Instalacja Windows 7 z pendrive*a

Report
1.Tworzenie bootowalnego pendrive
2.Bootowanie pendrive’a
z poziomu bios’u
3.Instalacja systemu Windows 7
 Pendrive z pojemnością powyżej 4GB
 Zainstalowany darmowy program Windows 7 USB/DVD download tool
 Obraz płyty z systemem. Najlepiej w rozszerzeniu *.ISO
Za pomocą „Windows 7 USB/DVD download tool”
Obraz okna programu, do
wyboru pliku *.ISO do wgrania
na pendrive.
Obraz okna systemowego
wyboru pliku *.ISO do wgrania
na pendrive.
Tutaj wybieramy USB
device (urządzenie USB)
jako Nasz nośnik.
Wybieramy docelowy nośnik, na który
zostanie skopiowany instalator
systemu i pliki bootowalne.
Na tym etapie, program
tworzy bootowalny instalator
systemu Windows 7,
najpierw formatując nośnik, a
następnie kopiuje na niego
potrzebne pliki.
Ta czynność trwa od 2 do 10
minut, w zależności od
wielkości pliku *.ISO,
prędkości przesyłu danych
miedzy komputerem a
urządzeniem USB, oraz
ogólnej prędkości działania
aktualnego systemu.
.
Tworzenie bootowalnego
urządzenia USB powiodło
się.
Etap utworzenia pendrive
kończy się na 100%-ach
kopiowania plików.
Po uruchomieniu ustawien
BIOS’u w pierwszej kolejnosci,
należy w zakładce BOOT
zaznaczyć UEFI first, aby móc
zbootować pendrive. (Ustawienia
mogą się trochę różnić w
zależności od wersji BIOS’u)
Boot manager’a uruchamiamy
podczas testu post. Aby wejść
należy (w większości wersji
BIOSU) nacisnąć klawisz F12.
W tym miejscu wybieramy nasz
nośnik USB, urządzenie się
zbootuje automatycznie.
Gdy pendrive zostanie poprawnie
zbootowany to podczas
ponownego rozruchu, po przejściu
testów POST, wyświetlony
zostanie komunikat, informujący,
że naciśnięcie dowolnego
klawisza spowoduje rozruch z
Naszego nośnika, wiec
przyciskamy jeden z klawiszy. Po
chwili rozpocznie się ładowanie
plików instalacyjnych.
Na tym etapie instalacji wybieramy
język systemu, format godziny i
waluty oraz metodę wprowadzania
informacji, a następnie
przechodzimy Dalej. W następnym
etapie klikamy Zainstaluj teraz. Aby
kontynuować, trzeba zaakceptować
umowę licencyjną. Ponownie
wybieramy Dalej. Wskazujemy
rodzaj instalacji – najlepiej wybrać
Niestandardowa (zaawansowane).
W oknie „Gdzie chcesz
zainstalować system Windows”
wybieramy „Opcje dysku
(zaawansowane)”, aby
przygotować niesformatowany
dysk. Następnie wybieramy jedną
z partycji wyświetlanych na liście i
klikamy „Nowy”, w odpowiednie
pole wpisujemy rozmiar tworzonej
partycji w MB, a następnie
„Zastosuj”. W ten sam sposób
możemy jeszcze podzielić
nieprzydzielony rozmiar na
dodatkowe partycje, przeznaczone
na własne pliki. Po odpowiednim
podzieleniu twardego dysku,
formatujemy jego partycje,
wskazując je po kolei na liście i
wybierając „Formatuj”.
W tym momencie można odejść od
komputera, gdyż system przechodzi
pare etapów instalacji. m.in.:
•
Kopiowanie plików systemu
Windows
•
Rozpakowywanie plików
systemu Windows
•
Instalowanie funkcji
•
Instalowanie aktualizacji
•
Kończenie instalacji.
Tutaj również nie jest
potrzebna Nasza
ingerencja ponieważ,
system również robi to
automatycznie.
W następnym kroku wybieramy
ustawienia aktualizacji, gdzie
zalecane jest wybranie pierwszej
opcji - Użyj ustawień zalecanych.
Trzeba nadać nazwę administratora
oraz komputera. Następnie
będziemy mogli skorygować
ustawienia daty i godziny oraz strefy
czasowej, jak i również można
będzie podłaczyć komputer do sieci
bezprzewodowej, jeśli system
podłączy się do zabezpieczonej sieci
to poprosi o hasło do sieci. Jeśli
jednak nie mamy zamiaru korzystać
z nowej funkcji, wybieramy Pomiń.
System Windows finalizuje
ustawienia i po chwili zostanie
wyświetlony pulpit Windows 7.
Po sfinalizowaniu ustawień,
system loguje się na konto
użytkownika utworzonego
przy wstępnych
konfiguracjach, gdzie
następnie można dalej
personalizować swój system.
GOTOWE 
Uwaga!
Aby móc ponownie używać pendrive do zdjeć, muzyki filmów itp. – NALEŻY GO SFORMATOWAĆ!
Klasa 2F
Źródła:
http://www.trochetechniki.pl/
http://www.instalki.pl/
http://www.elektroda.pl/

similar documents