edukacja_ku_przyszlosci_ntue_przygoda_z_teatrem

Report
Zajęcia realizowane w ramach projektu
Nowe Technologie na Usługach Edukacji
Edukacja ku przyszłości.
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok



Zajęcia "Przygoda z teatrem" stanowiły odpowiedź
na chętny udział uczniów SPSP Górażdże w
wielorakich inicjatywach związanych z teatrem.
Zajęcia te miały przybliżyć dzieciom historię oraz
specyfikę pracy w teatrze jak i dać uczniom
możliwość twórczego rozwoju w obrębie
przygotowania własnego przedstawienia
teatralnego.
Założeniem zajęć było zatem rozbudzenie
twórczego i kreatywnego myślenia oraz działania
uczniów uczęszczających na zajęcia "Przygoda
z teatrem".
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok











Kozok Robert
Kubiczek Krzysztof
Lalik Kevin
Niestrój Tomasz
Prorok Maja
Sobek Dawid
Szneider Patryk
Bieńkowska Liwia
Błyszcz Marta
Mądrzelewska Wiktoria
Przywara Denis
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok
opracowała Joanna Kluge-Jaisczok

similar documents