vy_32_inovace_186_tepelna_vymena

Report
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV: VY_32_INOVACE_186_Tepelná výměna
AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav
ROČNÍK, DATUM: 8., 17.11.2011
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
REDIZO: 600 150 585
ANOTACE
• V materiálu se prezentuje změna vnitřní
energie tělesa tepelnou výměnou,
vedením, prouděním a zářením
/sáláním/, principy s příklady
jednotlivých způsobů vedení tepla,
základní charakteristiky přenosů tepla.
Určeno pro osmý ročník.
Přenos vnitřní energie vedením.
Přenos vnitřní energie prouděním.
Přenos vnitřní energie zářením
/sáláním/.
Přenos vnitřní energie vedením
Na obrázcích je elektrická žehlička a elektrická pájka.
Jaký druh energie obě zařízení přeměňují v tepelnou energii?
Kdy mluvíme o tepelné výměně
vedením?
 Pokud jsou tělesa v klidu (nekoná se práce) a
vzájemně se dotýkají. Podmínkou je, aby obě tělesa
měla různou teplotu.
 Teplo pak přechází z tělesa teplejšího na chladnější.
 Tepelná výměna vedením probíhá hlavně u pevných
látek.
 Tepelná výměna je podmíněna vodivostí látky.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
vedením?/další definice /
• Největší tepelnou vodivost mají kovy,
čehož se využívá v technice při
konstrukci vařičů, radiátorů ústředního
topení apod.
• Kov, který je dobrým vodičem elektřiny,
je také dobrým vodičem tepla.
Tepelná výměna prouděním
Přenos vnitřní
energie zářením
Přenos
vnitřní
zářením
Přenos vnitřní
energieenergie
zářením
Tepelná výměna prouděním, je pro vaření pokrmů zcela
nezbytná, a to tak že teplá voda zahřátím proudí nahoru a
studená dolů, vlivem různých hustot.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
• Pokud se výměna tepelné energie uskutečňuje
vyzařováním nebo pohlcováním
elektromagnetického záření.
•
•
•
Vysílání záření je podmíněno tepelným pohybem
atomů a molekul tělesa.
Při vyslání tepelného záření se vnitřní energie
tělesa zmenší.
U tělesa, které toto záření přijme, se naopak
energie zvýší.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
• Pomocí tepelného záření se může
vnitřní
energie těles zvýšit i tehdy, jsou-li
oddělena vakuovou vrstvou.
• Zářením se např. dostává na Zemi
tepelná enrgie ze Slunce.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
• Sálání je přirozená vlastnost těles.
• Každé těleso vysílá záření.
• Dopadne-li toto záření na jiné těleso, je částečně
pohlceno a částečně se odráží.
• Pohlcené záření způsobuje zvýšení vnitřní energie
tělesa.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
• Pohltivost a odrazivost záření u tělesa závisí
především na jakosti povrchu a na jeho barvě.
•
V praxi má tento poznatek význam především při
konstrukci různých zařízení, např. bílých chladniček
a
mrazáků, aby se co nejvíce záření odrazilo.
• V létě nosíme světlé oblečení, aby se záření odrazilo.
• Chceme-li, aby se co nejvíce záření pohltilo, volíme
černou barvu povrchu.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
Jak to vypadá s úplně černým tělesem?
Je to fyzikální model tělesa, které pohlcuje
veškeré záření, které na ně dopadá.
Nedochází u něj k žádnému odrazu záření,
funguje jako dokonalý zářič energie.
Kdy mluvíme o tepelné výměně
zářením?
S teplem bychom měli umět hospodařit a
omezit ztráty tepla unikajícího do okolí.
Tepelné ztráty jsou také podstatně ovlivněné
velikostí a uspořádáním otvorů oken a dveří,
ale samozřejmě i zvyklostmi větrání.
zápis
• Teplo souvisí s vnitřní energií těles.
• Přechází vždy z tělesa teplejšího na chladnější,
dokud se teploty těles nevyrovnají.
• Způsob přechodu mezi tělesy nebo soustavami
se děje vedením, prouděním a zářením (sáláním).
Použité obrázky – Wikipedia
Použité kliparty – kolekce PowerPoint 2007,
www.office. microsoft.com
Soubor:Electric iron lie.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 6. 7. 2005, 17:52, last modified on 6. 7. 2005, 17:52 [cit.
2011-11-17]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_iron_lie.jpg>.

similar documents