Prezentacja Power Point: Porównywanie ułamków zwykłych

Report
Porównywanie ułamków zwykłych
o jednakowych licznikach
Porównywanie ułamków zwykłych
o jednakowych mianownikach
Rozszerzanie ułamków zwykłych
Skracanie ułamków zwykłych
Porównywanie ułamków zwykłych
o różnych mianownikach i licznikach
Co jest większe
3
6
czy
3
5
?
Rozwiązanie
3
6
<
3
5
Spośród dwóch ułamków o jednakowych
licznikach, większy jest ten, który ma
mniejszy mianownik.
Przykłady:
2 2

9 5
12 12

35 33
Co jest większe
2
7
czy
3
7
?
Rozwiązanie
2
7

3
7
Spośród dwóch ułamków o jednakowych
mianownikach,większy jest ten, który ma
większy licznik.
Przykłady:
5 7

9 9
11 12

33 33
1  2 4
=
=
2
4
8

2
2
2
2
Aby rozszerzyć ułamek zwykły należy
pomnożyć licznik i mianownik ułamka przez tę
samą liczbę różną od zera.
Przykład:
4
5
4
=
4
16
20
6
9
2

=
3
:3
:3
Aby skrócić ułamek zwykły należy podzielić
licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę
różną od zera.
Przykład:
15
20
:5
=
:5
3
4
UWAGA!
Istnieją ułamki, których nie
można skrócić. Nazywamy je
ułamkami nieskracalnymi.
Przykłady:
1 1 2 3
, , ,
2 3 3 5
Aby porównać ułamki o różnych licznikach
i mianownikach, można je rozszerzyć lub
skrócić tak, aby miały jednakowe liczniki
albo mianowniki.
Przykład 1:
Co jest większe
3
4
czy
Rozwiązanie
4
?
5
I METODA: Sprowadzamy ułamki
do wspólnego licznika
12
16

3
4
<
4
5

12
15
II METODA: Sprowadzamy ułamki
do wspólnego mianownika
15
20

3
4
<
4
5

16
20
Co jest większe
Przykład 2:
6
9
czy
1
?
3
Rozwiązanie:
2
3

1
6
>
3
9
Czasem, aby porównać ułamki o różnych
licznikach i mianownikach wystarczy zauważyć,
że jeden z nich jest większy, a drugi mniejszy od
1/2
Przykład:
Co jest większe
3
8
czy
Rozwiązanie
7
?
10
0
1/2
0
3 1/2
8
7
10
7
3
>
10
8
1
1
KONIEC

similar documents