ZDE v

Report
BRČKA NEJEN NA PITÍ
Jitka Soukupová & Zuzana Štauberová
BRČKA NEJEN NA PITÍ
1. Stavba Marshmallow
Pomůcky: brčka, bonbony Marshmallow, nůžky
BRČKA NEJEN NA PITÍ
2. Hrazda z brček
Pomůcky:
• dvě brčka s kloubem
• papírový cvičenec
• izolepa
• Nůžky
Postup: Brčka ohneme v kolínkách a zasuneme kratšími
stranami do sebe tak, aby nám vznikly tři strany obdélníku –
hrazda. Izolepou na kratší stranu přilepíme ve svislém směru
cvičence. Otáčíme delšími částmi brček proti sobě.
BRČKA NEJEN NA PITÍ
2. Hrazda z brček
Vysvětlení: Zároveň se otáčí i vodorovná část obou brček,
která pohybuje cvičencem nahoru a dolů, takže to vypadá,
jako by sám cvičil na hrazdě
Obměna: Je možné vytvořit soustavu několika navzájem
propojených pravoúhelníků do prostoru, kde se otáčením
dvou krajních brček pohybují všechny části soustavy (to už
chce ale pohrát si s tím, aby byly všechny zhruba stejně
těžké, jinak se soustava kroutí)
BRČKA NEJEN NA PITÍ
3. Elektrostatika do kapsy
Pomůcky:
• tři brčka
• špendlík
• modelína
• vlněná šála
nebo bavlněný šátek
BRČKA NEJEN NA PITÍ
3. Elektrostatika do kapsy
Postup: Najdeme těžiště jednoho brčka a propíchneme jej
v daném místě uprostřed špendlíkem.
Druhé brčko zapíchneme svisle do válečku modelíny, který nám
tvoří stojánek.
Brčko se špendlíkem vložíme do svisle upevněného brčka tak,
aby se ve vodorovném směru mohlo volně otáčet.
Zelektrujeme šátkem jednu stranu vodorovně zavěšeného brčka
a třetí brčko.
Zelektrované třetí brčko přiblížíme ke zelektrované straně
vodorovného brčka.
BRČKA NEJEN NA PITÍ
3. Elektrostatika do kapsy
Vysvětlení: Obě brčka jsou třením zelektrována souhlasnými
náboji, které se navzájem odpuzují, proto se vodorovné brčko
roztáčí.
Obměna: Je možné zelektrovat jen třetí brčko, potom
je vodorovné brčko naopak přitahováno (indukce).
BRČKA NEJEN NA PITÍ
4. Těleso I
Pomůcky: brčka s kloubem, izolepa, nůžky
BRČKA NEJEN NA PITÍ
4. Těleso I
BRČKA NEJEN NA PITÍ
4. Těleso II
Pomůcky: brčka, čističe dýmek, nůžky
BRČKA NEJEN NA PITÍ
4. Těleso II
BRČKA NEJEN NA PITÍ
4. Tělesa – Eulerova věta
Pomůcky: těleso I + těleso II
BRČKA NEJEN NA PITÍ
5. Vodní rozstřikovač
Pomůcky:
• brčka
• špejle
• izolepa
• nůžky
• sklenice s vodou
BRČKA NEJEN NA PITÍ
5. Vodní rozstřikovač
Postup: Středem brčka propíchneme špejli. Brčko na obou
stranách v jedné třetině délky od špejle shora nastřihneme
a ohneme směrem dolů. Izolepou brčko přilepíme ke špejli
tak, abychom si neutěsnili otvory.
Ponoříme otvory brček do vody a otáčíme špejlí.
Vysvětlení: Otáčením soustavy „vytahuje“ odstředivá síla
vodu brčky do bočních otvorů, kde je rozstřikována do okolí.
BRČKA NEJEN NA PITÍ
6. Oko na výrobu bublin
Pomůcky:
• brčka
• provázek
• roztok na bubliny
Postup: Brčky provlékneme provázky různých délek a
vytvoříme ovál, jež má na delších stranách brčka.
Namočíme v roztoku, držíme za jedno brčko a táhneme.
BRČKA NEJEN NA PITÍ
6. Oko na výrobu bublin
Vysvětlení: Druhé brčko na opačné straně zatěžuje
provázek aby neměnil tvar, proto mýdlová blána nepraská
a táhneme velké bubliny.
Recept na osvědčený bublinový roztok 1: 1 hrneček jaru,
12 hrnečků vody, 1 hrneček kukuřičného škrobu a dvě
polévkové lžíce kypřícího prášku
Recept na osvědčený bublinový roztok 2: 4 hrnečky jaru,
8 hrnečků glycerinu, 2 hrnečky šťávy
BRČKA NEJEN NA PITÍ
7. Optický efekt + reliéf
Pomůcky: brčka, krabice
BRČKA NEJEN NA PITÍ
7. Blesk
Pomůcky:
brčka, karton, lepidlo
BRČKA NEJEN NA PITÍ
8. Chladič
Pomůcky:
• brčka s kloubem
• PET lahev
se studenou vodou
• horký nápoj
• prázdný hrnek
BRČKA NEJEN NA PITÍ
9. Zábavné pití
Pomůcky:
stavebnice DIY STRAWS, dlouhé brčko, svítící brčko… , nápoj
Jeden ze dvou
Dva z jednoho
BRČKA NEJEN NA PITÍ
Děkujeme za pozornost.
Jitka Soukupová & Zuzana Štauberová

similar documents