NinaHaladová_Ideálnyštát.

Report
IDEÁLNY ŠTÁT
Nina Haladová
OBSAH
 Politika,...
 Obyvatelia,
priemerná mzda,...
 Príspevky ľuďom
 Zamestnania...
 Služby ľuďom...
POLITIKA

Poslanci






Mali by sme 80 poslancov
Každý jeden by mal 1 asistenta a nič viac
Robili by 8 hodín denne (5dní v týždni)
Plat by mali primerane veľký podľa finančnej situácie
štátu
Za každé odídenie z práce bez vybratia dovolenky by
sa im strhlo z platu
Ešte by od štátu dostali notebook a USB kľúč

Prezident
Na začiatku jeho vlády by si vybral 1 dom v ktorom
bude bývať
 Plat by mal menší ako poslanci keďže má tú výhodu
že má dom, auto so šoférom, a nemusí pracovať 8
hodín denne (bola by to jediná nebrigádnická
pracujúca výnimka štátu)
 Mal by jedného asistenta ktorý by bol zároveň aj jeho
hovorcom

 Ministestvá

10 ministerstiev:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja
 Ministerstvo financií
 Ministerstvo hospodárstva, pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka
 Ministerstvo kultúry
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 Ministerstvo spravodlivosti a obrany
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
 Ministerstvo vnútra
 Ministerstvo zahraničných vecí
 Ministerstvo zdravotníctva a životného prostredia


„Rarita“
Štát by mal špeciálnu desať člennú komisiu ktorá by
kontrolovala ministerstvá ako, kde a kedy míňajú
financie, aby nikde nevládla korupcia, aby poslanci
nedostávali obrovský plat a pritom diaľnice sa
nestavali vééééľa rokov alebo aby neboli diaľnice
najdrahšie v Európe...
 Keď je pri moci koalícia tak z opozície je zostavená
komisia

Opozícia by mala 40 poslancov
 Koalícia 40 poslancov z toho 4 na každom
ministerstve
 Poslanci by nemali poslaneckú imunitu


Pár zákonov na ukážku:





Za prekročenie rýchlosti pokuta 50€
Za jazdu pod vplyvom alkoholu väzenie
Napadnutie človeka väzenie
Krádež väzenie
Zabitie človeka väzenie
OBYVATELIA
Priemerne by mal ideálny štát 10mil. obyvateľov
 Priemerná mzda by bola 1200€
 Minimálna mzda 800€
 V štáte by bola jedna obrovská poisťovňa
 Každý obyvateľ by mal možnosť na dovolenku 30
dní do roka, na PN 2x do roka
 DPH by bolo 5% (podobne ako v Nemecku)

PRÍSPEVKY

Nezamestnaným

Delili by sa podľa toho:
Či ste predtým pracovali alebo nie
 Ako dlho ste pracovali
 Prečo vás vyhodili
 Keď ste nepracovali
 Koľko máte rokov
 Kedy ste skončili školu a akú


Zdravotne postihnutým





Aké postihnutie majú
Ako starý sú
Či ste predtým pracovali alebo nie
Či navštevujete školu alebo nie
Či bývate v DSS alebo pri rodina
Pre bezdomovcov a rómskych obyvateľov by bol
špeciálny systém (kartičky)-každý týždeň by im
prišli body a ony by mohli ísť do špeciálneho
obchodu
 Aby mali čo jesť, aby ich deti mohli chodiť do
školy s pomôckami a aby mali čo nosiť

Príspevky na 1 dieťa:70€
 Príspevky na 2 deti: 110€
 Príspevky na 3 deti: 170€
 Príspevky na 4 deti: 200€



Matka/otec na materskej: 150 €
(príspevky na deti by platili pokiaľ by si dieťa
nenašlo stále zamestnanie, sa neodsťahovalo
alebo do 25 rokov
ZAMESTNANIA
V zamestnaní by vám dali plat podľa toho či máte
VŠ alebo SŠ, akú VŠ alebo SŠ máte, či ste
predtým pracovali, ak áno tak kde a ako dlho
 Každý okrem brigádnikov by pracoval 8
hodín(brigádnici 5)
 Každý zamestnanec má právo na 4 týždňovú
dovolenku a 2x do roka PN-ku ale len s
potvrdením od lekára o jeho zdravotnom stave

Štát musí zabezpečiť každému obyvateľovi prácu
 Do zamestnaní by chodili inšpektori a
kontrolovali by vaše nasadenie v práci, ak by ste
neprešli ich kontrolou tak vás automaticky
vyhodia z práce a vy si budete musieť nájsť novú
prácu do mesiaca potom vám štát zmenší
príspevky

SLUŽBY ĽUĎOM

Zdravotné:
Každý obyvateľ štátu by mal možnosť ísť lekárovi
 Predpísaný liek od lekára je automaticky zadarmo
 V celom štáte by bola jedna poisťovňa na všetko
(zdravotná starostlivosť, dopravná nehoda,
poškodenie majetku....)


Zábava

V štáte by boli NP, aquaparky, lunaparky, kasína,
bary, kino, rôzne tvorivé krúžky....

Samozrejme ideálny štát by nemal zabúdať ani
na investorov a preto by im poskytoval dostatok
priestoru na rôzne hotely, štadióny, zábavné
parky...no samozrejme by si nechal určité územie
vyhradené len pre prírodu a nenechal by všetky
lesy lúky.... zastavať len pre peniaze
DODATOK

Ideálny štát by mal múdrych vládcov ktorý by si
uvedomovali že keď chcú dobre sebe musia chcieť
dobre štátu a to na tomto svete ani zďaleka
nehrozí pretože ľudia nemyslia na 100%(aj na
štát) myslia len na 50%(len na seba). Preto v
každom štáte sú medzery medzi vládou, zákonmi
ale aj obyvateľmi a tak ideálny štát fungovať
nemôže. 
(Dúfam že ste si z tejto prezentácie aspoň niečo vzali.)

similar documents