Rolnictwo ekologiczne

Report
ROLNICTWO
EKOLOGICZNE
Wywiad z Panem Tomaszem Nowakowskim .
Rolnikiem ekologicznym uprawiającym różnego
rodzaju warzywa , posiadającym hodowlę owiec ,
oraz kur .
CO TO JEST GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE ?
Rolnictwo ekologiczne to system
gospodarowania , który aktywizując
przyrodnicze mechanizmy poprzez
stosowanie środków naturalnych ,
nieprzetworzonych technologicznie ,
zapewnia trwałą żyzność gleby ,
zdrowotność zwierząt , nie zatruwa
środowiska a przy tym pozwala
produkować wysokiej jakości , zdrowe
produkty rolnicze zwane żywnością
ekologiczną .
DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN NA PROWADZENIE
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO , UWZGLĘDNIAJĄC
WYMAGANIA EKOLOGII ?
To jak ważne są technologie stosowane w rolnictwie
uświadomiły wszystkim powszechnie stosowane środki
ochrony roślin i nawozy sztuczne .W wyniku badań okazało
się, że po ich stosowaniu produkty spożywcze zawierają
nadmierne ilości trucizn i związków w organizmie często
przetwarzanych na substancje rakotwórcze i trujące . W
pierwszej kolejności zwrócono uwagę na odżywianie dzieci ,
ale wkrótce , w wielu krajach , zapanowała moda na
zdrową żywność uzyskiwana w gospodarstwach
ekologicznych .Postanowiłem spróbować , aby nie narażać
mojego zdrowia i moich najbliższych , oraz innych ludzi i
uprawiać zdrowe , oraz naturalne produkty .
CZY TRUDNO JEST BYĆ ROLNIKIEM
EKOLOGICZNYM ?
Początki były trudne. Musiałem
zrezygnować z nawozów sztucznych ,
zmienić dobór roślin i płodozmian , aby
gleby doszły do wymaganej struktury i
zasobności w składniki pokarmowe .Nie
ukrywam , bałem się że ten projekt po
prostu nie wypali , ale jak widać udało się.
CO UPRAWIA PAN NA SWOIM
GOSPODARSTWIE ?
Jedną z głównych upraw są ekologiczne
pomidory , z których słynie moje
gospodarstwo . Oprócz pomidorów
uprawiam również innego typu warzywa
tj. marchew , pietruszkę , ziemniaki , oraz
owoce . Od niedawna zajmuję się także
hodowlą kur .
JAKIE SĄ ZASADY STOSOWANE W
EKOROLNICTWIE ?
Po pierwsze nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów ,
fungicydów , herbicydów itp.), w celu zwalczania szkodników i chwastów .Nie
stosuje się również wielo hektarowych monokultur za to prowadzi się uprawy w
systemie mozaikowym .W terenie uprawnym pozostawia się zbiorniki i cieki wodne
a nawet buduje nowe zamiast stosowanej dotychczas totalnej melioracji .
Monokultury wyczerpujące jednostronnie gleby są stosowane w wydłużonych
cyklach płodozmianowych ( nawet kilkunastoletnich ) . Powszechnie stosuje się
nawozy zielone , szczególnie z roślin motylkowych co z połączeniem z kompostem ,
obornikiem i przy udziale wapnowania pozwala utrzymać strukturę i żyzność gleby
na prawidłowym poziomie . Używa się maszyn i narzędzi chroniących glebę ,
poprawiających jej strukturę , oszczędzających energię ;elementarna zasada
ekologicznej uprawy roślin brzmi : płytko orać a głęboko spulchniać, chodzi o to
,aby nie odwracać gleby , ponieważ niszczy to naturalną stratyfikację
mikroorganizmów glebowych . Przygotowuje się siano i kiszonki zgodnie z
prawidłowościami biologicznymi . W odżywianiu zwierząt hodowlanych nie stosuje
się substancji czynnych takich jak antybiotyki , hormony a stosowana pasza
pochodzi z własnego gospodarstwa . Zwierzęta hoduje się w tak zwanym systemie
ściółkowym w efekcie powstaje obornik , a nie gnojowica .
JAKIE SĄ OGÓLNE KORZYŚCI EKOLOGICZNEGO
ROLNICTWA ?
Ekorolnictwo w pewnym stopniu zmniejsza
zjawisko bezrobocia na wsi .Mniejsza mechanizacje
zastępuje się dodatkową pracą ludzi . Gospodarstwo
naturalne może być podstawą bazy noclegowożywieniowej dla rodzinnego przedsiębiorstwa
turystycznego .Nie mniej ważne jest przetwórstwo
żywności . Zastosowanie tradycyjnych technik
konserwacji często pozwala na produkcję lokalnych
wyrobów . Jeżeli uruchomiona zostanie sieć
dystrybucji , możliwe jest sprzedawanie własnych
przetworów jako luksusowych produktów
ekologicznych . Tak pomyślnie kompleksowe usługi
, zwłaszcza w okolicach atrakcyjnych turystycznie ,
dla wielu rodzin stanowią intratne źródło
utrzymania i gwarantują wyższe zarobki .
PREZENTACJE PRZYGOTOWAŁY :
EDYTA MAJER I ZUZANNA OLEKSIAK
NASZE ZDJĘCIA
Zuzia
Edyta
DO ZOBACZENIA !

similar documents