Prezentacja o Syrii

Report
S
Y
R
I
A
Stolica
Damaszek
Ustrój polityczny
republika
Typ państwa
państwo unitarne
Głowa państwa
prezydent Baszar al-Asad
Zastępca głowy państwa
wiceprezydent Farouk Al-Shara
Szef rządu
premier Wa’il al-Halki
Powierzchnia
• całkowita
• wody śródlądowe
88. na świecie
185 180 km²
0,06%
Liczba ludności (kwiecień 2014)
• całkowita
• gęstość zaludnienia
54. na świecie
22 087 048
119,3 osób/km²
GODŁO SYRII
arabski
POŁOŻENIE SYRII W ŚWIECIE
Język urzędowy
MAPA SYRII
FLAGA SYRII
SYRIA – INFORMACJE OGÓLNE
Syria jeszcze do niedawna mogła być wzorem państwa, gdzie
muzułmanie z chrześcijanami żyli w zgodzie i pokoju.
Między rodzinami wyznawców dwóch wielkich religii
monoteistycznych panowały bardzo dobre relacje sąsiedzkie i
wspólnotowe. Pod władzą partii rządzącej, chrześcijanie mieli
zapewnioną wolność religijną, mogli uczęszczać na nabożeństwa,
Msze św., spotykać się w domach na modlitwie, odnawiać i
budować kościoły, społeczeństwo muzułmańskie tolerowało
chrześcijańską mniejszość.
WOJNA DOMOWA
• Masowe protesty przeciwko rządom prezydenta Assada w marcu 2011 r.
bardzo szybko przerodziły sie w wojnę domową.
• Plan i strategia działania rebeliantów to: dążenie do powołania kalifatu, z
prawem szariatu jako wyznacznika sposobu życia dla wszystkich obywateli.
• Cały naród cierpi bombardowania, potyczki, zamachy. Według najnowszych
danych ONZ, nawet 70 tys. ludzi straciło już życie w tej krwawej i brutalnej
wojnie.
• Milion cywilów to uchodźcy, w tym ogromna liczba chrześcijan. Siły
opozycyjne traktują chrześcijan jako wrogów i popleczników rządu Assada.
• Tak jak cały naród, i oni, cierpią konsekwencje wojny, ale dodatkowo są
celem rebeliantów. Nikt im nie pomaga. Nagle stali się obcy w
swoim własnym domu.
W listopadzie 2013 roku miasto Sadat, którego ludność
to głównie syryjscy chrześcijanie, zostało przejęte przez
islamskich
rebeliantów
i
według
syryjskiego
prawosławnego arcybiskupa stało się widownią
"NAJGORSZEJ MASAKRY CHRZEŚCIJAN JAKA MIAŁA
MIEJSCE W SYRII W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH I PÓŁ
ROKU". 45 osób, w tym dzieci, zostało zamordowanych i
wrzuconych do masowych grobów, a 1500 rodzin
zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako żywe
tarcze.
Na początku grudnia 2013 roku, po tym jak
chrześcijańskie miasto Maloula zostało zdobyte przez
rebeliantów, dwanaście mniszek prawosławnych
zostało uprowadzonych z klasztoru. Trzej chrześcijanie
zostali zamordowani za odmowę wyrzeczenia się wiary.
Melchicki patriarcha Grzegorz III Laham sporządził listę
męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć
do końca 2013 roku. Lista ta liczy 215 nazwisk.
Niestety, nic nie wskazuje na to, aby została ona w
najbliższej przyszłości zamknięta.
PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN
Można wyróżnić trzy źródła prześladowań w Syrii:
islamski ekstremizm
paranoja wewnątrz dyktatury
zorganizowana korupcja
ISLAMSKI EKSTERMIZM
• Nakręcany przez ogromne pragnienie, aby cały świat skupić w „domu
islamu”, działa w sposób agresywny i nieagresywny.
• Dowodzą nim przywódcy grup etnicznych, niechrześcijańscy liderzy
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i państwowym, fanatycy, rewolucjoniści,
grupy paramilitarne, a także dalsi członkowie rodzin.
• Obecnie to bojówki Państwa Islamskiego, w mniejszym stopniu Dżabhat anNasura i inne radykalne grupy, stanowią główne ośrodki okrutnego nacisku
na chrześcijan.
• Państwo Islamskie wprowadziło kalifat w dużych częściach Syrii i Iraku pod
koniec czerwca 2014 r. Wcielono w życie restrykcyjną wersję prawa szariatu.
Już w lutym 2014 r. chrześcijanie w mieście Rakka zostali zmuszeni do
podpisania dokumentu naruszającego ich wolność religijną.
Paranoja wewnątrz dyktatury
• W Syrii przed wojną domową źródłem dyktatorskiej paranoi byli
głównie urzędnicy rządowi.
• Kontrolowali oni kościoły pod względem treści głoszonych podczas kazań, czy aby nie mają one charakteru politycznego. Dzisiaj rząd nie
zajmuje się już chrześcijanami, ale walką z opozycją.
• W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NIE PODEJMUJE SIĘ ŻADNYCH PRÓB
ZAPEWNIENIA WOLNOŚCI RELIGIJNEJ CHRZEŚCIJANOM.
Zorganizowana korupcja
• Rozwinęła się w Syrii podczas wojny domowej w warunkach
bezkarności i anarchii.
• Służy wzbogacaniu się jednostek, poprzez porwania i uprowadzenia.
• Porywani są Syryjczycy z różnych odłamów religijnych. Za porwaniami
chrześcijan kryją się motywy polityczne, finansowe i ideologiczne.
Chrześcijan uważa się za bogatą grupę społeczną wspierającą reżim.
Grupy chrześcijan dotkniętych
prześladowaniem
Są trzy grupy chrześcijan prześladowanych w Syrii:
• Kościoły historyczne głównie syryjski Kościół prawosławny i Kościół
rzymskokatolicki,
• Społeczności chrześcijan nawróconych z islamu,
• Kościoły protestanckie, w tym Kościoły ewangelikalne, Kościoły
zielonoświątkowe i społeczności chrześcijan niewymienionych wyżej.
W sumie chrześcijan w Syrii jest 1,1 miliona, przed wojną domową było ich 1,8
miliona. To oznacza, że 700 tysięcy chrześcijan uciekło z kraju.
W Syrii brakuje żywności, ceny chleba wzrosły czterokrotnie, a innych
produktów spożywczych – dwukrotnie. Energia elektryczna dostarczana
jest głównie z agregatów prądotwórczych, a ceny paliwa wzrosły nawet
o 700%. Trzy czwarte rządowych placówek służby zdrowia jest
zamkniętych. Regularne ostrzały artyleryjskie i bombardowania miejsc
wcześniej uznawanych za bezpieczne zmuszają ludzi do ciągłej ucieczki
przed przemocą. Prawie 70% placówek służby zdrowia w Syrii nie działa
(dane WHO), ponieważ zostały one zniszczone, brakuje personelu
medycznego, sprzętu medycznego i leków, w szczególności w
ogniskowych punktach walk.
„Proszę Was, abyście
w Waszym kraju byli
solą, światłem i
zaczynem, który
sprawi, że
chrześcijaństwo w
Polsce i w Europie
uniknie naszego losu”
Słowa te skierował do
Polaków
patriarcha Syrii
Grzegorza III.

similar documents