Souvětí podřadné

Report
Souvětí hypotaktické




materiál tvoří 12 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích
ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení se s podřadným
souvětím
cílová skupina: 8. ročník
autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávány výstup: žák pozná podřadné souvětí, určí jeho vedlejší věty a
nahradí je příslušnými větnými členy, orientuje se v interpunkci věty a souvětí,
je nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity


použitá literatura: učebnice SPN pro 8. ročník
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na
cvičeních




věta hlavní – řídící
věty vedlejší – řídící
věty vedlejší – závislé
souřadně spojené věty vedlejší:






poměr slučovací
poměr stupňovací
poměr odporovací
poměr vylučovací
poměr důsledkový
přísudek několikanásobný

skládá se z jedné věty hlavní a alespoň jedné nebo
více vět vedlejších
Vh
Vv
Zdálo se mi, že mě tajemná noční řeka snad pohltí.
Vh
Vv
Budu tak dlouho střádat, dokud si neušetřím na nový snowboard.
Vv
Vh
Vv
Jakmile jsem přišel domů, okamžitě jsem mu zatelefonoval, aby mě zítra určitě přišel navštívit.
Nemám nejmenší představu, jak to udělám. Vůbec si nevím rady, jak to
zařídit. U savců, kteří trvale žijí buď pod zemí, nebo ve vodě, srst
zdegenerovala. Až za tmy vylézáme
z kánoe na břeh, celí prokřehlí a
unavení. Když se mladší sestra vrátila z letního tábora, celé dny nadšeně
vyprávěla, co všechno zažila. To červené auto, zahýbající právě za roh,
muselo prudce přibrzdit, protože do vozovky vběhly dvě malé děti. Jirka,
zpocený a nervózní, doběhl až na poslední chvíli. Zprava i zleva, z
postranních uliček i z hlavních tříd se davy fanoušků hrnuly na náměstí,
aby nezmeškali příjezd naší fotbalové reprezentace. Celá krajina se
zahalila do běloskvoucího sněhu, padajícího již po dva dny.
Nemám nejmenší představu, jak to udělám. Vůbec si nevím rady, jak to
zařídit. U savců, kteří trvale žijí buď pod zemí, nebo ve vodě, srst
zdegenerovala. Až za tmy vylézáme
z kánoe na břeh, celí prokřehlí a
unavení. Když se mladší sestra vrátila z letního tábora, celé dny nadšeně
vyprávěla, co všechno zažila. To červené auto, zahýbající právě za roh,
muselo prudce přibrzdit, protože do vozovky vběhly dvě malé děti. Jirka,
zpocený a nervózní, doběhl až na poslední chvíli. Zprava i zleva, z
postranních uliček i z hlavních tříd se davy fanoušků hrnuly na náměstí,
aby nezmeškali příjezd naší fotbalové reprezentace. Celá krajina se
zahalila do běloskvoucího sněhu, padajícího již po dva dny.



Věta hlavní není součástí žádné jiné věty. Je zpravidla i
významově samostatná. Nelze se proto na ni jinou větou zeptat.
Věta vedlejší plní fci větného členu jiné věty. Je zpravidla
formálně i významově nesamostatná, to znamená, že je
mluvnicky závislá na jiné větě. Lze se proto na ni touto větou
zeptat.
Věty hlavní jsou vždy řídící. Ptáme se jimi na větu závislou.


Věty hlavní a věty vedlejší oddělujeme od sebe
čárkami.
Jestliže je věta vedlejší do věty hlavní vložena,
odděluje se čárkami z obou stran: Chrám
svatého Víta, který se stavěl od doby Karla IV. až
do 20. století, se stal známým symbolem Prahy.
Bylo mi divné kam najednou tak všichni pospíchají. Kdybychom měli
chvilku času určitě bychom za tetou došli. Moje sestra protože se bojí
nechce být večer doma sama. Pravěcí lidé nakreslili jeskynní malby
tak věrně že dodnes můžeme podle nich doplňovat své vědomosti o
mamutu či jeskynním lvu. Na úpatí pahorku odkud byl krásný výhled
na malou říčku bylo naše tábořiště. Protože krtek rozrývá půdu
krtinami považují ho zahradníci za nepřítele. Její tmavé oči se za námi
bedlivě dívaly dokud jsme nezmizeli za zákrutem. Co se tam stalo to
nikdo z nás přesně neví. Ráno dříve než začalo svítat jsme byli už na
nohou. Vysoko ve vzduchu jsme spatřili hejno divokých husí jak míří
na sever.
Bylo mi divné, kam najednou tak všichni pospíchají. Kdybychom měli
chvilku času, určitě bychom za tetou došli. Moje sestra, protože se
bojí, nechce být večer doma sama. Pravěcí lidé nakreslili jeskynní
malby tak věrně, že dodnes můžeme podle nich doplňovat své
vědomosti o mamutu či jeskynním lvu. Na úpatí pahorku, odkud byl
krásný výhled na malou říčku, bylo naše tábořiště. Protože krtek
rozrývá půdu krtinami, považují ho zahradníci za nepřítele. Její tmavé
oči se za námi bedlivě dívaly, dokud jsme nezmizeli za zákrutem. Co
se tam stalo, to nikdo
z nás přesně neví. Ráno, dříve než začalo
svítat, jsme byli už na nohou. Vysoko ve vzduchu jsme spatřili hejno
divokých husí, jak míří na sever.
Stál před naším domem jako zkamenělý.
Tady v okolí je několik cest značených
turistickými značkami.
V malém parku v centru města se sešli místní
obyvatelé k slavnostnímu odhalení sochy
Antonína Dvořáka.
V Mariánských lázních se léčivé prameny
využívají také při léčbě ledvin.
Už jsi jí řekla o té naší zítřejší dopolední schůzce
u Barbory?
Reklama dnes ve velkém měřítku ovlivňuje náš
život.
Teprve za bílého dne jsme se vydali na cestu.
V neděli chceme jít na hřiště za školou zahrát si
volejbal.
Ještě na konci září bylo teplé počasí jako na
začátku léta.
Cítil jsem se u vás jako doma.
Vidíš tu krásnou lípu rostoucí tam u cesty do polí?
, jako by zkameněl.
, které jsou značeny turistickými značkami.
, aby slavnostně odhalili sochu Antonína
Dvořáka.
, aby se jimi léčily ledviny.
, že se zítra dopoledne sejdeme u Barbory?
, jak žijeme.
Teprve až byl bílý den,…
, abychom si zahráli volejbal.
, jako když začínalo léto.
, jako bych byl doma.
, co roste (která roste) tam u cesty do polí?
Architekti a technikové usilují, aby tato vynikající stavební památka byla zachována.
o zachování této vynikající stavební památky
Když skončily všechny přípravy, vydala se výprava na nejtěžší úsek výstupu.
po skončení všech příprav
Podala mu sklenici vody, aby se osvěžil.
sklenici vody pro osvěžení
Něž vstoupíme do jízdní dráhy, rozhlédneme se na obě strany.
před vstupem do jízdní dráhy
Protože mě náhle rozbolely zuby, musel jsem odejít k lékaři.
pro náhlou bolest zubů
Petr to udělal, přestože mu to otec zakázal.
proti výslovnému otcovu zákazu
Mnohé silnice byly nesjízdné, protože na nich byly vysoké závěje.
pro vysoké závěje
Když skončila práce, všichni se vrátili do ubytovny.
po skončení práce
Když se budeme hodně snažit, úkol se nám jistě podaří splnit.
při velké snaze
Kdybys mi nepomohl, tak bych sám motorku nespravil.
bez tvé pomoci.

similar documents