Pěstování a sklizeň brambor - SOŠ veterinární, mechanizační a

Report
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a
zahradnická a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
Publikace vznikla v rámci projektu OPVK „Začínáme s praxí již ve škole“
na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích,
reg. č. CZ.1.07/1.3.40/01.0007.
Ing. Milan Pavel
České Budějovice, 2013
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
I. DÍL
STROJE PRO SETÍ, PŘÍPRAVU PŮDY A PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR
V příštích hodinách se budeme zabývat následujícími
tématy:

Sázení zemědělských plodin
Systém pěstování brambor
Zásady pěstování brambor
Stroje pro klasickou technologii pěstování brambor

Moderní technologie pěstování brambor



s odseparováním kamenů předem
SÁZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN




některé zemědělské plodiny se sází
nejčastější případ jsou brambory
dále se sází kořenová zelenina a v druhém vegetačním roce pro
tvorbu osiva (mrkev, petržel)
další ze způsobů sázení, je sázení předpěstované zeleniny například
kedlubny, květák, nebo zelí
Z uvedených příkladů je nejdůležitější a nejčastější sázení brambor,
ostatní případy jsou pouze okrajové.
SÁZENÍ BRAMBOR

brambory se sází v druhé polovině dubna

sadba na jeden hektar je 18 – 20 q (tj. 1,8 – 2 tuny)

hnojení chlévským hnojem alespoň v dávce 50 tun/ha
Při růstu brambor je nutno zabezpečit dostatečné provzdušnění
půdy a proto jsou brambory sázeny do hrůbků, které je po
dobu vegetace nutno několikrát proorat.
Z důvodu minimalizace vodní eroze je vhodné aby hrůbky byly
vytvořeny po vrstevnici pozemku.
KOTOUČOVÝ SAZEČ BRAMBOR
1.
vačková dráha
2.
otočný palec
kopírující
vačkovou
dráhu
3.
čep
4.
unašeč hlíz
5.
zásobník
ELEVÁTOROVÝ SAZEČ BRAMBOR
1.
hlízy v zásobníku
2.
hlízy přepadlé
z elevátoru
3.
miskový elevátor
4.
rám stroje
5.
rozorávací radlice
SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ
BRAMBOR

pěstování na svažitých
pozemcích

lehká a provzdušněná půda
důvodem je především ušetření
nákladů na pracovníky

hnojení alespoň 50 t/ha

minimalizace poškození brambor
při transportu a skladování

pěstování v tzv. hrůbcích

rozteč hrůbků je 62,5 nebo 75 cm

vyšší výnos a ekonomický zisk

sadba probíhá ideálně od 20.4. do
1.5., rostlina nesmí být ohrožena
přízemními mrazíky


změna technologie pěstování
brambor (nízké využití lidské
práce)
ZÁSADY PĚSTOVÁNÍ
BRAMBOR
STROJE PRO KLASICKOU TECHNOLOGII PĚSTOVÁNÍ
BRAMBOR

sázení (viz. kapitola sázení)

vláčení na „slepo“ před vzejitím rostlin síťovými branami

proorávka vzešlého porostu minimálně dvakrát, poslední proorávka před
zapojením porostu, aby nedošlo k poničení rostlin stroji

aplikace chemických ochranných látek a případné přihnojení porostu

likvidace natě před sklizní

sklizeň a doprava na posklizňové ošetření a uskladnění
KLADÍVKOVÝ DRTIČ NATĚ
SKLIZEŇ BRAMBOR



brambory je nutné vyorat z hrůbků
celkový objem hlíz v materiálu, který přichází do sklizňového stroje
je cca 5 ÷ 7%.
výnos brambor je 23 ÷ 28 t/ha.

similar documents