Toksoplazmoza

Report
Toksoplazmoza
Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą
wywołaną przez kosmopolitycznego pierwotniakaToxoplasma gondii pasożytującego
wewnątrzkomórkowo w tkankach człowieka i wielu
gatunków zwierząt.
Człowiek zaraża się najczęściej drogą pokarmową
poprzez spożycie surowego bądź
niedogotowanego mięsa zawierającego
torbiele(cysty)lub zjedzenie żywności(nieumyte
warzywa i owoce) i wody zanieczyszczonej kałem
kota wydalającego oocysty.
Czynnik etiologiczny
1.Oocysty wydalane do ziemi z kałem kota, po
1-5 dniach przestają być sporami i stają się
zaraźliwe.
2.Żywiciele pośredni dzikożyjący( w tym ptaki
i gryzonie) zarażają się po spożyciu wody, roślin
lub ziemi skażonej oocystami.
3.Oocysty krótko po spożyciu przez żywicieli
pośrednich przekształcają się w tachyzoity, które
lokują się w tkankach i przekształcają w torbiele
zawierające bradyzoity.
4.Koty zarażają się po zjedzeniu żywicieli
pośrednich, w tkankach których znajdują się
torbiele z bradyzoitami.
5.Zwierzęta dzikie lub hodowane na spożycie
przez ludzi mogą zarazić się pasożytem po
spożyciu oocyst ze środowiska. W ich tkankach
tworzą się cysty.
6.Ludzie zarażają się poprzez zjedzenie
surowego, niedosmażonego
lub niedogotowanego mięsa zwierząt
zawierającego cysty.
7.Inny sposób zarażenia ludzi to spożycie
żywności lub wody zanieczyszczonej ziemią
z odchodami kota lub jedzenie albo
przygotowanie jedzenia rękami zabrudzonymi
ziemią.
8.Możliwość zarażenia przez przetoczenie krwi
lub po przeszczepie narządów.
9.Zarażenie wertykalne (od matki do płodu)
w przypadku pierwotnego zakażenia kobiety
ciężarnej.
10.Diagnostyka zarażenia nabytego głównie
serologiczna. Możliwe także badanie
morfologiczne w materiale biopsyjnym.
11.Diagnostyka zarażenia wrodzonego- wykrycie
DNA pasożyta w płynie owodniowym przy użyciu
metody molekularnej- PCR.
:gorączka, objawy
grypopodobne, dolegliwości stawowe ,
powiększenie węzłów chłonnych. Z reguły
powiększone są węzły szyjne i karkowe, ale
mogą być zajęte również pozostałe grupy.
Jeśli dojdzie do zakażenia matki we wczesnym
okresie ciąży, uszkodzenia płodu są bardzo
poważne. Może prowadzić do niebezpiecznych
powikłań jak wady wrodzone, poronienia,
urodzenie martwego dziecka.
Objawy zakażenia
Zapobieganie:
Najistotniejsze jest zapobieganie toksoplazmozie
wrodzonej, która może doprowadzić do ciężkich,
nieodwracalnych uszkodzeń płodu.
1.Zaleca się niespożywanie surowych,
niedopieczonych lub niedogotowanych potraw
z mięsa, w którym mogą znajdować się pasożyty.
Cysty ulegają zniszczeniu poprzez pieczenie lub
gotowanie w temperaturze co najmniej 71,1° C
(dla upewnienia się , że mięso jest właściwie
przygotowane do spożycia należy używać
termometru kuchennego). Również mrożenie
mięsa przez 2 tygodnie w temperaturze - 20° C
niszczy torbiele wypełnione pasożytami.
2.Mycie rąk zawsze po kontakcie ze zwierzętami,
przed przygotowaniem posiłku i przed jedzeniem.
3.Należy unikać picia wody surowej, niefiltrowanej
Pierwotniak T.gondii nie zostaje zabity przez chlor
podczas uzdatniania wody.
4.Zaleca się staranne mycie i ewentualne obieranie
owoców i warzyw przed spożyciem, ochronę
żywności przed owadami.
5.Deski do krojenia, blaty, naczynia, sprzęty
kuchenne i ręce należy myć ciepłą wodą i mydłem
po kontakcie z surowym mięsem zwłaszcza
wieprzowiną, wołowiną ,jagnięciną, drobiem oraz
niemytymi owocami.
6.Jeśli planujesz urodzenie dziecka lub jesteś w
ciąży, pamiętaj o wykonaniu badania w kierunku
Toxoplasma gondii.
Kobiety w ciąży powinny zakładać rękawice
ochronne podczas prac ogrodowych lub podczas
kontaktu z ziemią lub piaskiem, ze względu na
możliwą obecność kocich odchodów.
Po zakończeniu prac powinny bardzo dokładnie
myć ręce wodą z mydłem.
7.Kocia kuweta powinna być regularnie
czyszczona jednakże kobiety ciężarne powinny
unikać wykonywania tej czynności. Jeżeli muszą
to robić, powinny do tej czynności zakładać
gumowe rękawice, a następnie dokładnie umyć
ręce.
Wypada to robić codziennie, ponieważ oocysty
Toxoplasma gondii potrzebują więcej niż jeden
dzień, aby stać się zakaźne.
8.Należy zachęcać kobiety ciężarne aby trzymały
własne koty w domu oraz nie przygarniały obcych
kotów i unikały kontaktu z nimi.
9.Koty należy karmić wyłącznie puszkowaną lub
suchą karmą przeznaczoną dla nich, ograniczając
możliwość polowania na gryzonie i ptaki
10.Nie należy karmić kotów surowym lub
niedogotowanym mięsem.
11.Regularnie odrobaczaj zwierzęta.

similar documents