Us*ugi Google - opis: Google Docs

Report
Usługi Google - opis: Google
Docs
Bartłomiej Getlich, grupa nr 32
Europeistyka 2011/2012
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wstęp
Dokumenty
Arkusze kalkulacyjne
Prezentacje
Rysunki
Przeglądarka dokumentów Google
Poruszanie się po menu głównym
Wnioski
Źródła
WSTĘP
Obecnie na rynku najbardziej popularnym pakietem do tworzenia
dokumentów, prezentacji itp. jest pakiet Microsoft Office. Czy
jednak tylko on nadaje się do tworzenia dobrych prezentacji
dokumentów czy arkuszy kalkulacyjnych? Odpowiedź brzmi NIE. Na
rynku coraz większą popularnością cieszy się Google Docs, który jest
darmowym programem, i wymaga tylko dostępu do sieci.
WSTĘP
Dokumenty Google to zestaw usług, które
umożliwiają tworzenie różnych typów dokumentów,
pracę nad nimi w czasie rzeczywistym z innymi
osobami oraz przechowywanie dokumentów i
innych plików – wszystko to w trybie online i do
tego bezpłatnie. Mając połączenie z internetem, można
uzyskiwać dostęp do dokumentów i plików z dowolnego
komputera w każdym miejscu na świecie. (Niektóre
czynności można nawet wykonywać bez połączenia
internetowego). Od 7 lutego 2006 dostępne w języku
polskim.
Dokumenty
 Dokumenty Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i
edytowanie dokumentów w trybie online. Oto kilka konkretnych
czynności, które można wykonywać:
 Konwertowanie większości typów plików na format Dokumentów
Google.
 Dodawanie ozdobników i formatowanie dokumentów za pomocą
opcji takich jak malowanie formatowania, marginesy, odstępy i
czcionki.
 Zapraszanie innych osób do współpracy nad dokumentami,
przyznawanie im uprawnień do edycji, komentowania i
wyświetlania.
 Współpraca w czasie rzeczywistym w trybie online i prowadzenie
rozmów na czacie ze współpracownikami.
 Przeglądanie historii zmian wprowadzanych do dokumentów oraz
przywracanie dowolnej wersji.
 Pobieranie Dokumentów Google na pulpit w postaci plików w
formacie Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML lub ZIP.
 Tłumaczenie dokumentów na różne języki.
 Wysyłanie dokumentów do innych osób w postaci załączników do emaili.
Dokumenty:
tworzenie i zapisywanie
 Rozpoczynając pracę z dokumentami Google, można utworzyć nowy
dokument online, przesłać istniejący dokument lub użyć szablonu z
naszej galerii szablonów.
 Aby utworzyć nowy dokument, należy otworzyć listę dokumentów,
kliknąć czerwony przycisk Utwórz i wybierz Dokument z menu
rozwijanego.
 Gdy tylko nada się dokumentowi nazwę lub zacznie pisać,
Dokumenty Google będą automatycznie zapisywać wprowadzane
zmiany co kilka sekund. U góry dokumentu można zobaczyć tekst
wskazujący czas ostatniego zapisania dokumentu. Dostęp do
dokumentu można uzyskać w każdej chwili, otwierając listę
dokumentów na stronie http://docs.google.com.
 Jeśli chce się zapisać kopię dokumentu na komputerze, można go
pobrać. W dokumencie trzeba przejść do menu Plik i wskazać
kursorem myszy opcję Pobierz jako. Należy wybrać jeden z
następujących typów plików: HTML (spakowany), RTF, Word, Open
Office, PDF lub zwykły tekst. Dokument zostanie pobrany na
komputer.
Dokumenty : formatowanie
W dokumentach Google dostępne są różne opcje formatowania m.in.:
 Zmiana koloru tekstu i tła
 Rozmiar tekstu i odstęp
 Style akapitów i nagłówków
 Narzędzie maluj formatowanie:
W dokumentach Google można kopiować formatowanie zastosowane
względem jakiegoś fragmentu tekstu do innego fragmentu,
korzystając z narzędzia Maluj formatowanie.
Arkusze kalkulacyjne
 Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie,
udostępnianie i edytowanie arkuszy w trybie online. Oto kilka
konkretnych czynności, które można wykonywać:
 Importowanie i konwertowanie danych w formatach .xls, .csv, .txt i
.ods.
 Eksportowanie danych w formatach .xls, .csv, .txt i .ods oraz plików
PDF i HTML.
 Formatowanie komórek i edytowanie formuł w celu dokonywania
obliczeń i wyświetlania danych w żądany sposób.
 Rozmawianie w czasie rzeczywistym na czacie z innymi osobami
zajmującymi się edycją tego samego arkusza kalkulacyjnego.
 Tworzenie wykresów i gadżetów.
 Umieszczanie arkuszy kalkulacyjnych lub ich poszczególnych
fragmentów w blogu albo w witrynie internetowej.
Arkusze
kalkulacyjne
 Tworzy się je podobnie jak dokumenty.
 Dane w arkuszach kalkulacyjnych można formatować na wiele
sposobów za pomocą opcji na pasku narzędzi arkuszy
kalkulacyjnych. Możesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi,
aby zobaczyć opis działania danej opcji.
 Oto główne opcje formatowania:
 Drukowanie
 Cofnięcie lub powtórzenie ostatniej czynności
 Zmiana formatu liczby, daty lub waluty
 Formatowanie treści komórek
 Zmiana rozmiaru czcionki
 Dodanie pogrubienia lub przekreślenia
 Zmiana koloru tekstu lub tła
 Dodanie obramowania
 Wyrównanie tekstu
 Scalenie komórek w poziomie w wybranych wierszach
 Zawijanie tekstu
 Dodanie formuł
Arkusze kalkulacyjne: przesyłanie
arkusza kalkulacyjnego
 Do Dokumentów Google w dowolnym momencie można przesyłać
istniejące arkusze kalkulacyjne. Podczas przesyłania arkusza
kalkulacyjnego można zachować jego oryginalny typ pliku lub
przekonwertować go na format Dokumentów Google.
Przekonwertowanie arkusza kalkulacyjnego na taki format
umożliwia edytowanie go i prowadzenie nad nim współpracy online
z dowolnego komputera.
 Można przesyłać następujące typy plików:
 .xls i .xlsx
 .ods
 .csv
 .tsv
 .txt
 .tsb
Prezentacje
Prezentacje Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i
edytowanie prezentacji online. Oto kilka czynności, które można
wykonać:
 Udostępnianie prezentacji znajomym i współpracownikom.
 Przesyłanie i konwertowanie istniejących prezentacji na format
Dokumentów Google.
 Pobieranie prezentacji jako plików PDF, PPT i TXT.
 Wstawianie obrazów i filmów oraz formatowanie slajdów.
 Udostępnianie prezentacji dla szerokiego grona odbiorców przez
publikowanie i umieszczanie ich w witrynach internetowych.
 Rysowanie schematów organizacyjnych, schematów blokowych,
wykresów projektowych i innych typów ilustracji bez opuszczania
prezentacji.
 Dodawanie przejść, animacji i motywów slajdów w celu utworzenia
zapierających dech w piersi prezentacji.
Prezentacje
 Rozpoczynając pracę z prezentacjami Google, można utworzyć
nową prezentację online, przesłać istniejącą prezentację lub użyć
szablonu z naszej galerii szablonów.
 Jeśli chcesz szybko utworzyć prezentację, można użyć jednego z
szablonów dostępnych w galerii szablonów. Każdy szablon zawiera
standardowy tekst, który można zastąpić własnym, a także wstępnie
ustawione style dostępne do użytku w prezentacji.
 Do Dokumentów Google w dowolnym momencie można przesyłać
istniejące prezentacje. Podczas przesyłania dokumentu można
zachować jego oryginalny typ pliku lub przekonwertować go na
format Dokumentów Google. Przekonwertowanie dokumentu na
taki format umożliwia edytowanie go i prowadzenie nad nim
współpracy online z dowolnego komputera.
 Można przesyłać następujące typy plików:
 .ppt
 .pptx
 .pps
Prezentacje: wyświetlanie gotowych
prezentacji
 Aby przedstawić gotową prezentację, należy wybrać Rozpocznij
prezentację w prawym górnym rogu ekranu.
 Pojawi się nowe okno, w którym cała prezentacja będzie
wyświetlana slajd po slajdzie. Aby przechodzić między slajdami,
używaj klawiszy strzałek na klawiaturze lub klikaj ikony strzałek na
szarym pasku u dołu prezentacji. Aby zamknąć przeglądarkę
prezentacji, należy nacisnąć Esc.
Rysunki
 Rysunki Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie i
edytowanie rysunków w trybie online. Oto kilka konkretnych
czynności, które można wykonywać:
 Edytowanie rysunków w trybie online w czasie rzeczywistym z
dowolnie wybranymi osobami i zapraszanie innych osób do
oglądania zmian wprowadzanych w czasie rzeczywistym.
 Czatowanie w edytorze rysunków z innymi użytkownikami
edytującymi Twój rysunek.
 Publikowanie rysunków w trybie online ,jako obrazów dostępnych
dla wszystkich użytkowników internetu, oraz pobieranie ich w
standardowych formatach.
 Wstawianie rysunków do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i
prezentacji Google za pomocą schowka internetowego, a następnie
dostosowywanie ich bezpośrednio w tekście.
Rysunki
 Oto kilka sposobów na sformatowanie rysunków:
 Dostosowywanie koloru kształtu: kliknij przycisk Kolor wypełnienia i
wybierz odpowiedni kolor.
 Zwiększenie lub zmniejszenie przezroczystości: kliknij opcję Kolor
wypełnienia > Kolor niestandardowy i przeciągnij suwak krycia na
prawym końcu menu. Przeciągnięcie go w dół zwiększy
przezroczystość obiektu, a przeciągnięcie w górę – zmniejszy.
 Dostosowanie koloru tła rysunku: zmień ustawienie Kolor
wypełnienia bez zaznaczania obiektu lub kliknij obszar roboczy
prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Tło, a następnie
wybierz odpowiedni kolor. Aby usunąć zaznaczenie obiektów, kliknij
tło.
 Zmiana koloru konturu kształtu: kliknij przycisk Kolor linii. Możesz
także zmieniać grubość konturu, klikając przycisk Szerokość linii.
 Zmiana stylu konturu kształtu: kliknij przycisk Kreski i wybierz
odpowiedni styl konturu. Możesz ukryć cały kontur, wybierając
polecenie Kolor linii, a następnie pozycję „Przezroczyste”.
Przeglądarka Dokumentów Google
 Przeglądarka Dokumentów Google umożliwia szybkie przeglądanie wielu typów
plików w trybie online, w tym plików PDF, plików pakietu Microsoft Office oraz
wielu typów plików graficznych. Pozwala ona również na tworzenie linków
umożliwiających innym osobom szybkie i łatwe wyświetlanie dokumentów w
dowolnej przeglądarce. Bezpośredni dostęp do Przeglądarki Dokumentów Google
można uzyskać na stronie http://docs.google.com/viewer.
 Przeglądarka Dokumentów Google obsługuje ponad 15 różnych typów plików
wymienionych poniżej:
 Microsoft Word (.doc i .docx)
 Microsoft Excel (.xls i .xlsx)
 Microsoft PowerPoint (.ppt i .pptx)
 Adobe Portable Document Format (.pdf)
 Apple Pages (.pages)
 Adobe Illustrator (.ai)
 Adobe Photoshop (.psd)
 Tagged Image File Format (.tiff)
 Autodesk AutoCad (.dxf)
 Scalable Vector Graphics (.svg)
 PostScript (.eps, .ps)
 TrueType (.ttf)
 XML Paper Specification (.xps)
 Typy plików archiwum (.ZIP i .RAR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poruszanie się po menu głównym
Sekcja nawigacyjna po lewej stronie listy dokumentów umożliwia wyświetlanie
spisu dokumentów i plików na kilka różnych sposobów. Oto omówienie różnych
widoków:
Widok główny: wyświetla wszystkie pliki i dokumenty poza elementami
znajdującymi się w Koszu. Można ukryć element na tej liście, należy kliknąć go
prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję Nie pokazuj w widoku głównym.
Oznaczone gwiazdką: wyświetla wyłącznie elementy, które są oznaczone gwiazdką.
Wszystkie elementy: wyświetla wszystkie elementy, łącznie z elementami ukrytymi
w widoku głównym, ale bez elementów w Koszu.
Będące moją własnością: wyświetla wszystkie Twoje Dokumenty Google i pliki,
które zostały przesłane.
Kosz: zawiera wszystkie elementy znajdujące się w Koszu. Uwaga: do Kosza można
przenosić tylko te elementy, którychjest się właścicielem. W przypadku elementów,
których właścicielem nie jesteś, można je zaznaczyć, kliknąć przycisk Więcej i
wybrać Anuluj subskrypcję z menu rozwijanego.
Pod tymi opcjami są widoczne dodatkowe opcje umożliwiające wyświetlanie
kolekcji:
Moje kolekcje: przedstawia kolekcje, które zostały utworzone w celu
pogrupowania powiązanych elementów. Aby utworzyć kolekcję, trzeba
kliknąć Utwórz, wybrać Kolekcja, a następnie przeciągnąć dowolny element z listy
dokumentów do nowej kolekcji.
Kolekcje udostępnione mi: wyświetla kolekcje udostępnione Ci przez inne osoby.
(Nie będą tu wyświetlane kolekcje udostępnione za pośrednictwem listy
adresowej).
Wnioski
 Google Docs jest bardzo dobrym produktem firmy Google.
 Pozwala na tworzenie bardzo dobrych prezentacji, dokumentów,
arkuszy kalulacyjnych, rysunków.
 Posiada również wiele opcji formatowania, jest prosty w obsłudze
 Przez to że jest darmowy, staje się coraz bardziej popularny
 Dużym plusem jest możliwość korzystania w nim z plików róznych
formatów
 Wymgany jest tylko dostęp do sieci, a wobec rozwijającej się sieci
WI-FI, w mojej opinni Google Docs staną się jeszcze bardziej
popularne, i staną się dużą konkurencją dla pakietu Microsoft Office
Źródła
• https://docs.google.com/support/
• www.wikipedia.pl
Dziękuję za uwagę
Barłomiej Getlich Europeistyka CE

similar documents