenach, a także, po
zamknięciu obiektu, całego budynku.
3 recepcjonistka – osoba pragnąca pracować jako recepcjonista powinna być
absolwentem technikum o profilu hotelarskim lub posiadać wykształcenie wyższe,
znajomość przynajmniej dwóch języków obcych jest również wymagana. Jej
zadaniem będzie udzielanie informacji dotyczących basenu oraz całego obiektu.
4 ochroniarzy – ochroniarze powinni mieć ukończony kurs ochroniarski
potwierdzony certyfikatem. Będą pilnować porządku w dzień, a w nocy pilnować
obiektu.
2 instruktorów na siłowni – instruktorzy na siłowni będą instruować jak korzystać
z dostępnego sprzętu, mogą służyć radą oraz udzielać lekcji. Muszą być studentami
lub absolwentami AWF oraz znać przynajmniej jeden język obcy, najlepiej angielski.
Analiza rynku i plan
marketingowy


Obecni konkurenci: W gminie Trzebinia jedynym
konkurentem jest basen Aqua Planet sp. z o.o., który ma
w swojej ofercie basen oraz saunę lecz ich oferta nie jest
tak rozbudowana jak nasza. Ceny nie będą problemem
gdyż ze względu na wysoką przewidywalną ilość osób
korzystających nie trzeba będzie ich podnosić gdyż zysk i
tak będzie wysoki. W okolicy Trzebini nie ma kręgielni
dlatego zainteresowanie wzrośnie. Nie ma także
restauracji, która może zaoferować klientom widok na
otwarte niebo niezależnie od pogody i pory roku.
Potencjalni klienci: Ofertę naszego obiekty kierujemy
zarówno do dzieci, młodzieży jak i do starszych osób, a
także do klientów zagranicznych, których przyciągnie
wyjątkowość tego miejsca. Korzystna lokalizacja ułatwi
pozyskanie klientów wszelkich klas i narodowości
Analiza SWOT
Mocne strony
-korzystna lokalizacja
-atrakcyjna oferta skierowana do
wszystkich
-wysoko wykwalifikowany personel
-dobry dojazd
-restauracja
Szanse
-wysoka ilość potencjalnych klientów
-klienci zagraniczni i turyści
Słabe strony
-konkurencja
-niedostateczna promocja
-brak kapitału zewnętrznego
Zagrożenia
-brak zainteresowania ze strony
stałych klientów konkurencyjnego
basenu
Przewidywane koszty budowy i
rozbudowy
Lp
Rodzaje prac
Koszty ponoszone w zł
I
Grunt, roboty przygotowawcze i uzbrojenie terenu
5 470 360,60
II
Stan zerowy (fundamenty)
1 924 960,00
III
Stan surowy otwarty (ściany)
5 525 200,00
IV
Stan surowy zamknięty (okna, drzwi)
4 205 600,00
V
Stan wykończeniowy (tynki, oblicowania)
4 510 090,00
VI
Stan wykończeniowy zewnętrzny
1 442 180,00
VII
Instalacje
1 985 640,00
ŁĄCZNE KOSZTY:
25 064 030,00
Przychody z poszczególnych
usług
Nazwa usługi
Tygodniowo
Miesięcznie
Rocznie
22 200 zł
88 800 zł
1 065 600 zł
Karnety
-----------------------
13 890 zł
166 680 zł
Siłownia
4 000 zł
16 000 zł
192 000 zł
Sauny
4 500 zł
18 000 zł
216 000 zł
Kręgielnia
61 400 zł
245 600 zł
2 947 200 zł
Nauka pływania
18 200 zł
72 800 zł
873 600 zł
110 300 zł
455 090 zł
5 461 080 zł
Basen
Razem :
Zestawienie przychodów i kosztów
Planowany koszt rozpoczęcia działalności =
25 390 589,6 zł
w tym:
-przewidywane koszty budowy – 25 064 030,60 zł
-koszty zakupu wyposażenia – 326 559 zł
 Przewidywane
przychody w pierwszym roku
działalności= 5 461 080 zł
 Z badań wynika, że przychód w następnych latach
działalności wzrośnie dwukrotnie. Oznacza to, że
wszelkie koszty i wydatki zwrócą się po 4 latach
działalności obiektu.

Projekt - parter
szatnia
basen rekreacyjny
basen sportowy
bar
wypożyczalnia
sprzętu
Projekt - piętro
sauny
kręgielnia
siłownia
bilard
Co powie na to gmina?

Nasz projekt Zagospodarowania zaniedbanego obszaru
na terenie gminy Trzebinia chciałybyśmy przedstawić
kierownictwu Wydziału Sportu, Turystyki i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzebini.
Zważając na to, że projekt jest bardzo rozbudowany, a
równocześnie jesteśmy świadome trudności finansowych
jakie posiadają na dzień dzisiejszy samorządy lokalne,
zapewne gminy nie będzie stać na to przedsięwzięcie.
Biorąc pod uwagę czas jaki poświęciłyśmy na
opracowanie tego projektu mamy nadzieję na to, że
nasz pomysł zostanie w przyszłości zrealizowany.
Jakie zdobyłyśmy umiejętności?
Realizując projekt nabyłyśmy wiele przydanych umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości. Nauczyłyśmy się jak krok po kroku
wykonać biznes plan i kosztorys. Znalazłyśmy odpowiedź na
nurtujące nas pytania związane z zaspokajaniem potrzeb
społecznych w naszej okolicy, a także jaki udział ma w tym
Urząd Miasta i Gminy. Dogłębnie zapoznałyśmy się ze strukturą
organizacyjną gminy Trzebinia.
 Pomocna w wyborze zagospodarowania zaniedbanego terenu
była przeprowadzona przez nas ankieta wśród uczniów i
mieszkańców z okolicznych gmin w tym również Trzebini.
Przeprowadziłyśmy także burzę mózgów w naszej klasie.
Spośród kilku pomysłów najbardziej entuzjastycznie został
przyjęty pomysł budowy mini aquaparku.

Basen
Ilość
Cena (zł)
Suma
Ulgowy
400
6
2 400
Studenci
200
9
1 800
Normalny
200
12
2 400
RAZEM:
6 600
Pon – Czw
Pt - Nd
Ulgowy
600
7
4 200
Studenci
300
10
3 000
Normalny
300
14
8 400
RAZEM:
15 600
powrót
Karnety miesięczne
Ilość
Cena (zł)
Wartość (zł)
Suma
90
24
29
2 160
80
33
45
2 640
80
48
68
3 840
70
75
110
5 250
RAZEM:
13 890
powrót
Siłownia
Ilość
Cena (zł)
Suma
Pon – Czw
160
10
1 600
Pt - Nd
300
8
2 400
RAZEM:
4 000
powrót
Sauny parowa i sucha
Ilość (na 15 min)
Cena (zł)
Suma
Pon - Czw
400
6
2 400
Pt - Nd
420
5
2 100
RAZEM:
4 500
powrót
Kręgielnia
Ilość
Cena (zł)
Suma
10:00 – 16:00
100
40
4 000
16:00 – 18:00
80
50
4 000
18:00 - …
400
60
24 000
RAZEM:
32 000
70
29 400
Pon - Czw
Pt - Nd
420
powrót
Nauka pływania
Ilość
Cena (zł)
Suma
100
45
4 500
- dzieci
25
200
5 000
- dorośli
18
400
7 200
- niepełnosprawni
5
300
1 500
RAZEM:
18 200
Indywidualne
Grupa (15 osób)
powrót

similar documents