Legendy polsko -węgierskie

Report
Z postacią św. Emeryka
związana jest legenda o
założeniu klasztoru na
Łysej Górze. W czasach,
gdy w Polsce panował
Bolesław Chrobry, a na
Węgrzech Stefan I, książę
węgierski Emeryk został
zaproszony do dworu
myśliwskiego w Kielcach.
Przed wyruszeniem w
drogę otrzymał on od ojca
relikwię z krzyża
Chrystusowego, aby
strzegła go w podróży.
Szent Imre személyéhez kapcsolódik a Łysa Góra-n (Kopasz
Hegyen) megalapított kolostor legendája. Abban az időben,
amikor Lengyelországban Boleslaw Chrobry (Vitéz
Boleszláv) király uralkodott, Magyarországon pedig I István,
Imre herceget Kielce-be hívták egy vadászatra. Imre indulás
előtt kapott
apjától Krisztus
keresztjéből egy
darabot, ereklyét,
mely a herceg
védelmét
szolgálta volna.
Podczas jednego z polowań
królewicz zauważył jelenia i ruszył
za nim w pościg. Zwierzę wspięło
się na szczyt wzgórza. Kiedy
napinał łuk, Jeleń odwrócił głowę.
W jego wieńcu Emeryk ujrzał
świetlisty krzyż. Jego blask oślepił
łowczego tak, że musiał on opuścić
łuk i zasłonić oczy. W tym
momencie jeleń zniknął. Królewicz
został sam. Nikt nie odpowiadał na
jego wezwania. Wokół robiło się
coraz ciemniej.
Święty Jeleń
Az egyik vadászaton a herceg megpillantott egy gyönyörű
szarvast és üldözőbe vette. A vad egészen a hegy csúcsára
menekült. Amikor a herceg lövésre emelte az íját, a szarvas
hirtelen megfordult, körülötte nagy világosság lett,
melyben fényes keresztet látott meg. A fény ereje szinte
megvakította a herceget,
leengedte hát az íjat és
eltakarta a szemét. Ebben
a pillanatban a szarvas
eltűnt. A herceg pedig
egyedül találta magát az
erdőben. Senki nem
válaszolt a hívásaira, az
erdő pedig egyre sötétebb
lett.
W pewnym momencie
polanę rozjaśniło jasne
światło i Emerykowi
ukazał się anioł, który
kazał jechać księciu za
sobą, po wcześniejszym
złożeniu obietnicy,
która polegała na
oddaniu relikwii krzyża
Chrystusowego
mnichom.
Egyik pillanatban
nagy fény világította
meg a tisztást és
megjelent egy
angyal, aki arra
kérte a herceget,
hogy az ereklyét
adja oda a
kolostorban élő
szerzeteseknek.
Książę Emeryk przybył
do klasztoru kilka dni
później z biskupem
krakowskim. Biskup
złożył relikwie w
drewnianej kaplicy u
mnichów.
A herceg
megígérte, az
angyal pedig
kivezette őt az
erdőből. Néhány
nappal később
Imre herceg a
krakkói
püspökkel
érkezett a
kolostorba.
Bolesław Chrobry,
aby godnie
uhonorować
podarunek
Emeryka postawił
na górze klasztor i
sprowadził do
niego kilku braci
benedyktyńskich.
Do dzisiejszego
dnia pielgrzymi
wędrują na szczyt
wzgórza, aby
zobaczyć szczątki
Świętego Krzyża.
A fa templomban lerakta
az ereklyét, Boleszláv
király pedig, kolostort
alapított a hegy csúcsán,
hogy méltó helye legyen
Krisztus ereklyéjének és
hozott oda néhány
bencés szerzetest is.
A mai napig
zarándokolnak a
kolostorba a hívők, hogy
megtekintsék Krisztus
keresztjének a
maradványait.
Św. Kinga zwana również
Kunegundą urodziła się 5
marca 1234 roku w
Ostrzyhomiu, a zmarła
24 lipca 1292 roku w
Starym Sączu. Córka
króla Węgier Beli IV i
Marii Laskariny. Wyszła
za polskiego władcę
Bolesława Wstydliwego.
Jest świętą kościoła
katolickiego.
Szt. Kinga,
Kunigunda néven
ismert hercegnő,
Esztergomban
született 1234. május
5-én, és 1292 június
24-én Nowy Sącz-ban
halt meg. IV Béla
magyar király és
Laszkárisz Mária
legidősebb lánya volt.
V Boleszláv, lengyel
király felesége lett. A
katolikus egyház
egyik védőszentje.
Jak głosi legenda polski
książę krakowsko –
sandomierski Bolesław
poprosił o rękę węgierską
królewnę Kingę. Zwróciła się
ona do swojego ojca z
prośbą, aby w wianie nie
dawano jej złota i
kosztowności ani służby.
Chciała tylko jednego
skarbu – soli. Pragnęła dać
ją swojej przyszłej ojczyźnie.
Król Węgier podarował jej
kopalnię Siedmiogrodu w
Marmarosz. Kinga wrzuciła
do jej szybu swój
zaręczynowy pierścień.
A legenda szerint a
lengyel fejedelem,
Boleszláv, kérte meg a
magyar hercegnő kezét.
Kinga arra kérte apját,
hogy hozományként ne
aranyat, drága köveket és
szolgákat adjon neki.
Egyetlen egy kincset kért
az új hazájának- sót. A
magyar király neki
ajándékozta a máramarosi
sóbányát. Kinga az
aknájába dobta
jegygyűrűjét, és ezáltal
birtokba vette.
Kiedy wyruszała w drogę do kraju swojego męża zabrała ze
sobą doświadczonych górników węgierskich, aby w Polsce
szukali soli. Gdy ją znaleźli w Bochni i w Wieliczce, w
pierwszej bryle soli, jaką wydobyli znaleziono pierścień.
Kinga rozpoznała
w nim swój
zaręczynowy
pierścień i dziękowała za to Panu
Bogu.
Ezután magyar sóbányászokkal elindult férje országába,
hogy Lengyelország területén is keressenek sót. Bochnia és
Wieliczka városában találtak is, és az első kibányászott
tömbben ott
volt egy gyűrű.
Kinga
felismerte
benne saját
jegygyűrűjét.
A sóért és a
gyűrűért is
hálát adott
Istennek.
Wanda jest bohaterką polskiej legendy. Według
najbardziej znanej wersji Wanda, córka Kraka i
polska księżniczka nie zgodziła się na małżeństwo z
księciem niemieckim. Urażony odmową książę
najechał na ziemie polskie. Armia pod dowództwem
Wandy zdołała odeprzeć napad wojsk niemieckich.
Według legendy Wanda
rzuciła się w nurt Wisły,
aby nie prowokować
kolejnych napaści.
Według innej wersji była
to ofiara za odniesione
zwycięstwo.
Vanda egy lengyel legenda hősnője. A lengyel Krakk herceg
lánya volt. Nem áll szándékában hozzámenni a német
herceghez, aki sértett büszkeségének okán megtámadta
hadseregével a lengyel földet. Vanda saját seregével
megállította a német katonákat, és a Visztula vizébe fulladt.
Ennek egyik vélt oka az,
hogy feláldozta magát
annak érdekében, hogy
ne történjen több
támadás miatta, a másik
pedig, hogy a
győzelemért
Istennek áldozta életét.
Chcąc uczcić
bohaterstwo
księżniczki,
naród usypał jej
wysoki kurhan.
W 1890 roku
postawiono na
nim pomnik
zaprojektowany
przez Jana
Matejkę.
A lengyel nép a
hercegnő bátorságának
emlékére sírhantot
emelt. A tetejére 1890ben Jan Matejko
tervezésével szobrot
építettek Vandáról.

similar documents