Luboš Louženský

Report
Jak přesvědčit zákazníka,
aby nakoupil právě u vás
Luboš Louženský, H1.cz
Téma první
Kdo je (můj) zákazník
Odkud přišel?
Kolik utrácí?
Kvůli čemu přišel?
Téma druhé
Kdo jsem já a co
prodávám
Silné a slabé stránky
Příležitosti a hrozby
V čem se liším já a můj produkt?
Téma třetí
Jak dostat zákazníka
do dveří
Nové trhy
Vývěsní štít
Pověst
Téma čtvrté
Jak se dostat tam,
kde se zákazník rozhoduje
Lidské chování
Situace a místa rozhodování
Zdroje informací
Téma páté
Jak se připomínat
Remarketing
Emailing
Socail
Téma šetsté
Emoce
Jak působíte na zákazníka
Jaké emoce vyvolává váš produkt
Jak používáte emoce při propagaci
Téma sedmé
Marketingový mix
PPC, SEO, Social, Brand
Banery, Emailing, Offline
Vlastní web
Téma osmé
Nápady závěrem
Přidaná hodnota
Životní cyklus zákazníka
Dejte lidem moc
Děkuji za pozornost
Luboš Louženský
[email protected]
Twitter: @lubos

similar documents